Laura-Maija Hero is a senior lecturer and a project manager in Metropolia University for applied sciences in Finland. She has 10 years experience in teaching in university for applied sciences in Finland (cultural management, multidisciplinary innovation projects) and 10 years experience in international tech business  in different marketing management positions at Nokia Oyj (technology marketing, b2c campaign, partner marketing, brand and b2b marketing, global marketing activation). She holds a PhD in education and is active in post-doc research and RDI projects (funding applications, project management, expert work). She is highly networked internationally and with local companies and entrepreneurs. Interests at the moment are in innovation and entrepreneurship learning and teaching, university-industry open innovation management, opportunities of new technologies, design thinking and co-creation practices of teams and networks, higher education and professional competence, cultural and event management, futures thinking, entrepreneurship and experiential marketing. 

Publications

Academic:

Hero, L.-M., Lintula, N.-C., Wilkinson, S., & Pitkäjärvi, M. (2022). Regional effects of multidisciplinary innovation projects. Innovation education impact assessment model. ISPIM Connects Athens – The Role of Innovation: Past, Present, Future, on 28-30 November 2022. Event Proceedings: LUT Scientific and Expertise Publications: ISBN 978-952-65069-1-3.

Download here: https://www.conferencesubmissions.com/ispim/athens2022/documents/1269250416_Paper.pdf (will be soon published in book).

Hero, L.-M., Pitkäjärvi, M. ., & Matinheikki, K. (2022). Discovering the effect metrics for innovation projects. Techne Series - Research in Sloyd Education and Craft Science A, 29(1), 13–27. https://doi.org/10.7577/TechneA.4603 

Hero, L.-M., Pitkäjärvi, M. & Matinheikki, K. (2022). Student innovation competence based on pre-post -survey study. Manuscript.

Hero, L.-M. et al. (2022). The effects of co-creation based entrepreneurship education in surrounding society. Manuscript.

Hero, L.-M., Pitkäjärvi, M. & Matinheikki, K. (2021). Validating an individual innovation competence assessment tool for university–industry
collaboration. Industry and higher education 35 (4), pp. 485 - 496. https://doi.org/10.1177/09504222211017447

Download here: https://www.theseus.fi/handle/10024/740870

Hero, L.-M. (2020). MINNO® Innovation Project: A Multidisciplinary way to Develop Innovation Competences. In 6th Teaching Innovation & Entrepreneurship Excellence Awards 2020: An Anthology of Case Histories, Ed. Dan Remenyi, Academic Conferences International, Reading, UK, 57-70. 

https://www.academic-bookshop.com/ourshop/cat_1029752-Excellence-Awards.html

Hero, L.-M. (2019). Learning to develop innovations. Individual competence, multidisciplinary activity systems and student experience (Doctoral dissertation). Annales universitatis Turkuensis, 475, Faculty of Education, University of Turku, Finland. (Defence 11.5.2019) https://www.utupub.fi/handle/10024/147038

Hero, L.-M & Lindfors, E. (2019). Students’ learning experience in a multidisciplinary innovation project. Education + Training, Vol. 61 Issue: 4, pp. 500-522, https://doi.org/10.1108/ET-06-2018-0138

Hero, L.-M., Lindfors, E. & Taatila, V. (2017). Individual Innovation Competence: A Systematic Review and Future Research Agenda. International Journal of Higher Education, 6(5), 103-121.  https://doi.org/10.5430/ijhe.v6n5p103

Hero, Laura-Maija (2017). Innovation tournament as an activity system to promote the development of innovation competence. Journal of Professional and Vocational Education, 19(4), 8-31. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-4.2017-NET.pdf

Rautkorpi, T. & Hero, L.-M. (2017). Promoting students’ reflections in organisational improvisation arrangement between higher education and workplaces. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 7(1), pp.1-22. ISSN 2242-458X http://dx.doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.17711

Expert publications:


Hero, Laura-Maija & ChatGPT (2023). UAS teachers' fears and hopes for artificial intelligence (AI). Manuscript.

Hero, Laura-Maija (2023). Kestävien digitaalisten ratkaisujen innovoinnin pilottikokeilu: case Mystash.  Teoksessa Opas vihreään työhön ja Digitalisaatioon – Tulevaisuuden osaaminen, innovaatiot ja yrittäjyys. In press.

Hero, Laura-Maija (2023). Seisemän työkalua kestävään innovointiin.  Teoksessa Opas vihreään työhön ja Digitalisaatioon – Tulevaisuuden osaaminen, innovaatiot ja yrittäjyys. In press.

