Child pages
  • Laura-Maija Hero: Julkaisut Publications
Skip to end of metadata
Go to start of metadataMsc. Laura-Maija Hero is a senior lecturer and a project manager in Metropolia University for applied sciences. She has 10 years experience in teaching in university for applied sciences in Finland (cultural management, multidisciplinary innovation projects) and 10 years experience in international tech business  in different marketing positions in EMEA (campaign, partner, brand, activation). She holds a PhD in education and her research interests are multidisciplinary (innovation management, new tech, education, culture).

Interests at the moment: Multidisciplinary collaboration, innovation processes and management, cultural management, emerging technologies applications, marketing, futures thinking, entrepreneurship orientation, learning and higher education development and research.

Publications

Academic:

Hero, Laura-Maija (2019). Learning to develop innovations. Individual competence, multidisciplinary activity systems and student experience (Doctoral dissertation). Annales universitatis Turkuensis, 475, Faculty of Education, University of Turku, Finland. (Defence 11.5.2019) https://www.utupub.fi/handle/10024/147038

Hero, Laura-Maija 2018. A critical evaluation of integrated assessment methods for individual innovation competence. Manuscript.

Laura-Maija Hero, Eila Lindfors, (2019) "Students’ learning experience in a multidisciplinary innovation project", Education + Training, Vol. 61 Issue: 4, pp.500-522, https://doi.org/10.1108/ET-06-2018-0138

Hero, Laura-Maija 2017. Innovation tournament as an activity system to promote the development of innovation competence. Journal of Professional and Vocational Education, 19(4), 8-31. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-4.2017-NET.pdf

Hero, L.-M., Lindfors, E. & Taatila, V. (2017). Individual Innovation Competence: A Systematic Review and Future Research Agenda. International Journal of Higher Education, 6(5), 103-121.  https://doi.org/10.5430/ijhe.v6n5p103

Rautkorpi, Tiina & Hero, Laura-Maija (2017). Promoting students’ reflections in organisational improvisation arrangement between higher education and workplaces. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 7(1), pp.1-22. ISSN 2242-458X http://dx.doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.17711

Hero, L.-M (2016). Innovation competence - scoping review of the concept. Unpublished manuscript.


Expert publications:

Hero, Laura-Maija (Toim.) 2019. Käsikirja teknologian ja kulttuurin rajapintatoiminnan fasilitointiin. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja. Oiva-sarja 3. 

Hero, Laura-Maija 2018 (Toim.). Minnotalkoot. Toimintatutkimus monialaisesta ja moniasteisesta innovaatiopedagogiikasta. TAITO-sarja. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja. >>>>

Hero, Laura-Maija 2018. Superteam tournament – A pedagogical innovation activity system.  Metropolia University for Applied Sciences, Finland. .pdf.  >>>>

Ylikoski, Teemu; Oksanen-Ylikoski, Elina; Hero, Laura-Maija 2015: Educational Organizations as Co-Developers in the Helsinki Region. In Orchestrating Regional Innovation Ecosystems (eds. Lappalainen, Pia; Markkula, Markku; Kune, Hank. Printed book ISBN 978-952-60-3701-1; Electronic book ISBN 978-952-60-3702-8

Hero, Laura-Maija 2014: Innovaatiodidaktiikan käsikirja. Opas moniasteisia innovaatioprosesseja fasilitoivalle. Monimediajulkaisu - Kumuloituva kirja. Teiniminno esiselvitys. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja. ISBN 978-952-6690-48-3

Hero, Laura-Maija 2014: Moniasteinen innovaatio. Uusia mahdollisuuksia nuorten työllisyyden kiihdyttämiseen. Teiniminno esiselvitys. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja. ISBN 978-952-6690-47-6

Oksanen-Ylikoski, E., Ylikoski, T. & Hero, L.-M. 2014: Siiloista kohti oppimisen tiloja ja iloa – koulutusorganisaatiot kehittämiskumppaneina. Teoksessa REITTEJÄ työelämän murroksessa (Toim. Päivi Keränen, Risto Säntti, Matti Rantala & Anna-Maria Vilkuna 2014). Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja. ISBN 978-952-6690-34-6

Hero, Laura-Maija 2014: Työttömät nuoret yritysten innovaatiotalkoisiin. UAS Journal 2/2014.

Hero, Laura-Maija 2014: Monialaisen ja moniasteisen innovaatiotoiminnan konsepti ja verkosto. ISBN 978-952-6690-19-3 (.pdf).TeiniMINNO esiselvitys. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Hero, Laura-Maija  2013: Nuorennusleikkaus. Käyttäjäkeskeinen kehittämisprosessi nuorten kanssa. ISBN 978-952-5797-98-5 (.pdf) Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja.

Hero, Laura-Maija 2012: Tulevaisuusajattelun pedagogiikkaa korkeakouluihin — proaktiivisia asiantuntijoita kentälle. Teoksessa Monta polkua osaajaksi. Toim. Leila Lintula, METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA.

