Child pages
 • Vyyhdin vaikutukset Metropolian opettajaan
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Leena Björkqvist 11.3.2014: 

 Opetin Vyyhdin Leipää taiteesta kesäopintokokonaisuudessa kesällä 2012. Kohderyhmänä oli Metropolia ammattikorkeakoulun kulttuurialan tutkinto-opiskelijat. Tarkoituksena oli tarjota yrittäjyyden koulutus kulttuurialan opiskelijoille kesäaikaan. Osallistujia tavoiteltiin useasta koulutusohjelmasta, jotta saataisiin ryhmään monipuolista osaamista.

Kulttuurialan yrittäjät myyvät yleensä omaa osaamistaan, ei materiaalista palvelua, jonka myynti ja markkinointi on erilaista kuin konkreettisten tuotteiden myynti. Oman osaamisen tuotteistamisen opintojakso oli yksi Leipää taiteesta kokonaisuuden osa. Sähköiset osaamisportfoliot ovat konkreettinen tapa tehdä oma osaaminen näkyväksi ensin itselle ja sitten asiakkaille.

Miten osallistuminen Leipää taiteesta kesäopintojen suunnitteluun ja tekoon vaikutti omaan toimintaani opettajana?

 1. Sain varmuuden moniammatillisen ryhmän toimivuudesta. Olin ohjannut useita portfolioryhmiä kulttuurituotannon opiskelijoille ja huomannut, että saman perusosaamisen omaavat ihmiset eivät tunne tarvetta kuvailla ja perustella kaikille tuttua osaamista.
  1. Oman osaamisen kuvailu henkilöille, jotka eivät tunne kyseistä ammattialaa on hyödyllistä ja auttaa ymmärtämään omien taitojen arvon.
  2. Ryhmän tuki on keskeistä oman osaamisen tunnistamisessa. Toisten esimerkkien kautta omakin portfolio rakentaminen onnistuu.
  3. Uskalsin ottaa seuraavaan kulttuurituottajien ryhmään kansainvälisiä opiskelijoita ja sain näin heterogeenisen ryhmän, joilla oli eri tulkintoja yhteisistä ammattikäsitteistä.

Miten olisin toivonut sen vaikuttavan omaan toimintaani opettajana?

 1. Olin toivonut oppivani uusia asioita sähköisen portfolion tekemisessä. Tarkoituksena oli tehdä yhteistyötä digitaalisen viestinnän opettajan kanssa. Yhteisopettajuus ei onnistunut sairastapauksen vuoksi.
 2. Olin toivonut jatkavani moniammatillisen portfoliotyöskentelyn konseptin kehittelyä. Mitään estettä sille ei tietenkään ole ja siksi tein tähän lyhyen kuvauksen mahdollisesta toteutuksesta.

  TULEVAISUUDEN monialainen portfoliokoulutus 

  3 koulutusohjelmaa, 96 opiskelijaa, 3 opettajaa ja yksi yhteinen virtuaalinen alusta.

  • Aloitus yhteinen kaikille (osaamisportfoliosta markkinointimateriaaliin)
  • ryhmät työskentelevät oman ammattialan opettajan kanssa määrittäen omaa ammattiosaamistaan ja pohtien miten kuvailen sitä ymmärrettävästi muiden alojen ammattilaisille? 
  • Työskentely ja portfolioesittely 12 opiskelijan ryhmissä (4 jokaisesta koulutusohjelmasta).
  • Kehittävä arviointi koko 96 opiskelijan ryhmälle. Esitellään ryhmissä valitut parhaat portfoliot. Oman sekä oman ammattialan, että yhteistyökumppanin näkökulma. 

Samat kysymykset voisi esittää muille opettajille.

Tärkeää on tietenkin miten osallistuminen Leipää taiteesta kesäopintojen vaikutti opiskelijoiden osaamisen kehittymiseen?

 1. Mitä opiskelijat ajattelivat portfoliokoulutuksen vaikutuksista koulutuksen päätteeksi (Elena teki yhteenvedon?
 2. Mitä me tiedämme pidempiaikaisista vaikutuksista? Mitä heille kuuluu pari vuotta koulutuksen jälkeen ja oliko moniammatillisesta portfoliotyöskentelystä hyötyä heidän urakehitykselleen?

 

 • No labels
You must log in to comment.