Child pages
 • Siirtovaikutustutkimuksen suunnittelu
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tällä sivulla suunnitellaan Vyyhti-hankkeen siirtovaikutustutkimusta. Kaikki ideat ja kommentit ovat tervetulleita.

Taustaa tutkimukselle

Siitovaikutustutkimuksella halutaan selvittää, mitä vaikutuksia hankkeen toimenpiteillä on ollut osallistujiin, osallistuneisiin organisaatioihin sekä toteuttajaorganisaatioihin. Lisäksi halutaan selvittää, onko toimenpiteissä päästy niille asettetuihin tavoitteisiin ja miten muuten on onnistuttu vastaamaan hankkeen tavoitteisiin. Halutaan myös nostaa esiin onnistumisia ja hyviä toimintatapoja sekä toimimattomia kokeiluja ja mahdollisia syitä niiden toimimattomuuteen.

Tutkimuksen kohderyhmät

Keneltä siirtovaikutuksia halutaan selvittää? Ainakin:

 1. Hankeen perehdytys- ja koulutustilaisuuksiin ja tapahtumiin osallistuneet henkilöt
  1. Kaupunginosatoimijat
  2. Yrittäjät
  3. Opiskelijat
  4. muut
 2. Hankkeen perehdytys- ja koulutustilaisuuksien ja tapahtumien suunnitteluun osallistuneet henkilöt (tämä voisi olla myös kiinnostavaa?)
  1. Opetushenkilöstö Metropoliassa
  2. Opiskelija-assistentit & muu toteutuksia tukenut henkilöstö.
  3. Projektihenkilöstö Metropoliassa, Helkassa ja Hubissa.
 3. Mukana olleet organisaatiot, esimerkiksi voisi selvittää, onko hankkeen tuloksena syntyneitä toimintamalleja jäänyt pysyvästi käyttöön.
 4. Muut?

Käytettävät tutkimusmenetelmät

Millaisilla menetelmillä siirtovaikutuksia selvitetään?

 1. Koulutuspalautteet ja siirtovaikutuskysely. Koulutuspalautteita tällä hetkellä n. 160, siirtovaikutuskyselylomakkeella on toistaiseksi saatu n. 40 vastausta.
 2. Vyyhtipeli. Suunnitellaan siirtovaikutusten selvittämiseen soveltuva pelisessio.
 3. Puhelinhaastattelut.
 4. Teemahaastattelut.
 5. Jotain muuta?

Julkaisumuoto

Kun ollaan AMK-kentällä, ei varmaankaan ole mielekästä tuottaa ainoastaan kirjallista tutkimusraporttia. Löytisikö jokin kulttuurialalle sopiva luova julkaisumuoto, joka olisi myös linjassa Metropolian julkaisupolitiikan kanssa? Eli tätä voisi ideoida aika vapaasti.

Tutkittavat toteutukset ja olemassa olevat aineistot

Listaus niistä koulutuksista, perehdytyksistä ja tapahtumista, joiden siirtovaikutuksia halutaan selvittää sekä alustava arvio jo olemassa olevista aineistoista näihin liittyen. Puuttuuko joitain toteutuksia listalta?

 

Alueelliset yrittäjäaamiaiset
Mikä?Alueen yrittäjille suunnatut aamiaistilaisuudet
Milloin?Kevät ja syksy 2012
Valmiit aineistot?Ei ole kerätty palautteita. Yksi vastaus siirtovaikutuslomakkeelle
Mitä voisi selvittää?Tähän voisi sopia puhelinhaastattelu? Kiinnostavaa olisi selvittää ainakin, ovatko osallistuneet yrittäjät löytäneet aamiaistilaisuuksista yhteistyökumppaneita tai saaneet muita konkreettisia hyötyjä.
Osallistujamäärä 
Leipää taiteesta!
Mikä?Metropolian opiskelijoille suunnattu yrittäjämäiseen työskentelytapaan ja oman osaamisen tuotteistamiseen tukeva opintokokonaisuus
Milloin?Syksy 2012
Valmiit aineistot?Neljä koulutuspalautetta. Ei siirtovaikutuspalautteita.
Mitä voisi selvittää?

Osallistujille voisi lähettää siirtovaikutuslomakkeen vastattavaksi? Puhelin- tai teemahaastattelu? Vyyhtipeli? Kiinnostavaa olisi kuulla, millaista käytännön hyötyä osallistujat ovat toteutuksesta saaneet. Kokevatko esimerkiksi oppineensa uutta tapahtumatuotannosta, freelancer-toiminnasta, apurahojen hankinnasta ja oman osaamisen tuoteistamisesta. Saatiinko tukea luovan alan yrittäjyyteen? Myös kokemukset kokonaisuuden toteutustavasta kiinnostavat.

Vertailu Yrittäisinkö? ja Luovan yritystoiminnan edellytykset -toteutusten kanssa olisi mielenkiintoista.

Osallistujamäärän. 30
Yrittäisinkö?
Mikä?Metropolian kulttuurialan opiskelijoille järjestetty yrittäjyysaiheinen kesäopintojakso.
Milloin?Kesä 2012
Valmiit aineistot?Ei koulutuspalautetta. Kolme vastausta siirtovaikutuslomakkeeseen.
Mitä voisi selvittää?

Puhelin- tai teemahaastattelu? Mitä opintojaksolla opittiin ja onko opittua siirtynyt käytäntöön? Tässä toteutuksessa painottui portfoliotyöskentely ja sähköinen portfolio: ovatko syntyneet portfoliot käytössä ja onko niistä ollut hyötyä? Saatiinko tukea luovan alan yrittäjyyteen?

