Tämä listaus on otettu talteen, jos tulee tarve nähdä, miten Koulutusmoduulien suunnittelu -sivun sisältösuunnittelu on edennyt. Eli ei päivitetä eikä muokata tätä sivua enää :)

I Yrittäjyysosaaminen

 • Ideasta toiminnaksi, ajatuksesta liikeideaksi
  • Toiminta-ajatus
  • Kilpailuympäristön analyysi (tarvekartoitus, asiakaslähtöisyys)
  • Rahoitus (lähteet, suunnitelma)
  • Toimintasuunnitelma
  • Markkinointi ja asiakkuudet
  • Riskikartoitus
  • Kannattavuuslaskelmat
  • Tuotteistaminen
  • Oman osaamisen tunnistaminen
  • Omien vahvuuksien löytäminen
  • Taiteilijuus => yrittäjyys
  • Taloudenpito
  • Hinnoittelu
  • Yksin vai yhdessä? Tapahtuuko kasvua yksin puurtamalla? Uskallanko rekrytoida?
  • Herra vai renki? Miksi monet kasvavat yritykset myydään ulkomaille?
  • Verkostoituminen, verkottuminen ja suhdetoiminnan jalo taito.

II Yhteisöjohtaminen

 • Miten johtaa yhteisössä
  • Virtuaaliyhteisöt
  • Fyysiset yhteisöt
  • Vapaaehtoistyön yhteisöt
 • Johtajuuden uudet haasteet
  • Asiantuntijaorganisaation johtaminen
  • Kannustavan / arvostavan toimintakulttuurin rakentaminen
 • Miten johtaa itseään
  • Monien verkostojen keskellä
  • Kohti kasvua ja kansainvälistymistä

III Verkosto-osaaminen

 • Verkostotyökalut haltuun
 • Verkostojen synnyttäminen, ylläpito ja kehittäminen
 • Kansainvälisyysosaaminen

IV Yhteistoiminnallisuus

 • 1+1=3?
  • Fasilitointi ja yhteisöt
  • Hierarkiat murtuvat, kuka määrää?
  • Vuorovaikutustaidot
  • Kulttuurienvälinen kommunikaatio

V Sähköiset välineet

 • Verkkotyövälineet
 • Mitä pitää ymmärtää itse, ennen kuin tilaa palvelun ulkopuoliselta?
 • Apua infoähkyyn: tekniikat, jotka tehostavat aivotoimintaa ja suorituskykyä.
 • No labels
You must log in to comment.