Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

KÄYTTÖLIITTYMÄN HAHMOTTELUA /LUV 13.3.2014  - sivukartta versio 1403 ks. alla

 OSA Aa

Vyyhti yhdellä silmäyksellä          Mikä on vaikuttavuustutkimus?

                     

kenelle = pyöreä kuva, Leena viimeistelee eilisen hahmotelman viikolla 12

Tässä kuva voisi täyttää koko tilan,

 • Linkkejä ja “nastoja”, Leena selventää rakennetta
 • 4 alasivua osatoteuttajat (3 eri sivua) ja kohderyhmät (1 sivu)
 • 3-4 alasivua "case-kuvauksista"

Samalla sivulla alla tekstiä eli mini-info ja linkki Vyyhtisivustoon

Alla tekstiä eli mini-info ja linkki Vyyhtisivustoon

 OSA Ab
Vyyhti piirakoina ja graafeina, 4 piirakkaa ja Jussin graafeja, täsmennetään montako


OSA B

Syntyikö Vyyhdin arvoketjussa vaikuttavuutta?

 (pieni johdantotektsi, 2-3 riviä)

Rusetit tai makkarat tässä – tätä kuvaa tulisi voida käyttää myös sivujen “sisällä” tekstiä kuvittamassa, tarkistan ensi viikkoon montako kertaa se tulisi jos halutaan varioida

Tavoite ja tarkoitus >                                   Resurssit >                                      Toiminnot ja tilaisuudet >                   Vaikuttavuus

Alla tekstinä mini-info

Linkki artikkeliin = alasivu

Alla tekstinä mini-info

Linkki artikkeliin

Alla tekstinä mini-info

Linkki artikkeliin

Alla tekstinä mini-info

Linkki artikkeliin


Osa C
Johtiko Vyyhdin toiminta oppimiseen?
Pieni johdantotektsti, 2-3 riviä

12 askelta
ingressi ja linkki artikkeliin

Ideamarkkinat
ingressi ja linkki artikkeliin

Arvioinnin arviointi
ingressi ja linkki artikkeliin

 

OSA D

Noin 10 teesiä vaikuttavuudesta  - nostetaan Vyyhdin pääteemat vielä esiin vaikuttavuuden kannalta

1 Verkkoviestinnän vaikuttavuudesta
2 Hyötypelin valittavuudesta
3 Tavoitteellisen verkkoviestinnän ...
4 Toimialat yrittävän toiminnan ...
5 Alueellisen
...


Sivukartta / versio 1403

Boldatut A B C D ovat kaikki samaa "käyttöliittymä" -sivua. Sen alle tulee vain yksi alasivukerros. Lisäksi tulee linkityksiä Vyyhdin sivustolle.

Aa. Vyyhti – miksi mitä missä kenelle

Alasivut:

 1. Vaikuttavuustutkimus
 2. “Kenelle”  -osiosta  (7-8kpl) :
  1. Hankkeen kohderyhmät
  2. Metropolia ja Vyyhti
  3. HUB Helsinki ja Vyyhti
  4. Helka ja Vyyhti
  5. Case 1: Opettaja / Leena B
  6. Case 2: Opiskelija 
  7. Case 3: ?
  8. mahdollisesti vielä Case 4: ?

 Ab Vyyhti –piirakat  (ei alasivuja)

 B Syntyikö Vyyhdin arvoketjussa vaikuttavuutta

-    Kuva, Alasivut ( x kpl) "vaikutavuusketjun" linkkien kautta

 1. Syntyikö tavoitteiden mukaista vaikuttavuutta?
 2.  Resurssit ja vaikututtavuus
 3. SUUNNITTELU KESKEN Toiminnot ja tilaisuudet –kohdasta alasivuja, joissa jokaisessa pylväsdiagrammeja (exelistä)
  (Leena toimittaa nämä Valoon viikolla 12)
 4.  Kooste Vyyhti-vaikuttavuudesta

C Johtiko Vyyhdin toiminta oppimiseen?

 Alasivut (3 kpl) teksti-ingerssin kautta

 1. 12 askelta ja niissä oppiminen
 2.   Ideamarkkinat
 3.  Arvioinnin arviointi

D Korkeintaan 10 teesiä vaikuttavuudesta

Korkeintaan 10 alasivua linkin kautta

 1. x
 2. y
 3. z
 4. v
 5. g
 6. ...

