TEKSTIÄ EI ENÄÄ PÄIVITETÄ, LUETTELO LÖYTYY WORDPRESS-SIVUSTOLTANI: https://katrihalonen.wordpress.com/julkaisut/
JULKAISULUETTELO 2000-LUVULLA

KATRI HALONEN

REFEREE

 • Halonen, Katri (2005) Fishing for a Good Program: Public Sector Cultural Producers in Search of Justification. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift 2/2005, 50-79.
 • Halonen, Katri (2006) Kulttuurituottajan ammattispesifi osaaminen. Kasvatus 3/2006, 250-263.
 • Halonen, Katri (2007) Open Source and New Media Artists. Human Technology. An Interdisciplinary Journal on Humans in ICT Environments. Vol 3(1), February 2007, 98-114. Saatavissa osoitteesta: http://www.humantechnology.jyu.fi/articles/volume3/2007/halonen.pdf
 • Halonen, Katri (2009) Kulttuurituottajat työn ja identiteettien markkinoilla. Työelämän tutkimus 3/2009, 20-31.
 • Halonen, Katri (2011) Kulttuurituottajat taiteen ja talouden risteyskohdalla. Väitöskirja. Jyväskylä studies in Education, Psychology and Social Research 411/2011. Jyväskylän yliopisto. Ladattavissa osoitteessa http://julkaisut.jyu.fi/?id=978-951-39-4320-2

TUTKIMUSJULKAISUT JA KARTOITUKSET ENGLANNIKSI

 • O'Connor, Justin & Halonen, Katri (2000) Music as a cultural industry: the Iciss projet. Teoksessa Music in the Information Society. Expert meeting 29 and 30 November 1999 Kuopion, Finland. Final Report. Minsitry of Education. Department for Cultural Policy Series. 5/2000. 92-101.
 • Ahola, Eeva-Katri & Halonen, Katri (2008) Helsinki the centre of Finnish music industry: gateway to the world and from the world. Helsinki quaterly, 36-41. 
 • Halonen, Katri & Hero, Laura-Maija (eds.) (2011) Cultural Manager 2020. Visions of Future. Tuottaja 2020 -hankkeen julkaisuja 11. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu.
 • Halonen, Katri (2011) In Search for Creativity? Finnish Arts Management Education in the European Context. Teoksessa Katri Halonen & Laura-Maija Hero (toim) Cultural Manager 2020. Visions of Future. Tuottaja 2020 -hankkeen julkaisuja 11. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu, 12-16.
 • Halonen, Katri (2011) The Changing Networks of Cultural Events. Teoksessa Katri Halonen & Laura-Maija Hero (toim) Cultural Manager 2020. Visions of Future. Tuottaja 2020 -hankkeen julkaisuja 11. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu, 18-19.
 • Halonen, Katri (2011) Megatrends Shake the Field of Cultural Management.  *Teoksessa Katri Halonen & Laura-Maija Hero (toim) *Cultural Manager 2020. Visions of Future. Tuottaja 2020 -hankkeen julkaisuja 11. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu, 20-23.
 • Halonen, Katri & Teye, Outi (2011) Cultural Professionals views on Cultural Management 2020. Teoksessa Katri Halonen & Laura-Maija Hero (toim) Cultural Manager 2020. Visions of Future. Tuottaja 2020 -hankkeen julkaisuja 11. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu, 24-26.

