Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Nämä ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun fysioterapian koulutusohjelman harjoitteluun liittyvät wiki-sivut

Harjoittelujaksot:

Fysioterapian opiskelijalla on viisi erilaista käytännön harjoittelujaksoa 3,5 vuoden aikana

Kevään 2017 harjoittelujaksot:

Fysioterapiaharjoittelu 1 (15.5. - 26.5.2017) - Opiskelija Ilmoita harjoittelupaikkasi: https://goo.gl/forms/5IOAjco27kNSiByZ2

Fysioterapiaharjoittelu 2 (6.2. - 3.3.2017)

Fysioterapiaharjoittelu 3 (18.4.-26.5.2017)

Fysioterapiaharjoittelu 4 (6.3. - 13.4. 2017)

Fysioterapiaharjoittelu 5 (23.1. - 3.3.2017)

 

Kevään 2017 harjoittelujaksojen materiaalit:

Fysioterapiaharjoittelu 1 

Fysioterapiaharjoittelu 2

Fysioterapiaharjoittelu 3

Fysioterapiaharjoittelu 4

Fysioterapiaharjoittelu 5

Laskutusohje:

Seurantalomake (lataa alla olevasta linkistä) täytetään harjoittelupaikassa ja toimitetaan tämän jälkeen kyseisen yksikön talousosastolle. Talousosasto tekee siitä ohjaussopimuksen mukaisen laskun Metropolialle ja laittaa liitteeksi seurantalomakkeen. Laskutusosoitteet on mainittu seurantalomakkeessa. Epäselvissä sopimus- ja laskutusasioissa voitte olla yhteydessä fysioterapian harjoitteluasioita koordinoivaan koulutusassistentti Tiina Veijolaan (tiina.veijola@metropolia.fi). Harjoittelun sisällöllisiin kysymyksiin vastaavat ohjaavat opettajat.

Seurantalomake, yleinen (laskun liitteeksi)

(HUS) Seurantalomake (laskun liitteeksi)

 

Ohje_HUSiin harjoitteluun tulevien opiskelijoiden ohjeistus tartuntataudeista ja rokotuksista.pdf

 

Syksyn 2017 harjoittelujaksot:

Fysioterapiaharjoittelu 1 4.12-15.12.2017

Fysioterapiaharjoittelu 2  11.9-6.10.2017

Fysioterapiaharjoittelu 3  13.11-22.12.2017

Fysioterapiaharjoittelu 4  9.10-17.11.2017

Fysioterapiaharjoittelu 5  11.9-20.10.2017

 

Kevään 2017 harjoittelupaikkojen haku on käynnissä!

Alla linkki lomakkeeseemme, jonka kautta toivomme teidän ilmoittavan tarjoamanne harjoittelupaikan/harjoittelupaikat pyydettyine tietoineen. Lomakkeesta löydät myös tarkemmat selvennykset harjoittelujaksojen aikatauluista sekä jaksojen sisällöistä. Painaessanne Tallenna-näppäintä tiedot siirtyvät meille.

Tarjoa harjoittelupaikkaa kevätlukukaudelle 2017!

Tarjoa harjoittelupaikkoja myös Jobstep.net järjestelmässä

Fysioterapia 1 (15.5.-26.5.2017) ja Fysioterapia 5 (23.1.-3.3.2017) harjoittelut tarjotaan Jobstep.net kautta.

JOBIILI - Sosiaali- ja terveysalan uusi valtakunnallinen harjoittelupaikkavarausjärjestelmä  

Huom! Jobstep.net siirtyy syksyllä 2017 Jobiili.fi järjestelmäksi. Metropolia Ammattikorkeakoulu järjestää koulutuksia, kun uuden järjestelmän käyttöönotto tulee ajankohtaiseksi.


Tiedoksi Kevään 2017 harjoitteluista:

Fysioterapiaharjoittelu 5: Opiskelijat hankkivat harjoittelupaikan itse ja suunnittelevat ajoituksen lukukaudelle oman hops:n mukaan. Tässä viimeisessä harjoittelussa vastuuhenkilön/ohjaajan ei tarvitse olla fysioterapeutti. Vastuuhenkilö täytyy kuitenkin nimetä. Opiskelija voi myös ahotoida harjoittelun kesätyökokemuksella fysioterapeutin työstä.

Fysioterapiaharjoittelut 1,2,3 ja 4 harjoittelu tapahtuu fysioterapeutin ohjaamana. Fysioterapiaharjoittelu 3 ja 4 eivät enää kohdennu vain tietyille asiakasryhmille (tules fysioterapia ja neurologinen fysioterapia) vaan asiakkaat ovat valitun harjoittelupaikan toiminnasta riippuen kumpia tahansa.