Blog from January, 2009

Olen tässä viimepäivinä tutustunut Robert B. Zajoncin 60-luvun lopulla tekemiin torakkakokeisiin ja mietiskellyt niiden tulosten käyttämistä lähtökohtana wikin käyttöönoton ja koulutuksen kehittämisessä! Samalla on heräillyt kaikenlaisia tutkimus- ja kehityskohteita sosiaalisen median käyttöliittymäsuunnittelun puolella.

Robert B. Zajonc on ylipäänsä kiinnostava hahmo, mutta nyt olen siis vain lukenut sosiaaliseen fasilitaatioon (social facilitation) ja siihen liittyviin torakkakokeisiin liittyvät artikkelit:

Zajonc, Robert B. (2004): Social Facilitation. Teoksessa Robert B. Zajonc (toim.): The Selected Works of R. B. Zajonc. Hoboken: Wiley. 65-76. Alunperin julkaistu 1965 Science, 149, 269-274.

Zajonc, Robert B., Alexander Heingartner & Edward M. Herman (2004): Social Enhancement and Impairment of Performance in the Cockroach. Teoksessa Robert B. Zajonc (toim.): The Selected Works of R. B. Zajonc. Hoboken: Wiley. 77-89. Alunperin julkaistu teoksessa: E. C. Simmel, R. A. Hoppe & G. A. Milton (toim.): Social facilitation and imitative behavior. Boston: Allyn and Bacon. 73-87.

Perusajatus on kutkuttavan yksinkertainen: lajikumppanien läsnäolo vaikuttaa toimijaan siten, että toiminnan oletettu lopputulos vahvistuu (Zajonc 2004, 66). Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Sitä, että mikäli toimija on tekemässä jotain, mikä on jo opittu ja siten helposti uudelleen tehtävissä (tai teko on refleksinomainen) tekeminen tehostuu muiden läsnäollessa. Mikäli teko taas vaatii uuden oppimista ja/tai tutkimista, tekeminen hidastuu/vaikeutuu muiden läsnäollessa. Kiinnostavaa on, että Zajonc tuotti nämä tulokset juoksuttamalla torakoita. Helposta suorasta reitistä torakat selvisivät nopeammin, kun yleisössä oli muita torakoita. Juoksutehtävästä, jossa torakan piti löytää maali kulman takaa, yksin toimivat selvisivät nopeammin.

Tämä kertoo, että sosiaalisuus on suhteellisen syvällä geeneissämme. Samalla se myös herättää kysymyksiä oppimisen ja suorittamisen luonteista. Koska olisi hyvä toimia yksin ja koska ryhmässä (jos siis halutaan saada paras mahdollinen suoritus)? Zajonc itse antaa vinkin, että opiskelijan kannattaa opiskella eristyksissä muista ja tehdä tentit ja kokeet muiden seurassa, mielellään "näyttämöllä" (Zajonc 2004, 74) (smile)

Zajonc erittelee sosiaaliset vaikutukset kahteen kategoriaan: yleisövaikutukseen (audience effects) ja yhteistoimintaan (co-action). Yleisövaikutus on siis edellä mainittu keino, jossa todennäköisin lopputulos (oikein tekeminen tai virhe) vahvistuvat. Yhteistoimintaan taas liittyy imitointiin liittyvä oppiminen tai käyttäytymisen kopioiminen. Yhteistoiminnassa erilaiset toimintamallit kopioituvat yksilöltä toiselle. Imitoinnista Zajonc ei kuitenkaan itse saanut sentään torakoilla niin selviä tuloksia kuin yleisöefektistä.

Itselleni heräsi kiinnostus pohtia voisiko yleisövaikutusta ja yhteistoimintavaikutuksia hyödyntää jollain tavalla wikitoiminnan käynnistelyssä, wikin käytön koulutuksessa tai wikin käyttöliittymän ja toimintaprosessien visualisoinnin suunnittelussa? Intuitiolla vastaisin, että kyllä voi, mutta homma vaatisi aikaa ja panostusta, joten katsotaan, josko sitä jossain vaiheessa irtoaisi. Aiheesta voisi puristaa kokoon vaikka mikroartikkelin ja katsoa mihin se johtaa...

Viestintä'09 -seminaarin presis meni mielestäni ihan hyvin. Tuli puhuttua paljon digitaalisuudesta, holoptisesta toiminnasta, parvimaisista rakenteista ja Metropolian wikitoiminnasta. Erityispaino oli nyt itse wikitoiminnan käynnistysprosessissa ja kulttuurin ja luovan alan klusterin wikievoluutiossa. Ainakin evolutiivinen wikin kehitysidea sai mielestäni hyväksyntää yleisössäkin. Esitelmän slidet löytyy tästä: Sosiaalisen median haasteet.