Hero, Laura-Maija (2022). The Virtual Event Experience. In Lautamäki, S. & Tikkaoja, O. (editors) 2022. Planning and Creating Virtual Events Experiences, Economics and Technical Solutions. Humak University of Applied Sciences Publications 141. ISBN 978-952-456-418-2. https://www.humak.fi/julkaisut/planning-and-creating-virtual-events/

Hero, Laura-Maija (2022). Teaching in Virtual Reality. In Lautamäki, S. & Tikkaoja, O. (editors) 2022. Planning and Creating Virtual Events Experiences, Economics and Technical Solutions. Humak University of Applied Sciences Publications 141. ISBN 978-952-456-418-2. https://www.humak.fi/julkaisut/planning-and-creating-virtual-events/

Hero, Laura-Maija (2022). The VR Event Venue Production Process: Towards an Event Metaverse. In Lautamäki, S. & Tikkaoja, O. (editors) 2022. Planning and Creating Virtual Events Experiences, Economics and Technical Solutions. Humak University of Applied Sciences Publications 141. ISBN 978-952-456-418-2. https://www.humak.fi/julkaisut/planning-and-creating-virtual-events/

Hero, Laura-Maija (2022). Learning from E-sports and Gaming for Innovative Virtual Events. In Lautamäki, S. & Tikkaoja, O. (editors) 2022. Planning and Creating Virtual Events Experiences, Economics and Technical Solutions. Humak University of Applied Sciences Publications 141. ISBN 978-952-456-418-2. https://www.humak.fi/julkaisut/planning-and-creating-virtual-events/

Hero, Laura-Maija (2022). Social, Technological and Commercial Experiences in Virtual Events. An Observational Study. In Lautamäki, S. & Tikkaoja, O. (editors) 2022. Planning and Creating Virtual Events Experiences, Economics and Technical Solutions. Humak University of Applied Sciences Publications 141. ISBN 978-952-456-418-2. https://www.humak.fi/julkaisut/planning-and-creating-virtual-events/

Hero, L.-M. Toim. (2020). Teknologian ja kulttuurin rajapintatoiminnan mallit, verkostot ja menetelmät. (New technologies and culture border zone: Operating models, networks and methods). Creathon (ESR). Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja, Metropolia Ammattikorkeakoulu. http://www.urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-225-4

Hero, L.-M. (2020). InnoKortit. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. OIVA-sarja, Metropolia Ammattikorkeakoulu. http://www.urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-220-9

Hero, L.-M. (2020). InnoCards. OIVA series. Publications of Metropolia University for Applied Sciences. http://www.urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-222-3

Hero, L.-M. (2020). Opiskelijoiden ja yritysten monialainen innovaatiotoiminta – missä opettaja luuraa? (Teachers' role in multidisciplinary innovation projects). Tikissä (toimitettu blogi). https://blogit.metropolia.fi/tikissa/2020/01/14/opiskelijoiden-ja-yritysten-monialainen-innovaatiotoiminta-missa-opettaja-luuraa/

Hero, L.-M. (2019). Kohti monialaista innovaatiopedagogiikkaa - Opetussuunnitelmauudistus Metropoliassa.  Julkaisematon selvitys OPS-uudistuksen tueksi. (Curriculum renewal process in whole Metropolia UAS: Multidisciplinary innovation projects).

Hero, L.-M., Lautamäki, S., Pekkinen, S., Tikkaoja, O. & Träskman, T. (2019) Tekoäly ja taiteen tekijyyden murros – vaikutuksia kulttuurituotannon koulutukseen. (Artificial intelligence and artistic work - Implications to cultural management education. UAS journal 3/2019. https://uasjournal.fi/3-2019/tekoaly-ja-taiteen-murros/

Hero, Laura-Maija (2019). XR cMOOC on yhteistoiminnallisen oppimisen virtuaalinen kohtauspaikka. (XR cMOOC is a place for virtual collaborative experiential learning.) Tikissä (toimitettu blogi). https://blogit.metropolia.fi/tikissa/2019/01/29/xr-cmooc-on-yhteistoiminnallisen-oppimisen-virtuaalinen-kohtauspaikka/


Hero, Laura-Maija (Toim.) 2019. Käsikirja teknologian ja kulttuurin rajapintatoiminnan fasilitointiin. (Hanbook for facilitating new technology and culture border zone collaboration) Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja. Oiva-sarja 3. 