Björkqvist, L, Halonen, K, Hero, L-M, Iso-Aho, J, Teye, O., Uotila, P 2012: Tuottaja2020. Kurkistuksia kulttuurituottajan tulevaisuuteen., Tuottaja2020 julkaisuja, Metropolia AMK.

Hero, Laura-Maija 2012: Kulttuuri kokeilee. Ennakoinnin menetelmien arviointi., Tuottaja2020 julkaisuja, Metropolia AMK.

Hero, Laura-Maija 2012: Kollektiivinen kulttuuri. Wiki avoimen projektihallinnon välineenä., Tuottaja2020 -julkaisuja, Metropolia AMK.

Hero, Laura-Maija & Halonen, Katri 2011 (ed.): CULTURAL MANAGER 2020. Visions of Future., Tuottaja2020 julkaisuja. Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja luova ala.

Hero, Laura-Maija 2011: Futures´ Thinking as a Pedagogical Challenge. In Cultural Manager 2020. Visions of Future. Hero & Halonen 2011 (ed.). Tuottaja2020 julkaisuja.

Hero, Laura-Maija 2011:Kulttuuri kipinöi. Tulevaisuusajattelu pedagogisena haasteena. (Laura-Maija Hero 2011, .pdf). , Tuottaja2020 julkaisuja.

Hero, Laura-Maija 2011: Tulevaisuusajattelu on tuottajakoulutuksen haaste ja mahdollisuus. Takulehti 4/2011.

Hero, Laura-Maija 2009: Kuvataideopettajien maisteriohjelma verkko-opetuksena. Virt@a kehittämässä. KEHITTÄMISHANKE 2008-2009 Haaga-Helia AMK.

Hero, Maija 1997: Ilo irti. Taidemaalariliiton näyttely Riihimäellä 19.5.-30.8.1997. Näyttelyjulkaisu. Taidemaalariliitto.

Hero, Maija 1996:  ”Käytännön ympäristöestetiikka” teoksessa von Bonsdorff, Pauline (toim.) Ympäristöestetiikan polkuja. Jyväskylä: Gummerus. 20--28.

Hero, Laura-Maija 1996: Tapauksesta tapauksiin. Käytännön ympäristöestetiikna fenomenologisfilosofiset perusteet. Pro Gradu/ Estetiikka.

Presentations in scientific conferences:

ICO 2018 (19.-21.3.2018): Multidisciplinary activity systems of pedagogical innovation processes.

4th Annual Conference of Doctoral Candidates of the Faculty of Education (4.6.2018): Students' learning experience in a multidisciplinary innovation Project.

Make It Now! NORDFO 2016 (29.9.2016): Competence development in authentic multidisciplinary innovation processes. A qualitative study.

1st Annual Conference of Doctoral Candidates of the Faculty of Education (17.12.2015): Innovation competence ontology

NOFA 2015 (28.5.2015): Variables of innovation competence

WORK 2015 (21.8.2015): Innovation competence - Learning at work

FinED 2015 (10.6.2015): Innovation comepetnece ontology - Systematic review as a method

Several PhD candidate presentations in Turku university.


R&D projects:

1) Creathon (ESF) 2018 - 2020. Creathon R&D project boosts creative sector by increasing technological competences and finding new ways to deepen the connection between creative and ICT sectors in the educational structures of universities of applied sciences. The targets groups of the national, networked Creathon-project are 1) creative professionals, 2) cultural sector and ICT sector educators and final stage students and 3) ICT companies and associations. Project manager and expert developer LM Hero, 3 other universities and 8 ICT and culture labour support associations. 


2) TeenMINNO (ESF) 2014 (preproject), 2016 - 2018. TeiniMINNO is the new multidisciplinary and multigrade innovation operating model to support secondary and tertiary vocational path. The model focuses on the multi-stage and multidisciplinary innovation challenges that stem from work life. Project manager and expert developer LM Hero, main partner Omnia vocational college and several other partners.


3) Cultural manager 2020. Cultural manager 2020 -project was a future research project, it predicted the state of event production network in 2020 and aimed to recognize future challenges with respect to competence. The highlighted viewpoints consist of both cultural managers’ insights as well as the views of the surrounding professionals. Cultural Manager 2020 was a joint venture of the Finnish Universities of Applied Sciences, Humak University of Applied Sciences, Novia University of Applied Sciences, Mikkeli University of Applied Sciences, Foundation for Cultural Policy Research Cupore and the Art and Cultural Professionals’ Trade Union TAKU. The project was carried out by Helsinki Metropolia University of Applied Sciences and is co-financed by the European Social Fund. Producer and expert developer LM Hero.


E-mail: Laura-Maija dot Hero at metropolia dot fi

Recently Updated


Navigate space
  • No labels
You must log in to comment.