Muuten tällä viikolla on opinnäytetyöjuttuja, muutamia tapaamisia ja loppuviikosta olisi tarkoituksena kirjoittaa jonkinlainen prosessikuvaus wikitoiminnan käynnistämisestä Metropoliassa. Tätä olisi tarkoitus käyttää niin oman tutkimukseni materiaalina kuin myös wikikoulutuksen erilaisten tarpeiden ja haasteiteiden ymmärtämisessä.

Viime viikko oli aivan liian kiireinen (viikonloppu meni täysin uupumuksen hoidossa). Tästä nykyisestä tulee toivottavasti toisenlainen. Tilauksessa olisi rento mutta älyllisesti haastava työviikko.

Tänään oli opinnäytetyöhön liittyvän ideaseminaarin aloitussessio, jonka yhteydessä ehdinkin hoidella monia muita asioita (: Sitä ennen kirjoittelin hankeraportteja (jotka pitäisi olla tiistaina valmiita) ja tapasin Akselin ja Santerin, jotka tulevat säätämään hankkeisiin tutkimusassareiksi ainakin kevään ajaksi.

Huomenna tiistaina kehittelemme pienessä ryhmässä wikitoimintaan liittyvää ESR-hakemusta ja iltapäivällä käynnistyykin ensimmäinen Metropolis Helsinki -tuotanto! Odotan tästä kokeilusta kiinnostavaa prosessia (enkä vähiten siksi, että siinä saa puljata scifi-elokuvien ja niiden tematiikan parissa).

Keskiviikkona minun pitäisi kirjoittaa juttu Metropolian Metropooli-lehteen sosiaalisen median käytöstä Metropoliassa ja taidan keskittyä esittelemään tätä wikitoiminnan käynnistämisprosessia.

Torstaina on ensimmäinen Metropolian Confluencen kehittämisprojektin kokous. Ideana olisi kehittää ja priorisoida wikin tulevaisuuden kehitys- ja muokkaustarpeita. Toivottavasti tästä saataisiin hommat nopeasti käyntiin ja uusin 2.10 -versio asennettua ASAP, koska se mahdollistaisi monia nyt puuttuvia asioita wikistä. Iltäpäivällä on EAKR-rahoitussessio Radisson SAS -hotellissa, jossa olisi tarkoitus etsiskellä yhteistyökumppaneita.

Perjantaina on tarkoitus Jussin kanssa opastaa hanketyöntekijöitä wikin saloihin ja iltapäivällä tapaamme vielä ESR-hakemusten parissa ja viikon päättää tapaaminen Fooga-editorin poikien kanssa.

Olen menossa Viestintä'09-seminaariin puhumaan ja tätä varten aloin tänään visualisoida Metropolian wikin työtilojen ja toiminnan kehitystä. Kuviota piirrellessä ja selvitellessä menikin sitten tovi. Viivat eri asioiden välillä ovat omia tulkintojani niistä kehityslinjoista, joita pitkin asiat ovat kehittyneet sellaisiksi kuin ne nyt ovat.

Tällä viikolla pitäisi väsätä ainakin seuraavaa:

  • viimeistellä digitaalisuuden, holoptisen toiminnan ja parvimaisten rakenteiden teoriaa (näen myös Yrjön tiistaina, joten toivottavasti saan siitä lisäboostia ja -ideoita homman loppuunsaattamiseksi),
  • VOIMAA-hankkeen aloituskokous tänään iltapäivällä
  • wikitoiminnan opastusta Medios-hankkeen projektipäällikölle (tarkoituksena olisi, että myös Medios-hankkeen hallinointi tapahtuisi VOIMAAn tapaan wikissä
  • opinnäytetyöseminaari
  • olen menossa 26. päivä puhumaan Metropolian wikitoiminnasta Viestintä'09 -seminaariin. Tämä esitys pitäisi valmistaa ja lähettää viimeistään torstaina.
  • vuoden 2008 hankkeista pitäisi kirjoittaa raportit ja lähettää ne eteenpäin
  • lisäksi pitäisi neuvotella tämän kevään osalta oman työni sisällöistä (josko niihin tulee muutoksia Avoimen kehittämismallin takia)

Vuosi 2009 käynnistyy tämän viikon kirjoitusrupeamalla. Olen siis suurimman osan viikosta kotona työskentelemässä (kiinnostava ilmiö sisänsä, että nykyään, jos haluaa tehdä "oikeasti" töitä, järkevimmältä tuntuu jäädä kotiin). Olen joululoman aikana hahmotellut teoriaa digitaalisuuden erityispiirteistä, holoptisesta toiminnasta ja parvimaisista rakenteista. Homma etenee pikkuhiljaa, mutta loppuviikosta olisi tarkoitus olla jonkinlainen ensimmäinen raakavedos valmiina. Teoreettista rakennelmaa olisi tarkoitus käyttää hyväksi väitöskirjassa ja esimerkiksi VOIMAA-hankkeeseen tarkoitetun opastus- ja motivointipaketin kehittelyssä. VOIMAAssa on muuten wikin käyttö lähtenyt loistavasti käyntiin. Hyvä Milla ja Päivi!