TUTKIMUSJULKAISUT JA KARTOITUKSET SUOMEKSI

 • Lassila, Juha & Halonen, Katri (toim.) (2000) Back Stage Pass. Näkökulmia musiikin managerointiin. Sibelius-Akatemian koulutuskeskuksen julkaisusarja 3.
 • Ahola, Eeva-Katri & Halonen, Katri (2009) *Keskuksena Helsinki.*Teoksessa Pia Strandman (toim.) Menestystä maailmalta.Musiikkialan pienyritysten vientivalmiuksien kehittäminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kulttuuri ja luova ala. Helsinki.  http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/TK/Menestystae_maailmalta_2009.pdf.
 • Halonen, Katri (1998) Musiikkia moneen makuun. Musiikin suunta. 4/1998. Suomen Etnomusikologinen seura.
 • Halonen, Katri (1998)  Jyväskyläläisten rockmuuskoiden näkemyksiä hyvästä musiikista. Musiikin suunta 4/1998. Suomen Etnomusikologinen seura.
 • Halonen, Katri et al (Mäntyranta, Tuulonen, Rantamäki, Tähtinen, Halonen, Martikainen; Rajamäki & Aaltonen (toim.)) (1999). Portfolio johtamisen välineenä. Teoksessa Tenhula (toim.) Opetus sydämen asiana. Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikön julkaisuja. Dialogeja 2. 81-90.
 • Halonen, Katri (2004) Huomisen rientoja tuottamassa. Tapahtumatuottajien ammatin kehitystrendejä tuottajia kouluttavien ammattikoreakoulujen näkökulmasta. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön julkaisuja 5/2004. Imuroitavissa pdf-versiona Cuporensivustolta.
 • Halonen, Katri (2005) Visioita ja valintoja. Tapahtumatuotannon tulevaisuus helsinkiläisten tuottajien arvioimana. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön julkaisuja 10/2005. Imuroitavissa pdf-versiona Cuporensivustolta
 • Halonen, Katri (2007) Yleismies jantusista festarispesialisteiksi? Tapahtumatuottajan toimenkuvat. Kirjassa Satu Silvanto (toim.) Festivaalien Helsinki - Urbaanin festivaalikulttuurin kehitys, tekijät ja kokijat. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, 139-144.
 • Halonen, Katri (2009) Millaisella osaamisella maailmalle? Teoksessa Pia Strandman (toim.) Menestystä maailmalta.Musiikkialan pienyritysten vientivalmiuksien kehittäminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kulttuuri ja luova ala. Helsinki.  http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/TK/Menestystae_maailmalta_2009.pdf
 • Halonen, Katri (2009) Musiikkiyrittäjät klustereissa. Teoksessa Pia Strandman (toim.) Menestystä maailmalta.Musiikkialan pienyritysten vientivalmiuksien kehittäminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kulttuuri ja luova ala. Helsinki.  http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/TK/Menestystae_maailmalta_2009.pdf
 • Halonen, Katri (2009) 400 miljardin kruunun vientibisnes. Ruotsalaisreseptin jäljillä. Teoksessa Pia Strandman (toim.) Menestystä maailmalta.Musiikkialan pienyritysten vientivalmiuksien kehittäminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kulttuuri ja luova ala. Helsinki.  http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/TK/Menestystae_maailmalta_2009.pdf
 • Halonen, Katri (2009). Musiikki hyvinoinviin edistäjänä. Kolme tapausesimerkkiä musiikkiosaamisen innovatiivisesta käytöstä.Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve - Toive - hankkeen osaraportti 2009:2. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kulttuuri ja luova ala.http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/TK/musiikki_hyvinvoinnin_edistajana_halonen.pdf
 • Halonen, Katri (2009). Konserttitoimistojen tulevaisuus. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve - Toive -hankkeen osaraportti 2009:3. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kulttuuri ja luova ala. http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/TK/konserttitoimistojen_tulevaisuus_halonen.pdf
 • Halonen, Katri, Ranta-Meyer Tuire & Vilkuna Anna-Maria (2009) Luovuuden ytimessä. Kulttuuri- ja taideosaamisen mahdollisuudet ammattikorkeakoulun t&k-toiminnassa. Teoksessa Anneli Jaroma (toim.) Virtaa verkostosta II. AMKtutka, kehitysimpulsseja ammattikorkeakoulun T&K&I -toimintaan. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Tutkimuksia ja raportteja 47. Mikkeli, 65-78.
 • Halonen, Katri & Toivonniemi, Jenni (2009) Katsaus koulutukseen. Teoksessa Pia Strandman (toim.) Menestystä maailmalta.Musiikkialan pienyritysten vientivalmiuksien kehittäminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kulttuuri ja luova ala.Helsinki. Imuroitavissa http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/TK/Menestystae_maailmalta_2009.pdf
 • Halonen, Katri (toim.) (2010) Kulttuuri kokoaa. Kulttuuritapahtumien muuttuvat verkostot. Tuottaja 2020 -hankkeen julkaisuja 1. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu. http://www.cupore.fi/documents/Tuottaja2020_Kulttuuri_kokoaa2010.pdf
 • Halonen, Katri.(2010) Tapahtumatuotanto luovassa taloudessa. Teoksessa Katri Halonen (toim.) Kulttuuri kokoaa. Kulttuuritapahtumien muuttuvat verkostot. Tuottaja 2020 -hankkeen julkaisuja 1. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu. http://www.cupore.fi/documents/Tuottaja2020_Kulttuuri_kokoaa2010.pdf , 6-15.
 • Halonen, Katri (2011) Kulttuuri katalysoi. Megatrendien tärähtäminen kulttuurituotannon kenttään. Tuottaja 2020 -hankkeen julkaisuja 2. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Halonen, Katri & Teye, Outi (2011) Kulttuuri kannattelee. Takulaisten näkemyksiä kulttuurin tulevaisuudesta. Tuottaja 2020 -hankkeen julkaisuja 3. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu.
 • Halonen, Katri (2011) Konserttitoimistot klassisen musiikin alan taiteilijoiden työllistäjänä. Teoksessa Mirka Pesola, Minna Muukkola & Ulla Pohjannoro (toim.) Muusikko eilen, tänään ja huomenna. Näkökulmia musiikkialan osaamistarpeisiin. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve – Toive, osaraportti 13. Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 13/2011, 74-82.
 • Halonen, Katri (2011) Pioneerihenkeä, riskinottoa ja luovuutta. Liiketoimintaperusteiset hyvinvointipalvelut muusikon työllistäjänä. Teoksessa Mirka Pesola, Minna Muukkola & Ulla Pohjannoro (toim.) Muusikko eilen, tänään ja huomenna. Näkökulmia musiikkialan osaamistarpeisiin. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve – Toive, osaraportti 13. Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 13/2011, 83-93
 • Halonen, Katri (toim.) (2011) Kulttuurituottajakoulutuksen suuntaviivoja. Tuottaja 2020 -hankkeen loppuraportti. Tuottaja 2020-hankkeen julkaisuja 11. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu.
 • Halonen, Katri (2011) Kulttuurituottaja: taiteen mahdollistaja vai kapitalismin konna? Jyväskylän yliopisto, Nykykulttuurin tutkimuskeskus. Kulttuurintutkimus 28 (2011):4, 54-59.
 • Halonen, Katri & L. Björkqvist, L-M Hero, J. Iso-Aho, P. Uotila (2012) Kurkistuksia kulttuurituottajan tulevaisuuteen. Tuottaja 2020 -hankkeen julksiuja 12. Helsinki: Metropolia ammattikorkeakoulu.

