Child pages
  • Hankehallinto

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Projektijohtajana on koulutusvastaava, varhaisiän musiikkikasvatuksen lehtori Laura Huhtinen-Hildén, Metropolia.
Projektin vastuullinen johtaja on Kulttuuri ja luova toimiala -klusterin johtaja Tuire Ranta-Meyer, Metropolia. Projektipäällikkönä toimii Anna-Maija Iskanius.

...

Projektijohtaja

Koulutusvastaava, varhaisiän musiikkikasvatuksen lehtori Laura Huhtinen-Hildén
puhelin: 020-783 5364
sähköposti: etunimi.sukunimi@metropolia.fi
osoite: Ruoholahdentori 6 PL 4043 00079 Metropolia

...