Child pages
  • Muistio 30.05.2012

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Seurantaraportti
• Kenen kanssa käyty keskuteluja keskusteluja voidaan laittaa aloittaneisiin
• Tiedotustilaisuudet ok, mutta niissä olleet ihmiset merkataan aloittaneisiin
• merkittiin X:lla google-docsiin nimet, jotka siirretään aloittavat-kohtaan
• Lisätään myös ne jotka aloittivat kurssin, mutta lopettivat ->Tarkistetaan kv-verkostot wikistä
• Elokuvan ja TV:n porukkaa puuttuu
• Organisaatio-kohtaan tehdään korjaukset vasta hankkeen lopussa lopulliseen raporttiin-- vanhoihin väliraportteihin ei voi tehdä muutoksia
• Opiskelijoiden tiedot saa luovuttaa, jos osallistuvat

...