Child pages
  • Personal Branding hankeviestinnässä

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Osallistuminen Sosiaalinen media oppimisen tukena -verkkoyhteisön (sometu) toimintaan. Kenties oma "Maahanmuuttajakoulutus" -ryhmän perustaminen?
  • Sometun Jaiku-kanavan toimintaan osallistuminen
  • Aktiivinen bloggaaminen ja blogimerkintöjen näkyväksi tekeminen eri palvelujen RSS-ominaisuuksien avulla (Jaiku, Friendfeed)
  • Muita sopivia foorumeita?
Excerpt Include
voimaa:logot
voimaa:logot
nopaneltrue