Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Visuaalisen suunnittelun perusteet 5op (Tero)
  • Kehittäjälähtöinen suunnittelu 10op (Tero ja Pauli)
  • Kehittäjälähtöinen suunnitteluprojekti 10op (Tero ja Markus)
  •  Media-alan yrittäjyys 5op (Sami Huohvanainen)

KXD16S1DV: 

  • Digitaalisen viestinnän syventävät ammattiopinnot (ns. TuKeSim, valitaan 30op) (Juhana, Raisa ja Markus)

...