Child pages
  • Opinnäytetyö hankkeessa

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Opinnäytetyö suunnitelmat opiskelija toimittaa osaprojektien tutkimusseminaarien kautta projektipäällikölle. Kun projektipäällikkö tai ohjaavalta opettaja antaan luvan, opiskelija voi hakea Espoon tutkimuslupaa Eeva Honkanummelta. Ennen kuin opinnäytetyösuunnitelmat esitellään Espoossa ne ovat Metropoliassa hyväksyttävänä. Metropolia hyväksyy substanssin ja teoriatason. Eeva Honkanummen kautta opinnäytetyön suunnitelmat menevät Espoon sairaalan johtoryhmään. Espoon sairaalan johtoryhmä kommentoi tai puoltaa opinnäytetyötä. Eeva Honkanummi ilmoittaa opiskelijalle, että hän on saanut luvan opinnäytetyön tekemiseen Espoon sairaalalle. Lopuksi opisleija lähettää Espoon sairaalan projektityöntekijälle Minna Marjamäki-Kekille tiedon hyväksytystä ja luvan saaneesta opinnäytetyösuunnitelmasta. 

Espoon sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@espoo.fi

Opinnäytetyön valmistuttua, se tulee lähettää Metropolian normaalin käytännön lisäksi sähköisesti PDF tiedostona osoitteeseen laura.kallionpaa@metropolia.fi sekä printattuna paperiversiona (ilman niittausta) osoitteeseen:

Laura Kallionpää
PL 4032
00079 Metropolia

Näin Liittyvä Voima -hanke voi parhaiten hyödyntää opinnäytetöiden tuloksia kehittämistyössä.