MITEN NÄKYVIIN: kirjoittaja(t)?

*** aiempaa suunnittelua:

VAIKUTTAVUUSTUTKIMUKSEN KOKONAISUUS / Leenauv luonnos 13.3.2014

1 osa Vyyhti numeroina eli Vyyhti-piirakat:

 1. Maksetut palkat eri osatoimijoilla (HUB, Helka, Metropolia > Pia Pullilta / susannalta data)
 2. Palkat ja muut keskeiset kuluryhmät (Pia Pulli tai Susanna)
 3. saadaanko kohderyhmien osallistujista piirakka (KOHDERYHMÄT = 1. opiskelijat, 2. kaupunginsoastoimijat, 3. yrittäjät - nämä toistuvat monessa paikassa sivustoa)
 4. osallistujamäärät eri toteutuksissa (Vyyhti-pelit, koulutukset, tapaamiset)
 5. Jussila verkkovierailut 160 työpäivää ...
 6. muuta? (käydään vielä tiimillä läpi)

2. osa Vyyhti oppivana hankkeena

artikkeli 1: 12 askelta ja mitä niissä opittiin? / Leenan artikkeli Vyyhti Metropolian hankeosaamisen kartuttajana (ei kuvia tai kaavioita)

artkkeli 2: Ydin ja periferia eli Vyyhti ideamarkkinapaikkana

 • KYSYMYS: Mennäänkö artikkeliin Arvoketjun neljä lenkkin (makkaran) kautta, vai toistuuko kuva artikkelin sisällä?
 • kuva  ydin & periferia; Leenalla vielä valintoja tässä tekemättä, skannaan luonnoksen ensi viikolla. Tässä kuvassa mahdollisesti niitä nastoja?

artikkeli 3: Leena b arvioinnin arviointi

3. Arvoketju - keskeisin osa

Valon kuvat, Leena Bn ja Leena UVn tekstit

Tarve - miten muuttunut? kenen kannalta?

Tavoitteet - onko saavutettu? mitä ei, mitä opittu …?

Kohderyhmät - miksi muuttui alun nelikulmiosta Millan kolmioksi?

Resurssit - mistä puute kullakin osatoteuttajalla (HUB > raha; Helka > toimintamalli; yrittäjät > aika; opiskelijat > ?? …)

Keinot -(a)  toteutukset: kyselyiden tuloksia tähän, vielä auki exel-piirakat + vapaat kentät; kooste ainakin Vyyhti-pelin palautteista …? (b) muut keinot vielä pohtimatta, ainakin viestintä (vai miten sitä kutsuisi) pitäisi ottaa tässä esiin, samoin aineistojen tuottaminen (Helka listasi ääniartikkelit, tutkimukset, mikrokirja)

Tulokset ja tulosten käyttö - linkit Vyyhdin sivuille, ainakin google statistics kertoo jotakin …

Vaikutuksia - narratiiveja, haastatteluiden purkuja? mitä muuta? painottaisin vaikutusten LAATUA, en ehkä määrää tässä

Työnjako arvoketju-osiossa / Leena B & Leena UV:

 • Leena B aloittaa case-kuvauksista koulutuksesta, ensimmäisenä ePortfoliokoulutus; ks myös blogikirjoitukset
 • Leena UV jatkaa koulutuskoosteiden kokoamista Vyyhdin koulutukset-kotisivun listauksen mukaan (aika, kohderyhmä, tavoite, koulutuspalaute, mahdollinen siirtovaikutuspalaute)
 • Opiskelijahaastettelut - sovitaan erikseen
 • Opettajahaastattelut - Leena B Kutu & Musiikin YAMK/Leena; haastattele myös Jussia; viestintä ei varsinaisesti jumppiksien käyttäjä
 • Sähköiset jumppakerhot -kokonaisuus liittyy ePortfolioon(ja sen tuloksena Metropolialle liiketoimintaa); Jussin kuvauksen mukaan ”alkeet” ePortfolion tuomalle ammatilliselle verkkonäkyvyydelle; jonka välineitä koottuna http://vyyhti.metropolia.fi/tavoitteellinen-verkkolasnaolo-seminaarivideo/ slidet & Some-pentujen käsikirja. Sinällään jumppikset on hyvin dokumentoituja; kohderyhmä Metropolian opiskelijoiden sijaan pikemminkin alueelliset toimijat
 • Leena UV ottaa Vyyhti-pelin ja yrittää päästä kärryille verkostoitumistapaamisista; Metropoliassa haastattelee Katri Myllylää Viestinnästä (Vyyhtipeli tutoroinnissa)

Taustaksi:

Projektisuunnitelmassa toiminnot on kuvattu seuraavasti (8.1., s. 11-12):

8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet?