Hero, Laura-Maija 2018 (Toim.). Minnotalkoot. Toimintatutkimus monialaisesta ja moniasteisesta innovaatiopedagogiikasta. (Action research on multidisciplinary and multi-staged innovation pedagogy). TAITO-sarja. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja. https://www.theseus.fi/handle/10024/143913

Hero, Laura-Maija 2018. Superteam tournament – A pedagogical innovation activity system.  Metropolia University for Applied Sciences, Finland. .pdf.  >>>>

Ylikoski, Teemu; Oksanen-Ylikoski, Elina; Hero, Laura-Maija 2015: Educational Organizations as Co-Developers in the Helsinki Region. In Orchestrating Regional Innovation Ecosystems (eds. Lappalainen, Pia; Markkula, Markku; Kune, Hank. Printed book ISBN 978-952-60-3701-1; Electronic book ISBN 978-952-60-3702-8

Hero, Laura-Maija 2014: Innovaatiodidaktiikan käsikirja. Opas moniasteisia innovaatioprosesseja fasilitoivalle. (Handbook on innovation pedagogy). Monimediajulkaisu - Kumuloituva kirja. Teiniminno esiselvitys. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja. ISBN 978-952-6690-48-3

Hero, Laura-Maija 2014: Moniasteinen innovaatio. Uusia mahdollisuuksia nuorten työllisyyden kiihdyttämiseen. (Multi-grade innovation. New opportunities to boost youth employment.). Teiniminno esiselvitys. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja. ISBN 978-952-6690-47-6

Oksanen-Ylikoski, E., Ylikoski, T. & Hero, L.-M. 2014: Siiloista kohti oppimisen tiloja ja iloa – koulutusorganisaatiot kehittämiskumppaneina. (Educational institutions as co-developers). In/ Teoksessa REITTEJÄ työelämän murroksessa (Toim. Päivi Keränen, Risto Säntti, Matti Rantala & Anna-Maria Vilkuna 2014). Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja. ISBN 978-952-6690-34-6

Hero, Laura-Maija 2014: Työttömät nuoret yritysten innovaatiotalkoisiin. (Unemployed youth as voluntary innovation workers in companies). UAS Journal 2/2014.

Hero, Laura-Maija 2014: Monialaisen ja moniasteisen innovaatiotoiminnan konsepti ja verkosto. (Multidisciplinary and multi-staged innovation: Concept and networks). ISBN 978-952-6690-19-3 (.pdf).TeiniMINNO esiselvitys. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Hero, Laura-Maija  2013: Nuorennusleikkaus. Käyttäjäkeskeinen kehittämisprosessi nuorten kanssa. (Rejuvenation surgery. User centered design processes for companies by the youth). ISBN 978-952-5797-98-5 (.pdf) Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja.

Hero, Laura-Maija 2012: Tulevaisuusajattelun pedagogiikkaa korkeakouluihin — proaktiivisia asiantuntijoita kentälle. (Futures pedagogyfor higher education - proactive labor to companies.). Teoksessa Monta polkua osaajaksi. Toim. Leila Lintula, METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA.

Björkqvist, L, Halonen, K, Hero, L-M, Iso-Aho, J, Teye, O., Uotila, P 2012: Tuottaja2020. Kurkistuksia kulttuurituottajan tulevaisuuteen., Tuottaja2020 julkaisuja, Metropolia AMK.

Hero, Laura-Maija 2012: Kulttuuri kokeilee. Ennakoinnin menetelmien arviointi., Tuottaja2020 julkaisuja, Metropolia AMK.

Hero, Laura-Maija 2012: Kollektiivinen kulttuuri. Wiki avoimen projektihallinnon välineenä., Tuottaja2020 -julkaisuja, Metropolia AMK.

Hero, Laura-Maija & Halonen, Katri 2011 (ed.): CULTURAL MANAGER 2020. Visions of Future., Tuottaja2020 julkaisuja. Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja luova ala.

Hero, Laura-Maija 2011: Futures´ Thinking as a Pedagogical Challenge. In Cultural Manager 2020. Visions of Future. Hero & Halonen 2011 (ed.). Tuottaja2020 julkaisuja.

Hero, Laura-Maija 2011: Kulttuuri kipinöi. Tulevaisuusajattelu pedagogisena haasteena. (Laura-Maija Hero 2011, .pdf). , Tuottaja2020 julkaisuja.

Hero, Laura-Maija 2011: Tulevaisuusajattelu on tuottajakoulutuksen haaste ja mahdollisuus. Takulehti 4/2011.

Hero, Laura-Maija 2009: Kuvataideopettajien maisteriohjelma verkko-opetuksena. Virt@a kehittämässä. KEHITTÄMISHANKE 2008-2009 Haaga-Helia AMK.

Hero, Maija 1997: Ilo irti. Taidemaalariliiton näyttely Riihimäellä 19.5.-30.8.1997. Näyttelyjulkaisu. Taidemaalariliitto.

Hero, Maija 1996:  ”Käytännön ympäristöestetiikka” teoksessa von Bonsdorff, Pauline (toim.) Ympäristöestetiikan polkuja. Jyväskylä: Gummerus. 20--28.

