info

Opetussuunnitelma
Curriculum in English
Esite, kevät 2009
Lukujärjestys paina kohdasta yamk 2009 "kulttuurituotanto" -riviltä

Opinnäytetyö alue

Katrin virtuaalineukkariin pääset tästä. Sovithan tapaamisajan silti etukäteen!
Opinnäytetyöt

Opinnot

 Metropolian kontolla ovat seuraavat kaksi kurssia:

  1. Johtaminen ja tiimityö kulttuurialalla
  2. Työelämän tuntemus
     Tutkintomme oppimisympäristönä käytetään moodlea.
Kulttuurituottaja (yamk)

Ensimmäinen kulttuurituottaja (ylempi AMK) -koulutus alkaa syksyllä 2009 Helsingissä monimuoto-opetuksena. Koulutukseen valitaan kaksikymmentä kulttuurituotannon ammattilaista. Koulutus on tutkintoon johtava ja siitä vastaavat Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK) ja Metropolia Ammattikorkeakoulu yhdessä.
 
Koulutuksen sisältö
Työelämän muutokset huomioidaan opintosisällöissä esimerkiksi kytkemällä opiskelu opiskelijoiden työyhteisöihin ja niiden tarvitsemaan tutkimus- ja kehitystyöhön. Opiskelija rakentaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman omien uratavoitteidensa pohjalta. Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä ja se suoritetaan yhden vuoden aikana. Opintojen keskeinen sisältö koostuu kolmesta kokonaisuudesta: oman asiantuntijuuden vahvistamisesta, asiantuntijana kehittymisestä ja asiantuntijaprofiilin syventämisestä.

Seuraava haku tutkintoa suorittamaan on keväällä 2010.

yhteystiedot
  • Katri Halonen, kulttuurituotannon yliopettaja, Metropolia
  • Maija Hero, kulttuurituotannon lehtori, koulutusohjelman Metropolian osuuden koordinaattori
  • Auli Jämsänen, kulttuurituotannon yliopettaja, Humak
  • No labels
You must log in to comment.