Child pages
  • Portfolio (MS Access)

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...
Tästä linkistä voit ladata Portfolion zip-tiedostona koneellesi.
Portfolio on tehty MS Access-ohjelmalla, joten tietokone tarvitsee tämän ohjelman ennen Portfolion lataamista.