Child pages
  • Muistiot ja raportit
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vyyhti – esityslistat, palaverimuistiot, kokouspöytäkirjat, tapahtumaraportit jne.

Nimeämistoive muistioille: aloita muistion nimi päivämäärällä muodossa VVVV-KK-PP – näin muistiot tulostuvat aakkosjärjestyksen perusteella aikajärjestykseen :) Dokumentit on jaettu kolmelle alasivulle: Pöytäkirjat, Muistiot ja Raportit ja koostettu tälle sivulle.

Pöytäkirjat

Pöytäkirjat ohjausryhmän ja projektiryhmän kokouksista. Luo uusi pöytäkirja.

Muistiot

Muistiot tapaamisista ja pienemmistä palavereista. Luo uusi muistio.

Raportit

Raportit matkoista, tapahtumista ja tilaisuuksista. Luo uusi raportti.

You must log in to comment.