Mitä tämä tarkoittaa?

Tässä toistaiseksi vain numeerisesti mitattuja kysymyksiä. Vapaat kentät pitää muokata ja koostaa siten, että vastaajia ei voida tunnistaa.

Yrittäjyyteen suunnatun kyselyn viitteitä 16 vastanneen jälkeen

Yhdistystoimijoille suunnatun kyselyn viitteitä 21 vastanneen jälkeen

  • No labels
You must log in to comment.