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat:

Solmu 1.

 • -Projektin infrastruktuurin ja teknisen alustan rakentaminen, hallinto, taloushallinto, kokonaisuuden
 • koordinoiminen ja organisoiminen (projektipäällikkö koordinoi)

Solmu 2.

 • - Koulutuskokonaisuuksien ja -modulien suunnittelu, toteutus ja arviointi (Metropolia koordinoi, hankekumppanit mukana, kts. tarkemmin 8.2)
 • - Yhteistoiminnallisten menetelmien soveltaminen hankkeen käytäntöihin (Metropolia koordinoi, hankekumppanit osallistuvat)

Solmu 3.

 • - Koulutusten siirtovaikutusten seuranta (Hub Helsinki vetovastuussa, hankekumppanit osallistuvat, toteutetaan systemaattisesti hankkeen aikana).

Solmu 4.

 • - Arviointi (Hub Helsinki vetovastuussa, hankekumppanit osallistuvat, toteutetaan systemaattisesti hankkeen aikana).

Solmu 5

 • - Tiedotus- ja viestintäverkoston muodostaminen (tiedottaja koordinoi verkoston luomista osatoteuttajien verkostoja hyödyntäen)
 • - Kohderyhmien tavoittaminen ja dialogin muodostaminen (tiedottaja koordinoi ja yhteisvastuullisesti kaikki hanketoimijat, ohjausryhmän jäsenet, hakuvaiheen valmistelussa mukana olleet kumppanit. alan tapahtumat, postituslistat ja muut välineet käyttöön kaikissa verkostoissa ja rihmastoissa)
 • - Tulosten valtavirtaistaminen ja juurruttaminen (tiedottaja koordinoi, hankekumppanit ja koulutettavat osallistuvat omissa verkostoissaan, painopiste tulosten ja tuotteiden synnyttyä hankkeen loppupäässä), juurruttaminen aloitetaan emo-organisaatioissa hankkeen aikana.

 

8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat ym.) ja

tuotekehityksen työsuunnitelma

Tuotteina syntyvät

 1.  Koulutusmodulit yhteisömanagerointiin
 2. "Luovan alan yrittäjyyden ensiaskeleet" -julkaisu
 3. Raportti/raportit eri ilmiöistä koskien yhteistoiminnallisuutta yrityttäjämäisessä toiminnassa
 4. Artikkeleita tutkimustuloksista
 5. Audiovisuaalista valtavirtaistamismateriaalia verkkojakeluun
 6. Raportti koulutuksen siirtovaikutuksen seurannasta

Kotisivujen kooste Vyyhti-toiminnoista (http://vyyhti.metropolia.fi/koulutukset/) kattaa keskeiset koulutus- ja verkostoitumistilaisuudet, mutta hankkeessa keskeinen viestintä ja some-toiminta sekä Vyyhti-peli eivät siitä ilmene.

4. Toiminnot teemoteltuina

a)      Fasilitointi: fasilitointi Vyyhdissä ja Vyyhti fasilitoinnin kentällä; mittarit ja pienet tekstit jotka Leena UV kerää Vyyhti-fasilitaattoreilta

 • Vyyhti-pelit
 • Työpajat
 • Yhteisömanagerointi
 • Yrittäjäaamiaiset
 • Tulevaisuusverstas (Yrittäisinkö)
 • Muu, mikä?

b)      Koulutus (arvoketjun kautta)

c)       Tapaamiset, verkostojen rakentaminen (kesken, Leena UVlle hämärin osa)

d)      Viestintä (erillisenä; kesken; Suunnitellaan Jussin kanssa)

5. 10 kysymystä (kesken)

- oletko tekemässä / suunnittelemassa … (tähän upotetaan helmiä ja pullonkauloja)
 • No labels
You must log in to comment.