TUTKIMUSTULOSTEN POPULARISOINNIT

 • Halonen, Katri (2010) Kulttuuriosaamisesta menestystä yrityksille. Työelämän tutkimus 1/2010.
 • Halonen, Katri (2010) Kurkista tapahtumatuotannon tulevaisuuteen! Taku 1/2010, Helsinki, 16-17
 • Halonen, Katri (2010) Musiikki tuo hyvinvointia, mutta tuoko se myös leipää? Taku 2/2010, Helsinki, 10-11
 • Halonen, Katri (2010) Kulttuuri kokoaa. Taku 3/2010, Helsinki.
 • Halonen, Katri (2010) Musiikinosaaminen tuo hyvinvointia, mutta tuoko se myös liikevaihtoa? Uniosono, Helsinki.
 • Halonen, Katri (2011) Signaali wikistä. Kirjassa Juhana Kokkonen (toim.) Voihan wiki - käytännön kokemuksia sosiaalisen median käytöstä hanketyössä. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu, kulttuuri ja luova ala.
 • Halonen, Katri (2011) Kulttuurituottaja amk, yamk & master? Taku 1/2011, Helsinki
 • Halonen, Katri & Teye, Outi (2011) Kulttuuri kannattelee. Taku 3/2011, 6-7.
 • Halonen, Katri (2011) Tuottaja tuottaa taidetta ja yhteisöjä. Taku 4/2011, 20-21.
 • No labels
You must log in to comment.