Child pages
  • Viikkopalaveri 5.8.2010

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

  • Käsiteltäviä asioita listalle wikiin
  • Aamupäivällä yleiset asiat, iltapäivällä varataan aikaa valmentavien opintojen koordinaattorien tapaamiselle ja yhteiselle suunnittelulle
Include Page
voimaa:logotvoimaa:
logot