Viime kevään aikana kehitelty MOI-projekti päättyi kulttuurin ja luovan alan klusterin näkökulmasta hieman ennenaikaisesti: yhtään opettajaa tai opiskelijaa ei projektiin saatu osallistumaan. Oman klusterini yllättävä katoaminen projektista aiheutti kätilöille ja mediatekniikalle varmasti hetkellisiä sydämentykytyksiä, mutta he ovat kuitenkin urhoollisesti viemässä läpi keskenään yhteistä innovaatioprojektikokeilua. Todennäköisesti kulttuurialan koulutusohjelmilla, opettajilla ja opiskelijoilla oli omasta näkökulmastaan riittävät perusteet olla osallistumatta, mutta yhteistyötapojen kehittelyn näkökulmasta projektin hiipuminen oli mielestäni iso kolaus. Myös muiden klusterien suuntaan kulttuuriala joutui mahdollisesti hieman outoon valoon... Itselleni homman lahoaminen aiheutti hetkellisen lamaannuksen. En osaa nimetä oman toimintani heikkouksia tässä prosessissa, joten suunnitteluprosessin analysointi ja tutkiminen saattaa synnyttää kiinnostavaa ymmärrystä avoimen yhteiskehittelyn haasteista. Tätä asiaa tullaan sivuamaan myös mikrokirjassa, jota olisi tarkoitus kirjoittaa Linkolan Jussin kanssa tänä syksynä.

Eli ylös tatamista ja kohti uusia iskuja (:

  • No labels
You must log in to comment.