Hero, Laura-Maija 1996: Tapauksesta tapauksiin. Käytännön ympäristöestetiikan fenomenologisfilosofiset perusteet. Pro Gradu/ Estetiikka.

Presentations in scientific conferences:

ISPIM 2022 Athens. Regional effects of multidisciplinary innovation projects. Innovation education impact assessment model.

Ure!ka 2021. Discovering the effects of UAS -City/Industry co-creation projects, how?

PATT38 2021. Studying the effects of innovation education projects in surrounding society, participating companies and organizations. 

ECIS 2020. MINNO(R) Case study -  challenges during Covid.

ICO 2018. Multidisciplinary activity systems of pedagogical innovation processes.

OTTU 2018. Innovaatiokyvykkyyden integroitujen arviointimenetelmien kriittinen arviointi.

Ure!ka 2018. Multidisciplinary innovation projects and learning.

4th Annual Conference of Doctoral Candidates of the Faculty of Education (4.6.2018): Students' learning experience in a multidisciplinary innovation Project.

Make It Now! NORDFO 2016: Competence development in authentic multidisciplinary innovation processes. A qualitative study.

1st Annual Conference of Doctoral Candidates of the Faculty of Education (17.12.2015): Innovation competence ontology

6th World Conference on Learning, Teaching and Educational leadership, Descartes University Paris, France.
(29-31.10.2015)

NOFA 2015 (28.5.2015): Variables of innovation competence

WORK 2015 (21.8.2015): Innovation competence - Learning at work

FinED 2015 (10.6.2015): Innovation competnece ontology - Systematic review as a method

Several PhD candidate presentations in Turku university.


Teaching experience 

2009- Bachelor and masters level thesis coaching and assessment, senior lecturer of Cultural management, Metropolia UAS.

2009- Multidisciplinary innovation project coaching and theory lectures, Metropolia UAS.

2009- Courses examples: 1) Digitalization and new technologies for cultural managers, 2) Future research for producers, 3) Marketing and brand management courses, 4) Research (and RDI) methods, 5) Thesis seminars.

Metropolia University of Applied Sciences, Finland’s largest university of applied sciences, educates future professionals in the fields of Business, Culture, Health Care and Social Services, and Technology. Metropolia is a community of 16,200 students and more than 1,000 experts. www.metropolia.fi


RDI projects

LUME (ESF). Creatives in Metaverse. Researching art and culture in metaverse.

VIHTA (ESF React). Towards more sustainable entrepreneurship with new technologies and digitalization. Leads co-creation projects and qualitative research on multidisciplinary innovation coaching of incubators and business coaches.

Vevent (ESF) 2021-2022. Boosting the virtual event industry with XR solutions. Expert developer:  Leads the co-creation of Vevent Worlds (a VR platform for teaching and events).

Minno Effects 2019- . Towards more effective and impactful innovation and entrepreneurship pedagogy. Research team of 5 researchers from the fields of education, culture, health, wellbeing.

Creathon (ESF) 2018 - 2020. Creathon R&D project boosts creative sector by increasing technological competences and finding new ways to deepen the connection between creative and ICT sectors in the educational structures of universities of applied sciences. The targets groups of the national, networked Creathon-project are 1) entrepreneurs in SMEs in creative industries, 2) cultural sector and ICT sector educators and final stage students and 3) ICT companies and associations. Project manager and expert developer LM Hero, 3 other universities and 8 ICT and culture labour support associations. 

TeenMINNO (ESF) 2014 (preproject), 2016 - 2018. TeiniMINNO is the new multidisciplinary and multigrade innovation operating model to support secondary and tertiary vocational path. The model focuses on the multi-stage and multidisciplinary innovation challenges that stem from work life. Project manager and expert developer LM Hero, main partner Omnia vocational college and several other partners.

Cultural manager 2020 (ESF) 2009 - 2012. Cultural manager 2020 -project was a future research project, it predicted the state of event production network in 2020 and aimed to recognize future challenges with respect to competence. The highlighted viewpoints consist of both cultural managers’ insights as well as the views of the surrounding professionals. Cultural Manager 2020 was a joint venture of the Finnish Universities of Applied Sciences, Humak University of Applied Sciences, Novia University of Applied Sciences, Mikkeli University of Applied Sciences, Foundation for Cultural Policy Research Cupore and the Art and Cultural Professionals’ Trade Union TAKU. The project was carried out by Helsinki Metropolia University of Applied Sciences and is co-financed by the European Social Fund. Producer and expert developer.


Experience in both international and local funding applications writing and network management.


E-mail: Laura-Maija dot Hero at metropolia dot fi

Recently Updated


Navigate space


  • No labels
You must log in to comment.