Vertailu Leipää taiteesta ja Luovan yritystoiminnan edellytykset -toteutusten kanssa.

Osallistujamäärän. 12
Shared Gems 2012
Mikä?Peliseminaari.
Milloin?1.6..2012

Valmiit aineistot?

Ei ole kerätty palautteita (vai onko?) Ei siirtovaikutuslomakevastauksia.
Mitä voisi selvittää?Kenties puhelinhaastattelut? Yleisössä olleet + esiintyjät voisi olla myös kiinnostava? Selvensikö seminaari pelialan ja start-up -toiminnan piirteitä? Innostiko se omien peliprojektien pariin, rohkaisiko se perustamaan omia pelialan start-up -yrityksiä?
Osallistujamäärän. 100
Minun tapahtumani
Mikä?Helkan jäsenille suunnattu tapahtumatuotannon perehdytys
Milloin?Kevät ja syksy 2012 & kevät 2013

Valmiit aineistot?

Pari vastausta koulutuspalautteissa. Ei siirtovaikutuslomakevastauksia.
Mitä voisi selvittää?Tähän voisi sopia puhelinhaastattelu? Saivatko osallistujat tukea ja uusia ideoita tapahtumatuotantoon? Mitä mieltä osallistujat ovat perehdytysmateriaaliksi syntyneestä tapahtumatuotannon rautalankamallista? Onko perehdytyksen oppeja hyödynnetty käytännössä kaupunginosan tapahtumatuotannossa?
Osallistujamäärä 
Sähköiset jumppakerhot
Mikä?Sähköisten välineiden työpajat
Milloin?Kevät ja syksy 2012 + kevät 2013
Valmiit aineistot?Melko kattavasti koulutuspalautteita. N. 20 vastausta siirtovaikutuslomakkeelle (kevät ja syksy 2012)
Mitä voisi selvittää?Kenties teemahaastattelu, johon voisi kutsua osallistujia kaikista kolmesta toteutuksesta? Opittiinko jumppakerhoissa käyttämään perehdytettyjä välineitä tai koettiinko käyttökynnyksen madaltuneen? Onko välineitä jäänyt käyttöön? Tapahtuiko osallistujien välillä verkostoitumista?
Osallistujamäärän. 60
Luovan yritystoiminnan edellytykset
Mikä?Metropolian kulttuurialan opiskelijoille suunnattu sparraava yritystoiminnan pilottikurssi
Milloin?Syksy 2012
Valmiit aineistot?Kaksi vastausta koulutuspalautteeseen. Siirtovaikutuslomakkeeseen ei ole vielä pyydetty vastauksia.
Mitä voisi selvittää?

Puhelinhaastattelu kaikille, jotka suorittivat vähintään yhden modulin. Mikä oli toteutuksen anti käytännössä, tuliko luovan alan yrittäjyys tutuksi, madaltuiko kynnys oman yrityksen perustamiseen tai tuliko uutta osaamista yrityksen pyörittämiseen? Mitä ajateltiin sparraavasta toteutustavasta? Poikkesiko toteutus muusta yrittäjyysperehdytyksestä, mitä osallistuvat ovat mahdollisesti saaneet?

Vertailu Yrittäisinkö? ja Leipää taiteesta -kokonaisuuksen kanssa.

Osallistujamäärä8
Johdanto pelifasilitointiin
Mikä?Vyyhtipelin pelifasilitaattorin perehdytys
Milloin?Kevät 2013
Valmiit aineistot?Ei ole vielä kerätty palautteita, toteutus on käynnissä.
Mitä voisi selvittää?Tätä olisi varmaankin aika luontevaa tutkia palautepelillä? Mitä osallistujat ajattelevat pelifasilitoinnista, millaisia sovelluksia sillä voisi olla? Ovatko osallistujat hyödyntäneet pelifasilitoinnin menetelmiä perehdytyksen jälkeen?
Osallistujamäärä 
Vyyhtipelit
Mikä?Vyyhtipeli on yhteistoiminnan kehittämisen ja ongelmanratkaisun väline.
Milloin?Kevät ja syksy 2012 + kevät ja syksy 2013, useita toteutuksia
Valmiit aineistot?Palautetta ei ole kerätty koulutuspalautelomakkeella. Siirtovaikutuslomakkeella on pari vastausta ensimmäiseen mattopeliin liittyen.
Mitä voisi selvittää?Olisiko palautepeli sopiva tähänkin? Ratkesiko pelien aikana ongelmia, joita pelillä haluttiin selvittää? Ovatko ratkaisut jääneet elämään ja käyttöön?
Osallistujamäärä60-80 (onko lähelläkään -Jussi)
Projektinhallinnan sähköiset työvälineet
Mikä?Projektinhallinnan sähköisiin työvälineisiin perehdyttänyt opintokokonaisuus kulttuurialan opiskelijoille
Milloin?Syksy 2011
Valmiit aineistot?Palautetta ei ole kerätty koulutuspalautelomakkeella eikä siirtovaikutuslomakkeella.
Mitä voisi selvittää?Kenties lomakkeen täyttöpyyntö tai puhelinhaastattelu.
Osallistujamäärä10
ePortfolio
Mikä?ePortfolioperehdytyksen pilotointi yhteistyössä musiikin YAMK:n kanssa
Milloin?Syksy 2012 + kevät ja syksy 2013
Valmiit aineistot?Pari vastausta koulutuspalautelomakkeella, siirtovaikutuslomaketta ei ole vielä pyydetty täyttämään.
Mitä voisi selvittää?Lomake tai puhelinhaastattelu
Osallistujamäärän. 20

 

 

 

 

You must log in to comment.