Child pages
  • Luovan yritystoiminnan edellytykset
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Luovan yritystoiminnan edellytykset (9 op)

Yritysidean ja luovan alan yrityksen toimintaedellytysten arvioimiseen perehdyttävä opintokokonaisuus. Kokonaisuus sisältää kolme osaa, joista seuraavalle osallistuminen edellyttää aina edellisen suorittamista.


Tuotteen tai palvelun menestymismahdollisuudet (3 op)

Opettaja

Heikki Karhama

Toteutusaika

19.9.-15.10.2012

Teema

Yrittäjyysosaaminen, Verkosto-osaaminen

Kohderyhmä

Koulutus sopii 1) kulttuurialan valmistumassa oleville opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita yrityksen perustamisesta tai yritys-/palveluideansa menestymismahdollisuuksien arvioimisesta. 2) Luovan alan mikroyrittäjille tai freelancereille, jotka haluavat analysoida ja selkeyttää toiminta-ajatustaan ja asemaansa markkinoilla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen osallistuja osaa ideoida, arvioida ja jatkokehittää tuote- tai paveluideaansa. Hän ymmärtää tarvekartoituksen merkityksen ja osaa analysoida markkinoita ja kilpailijoita. Hän ymmärtää toimintaympäristön merkityksen yrityksen toiminnassa.

Sisältö

Unknown macro: {table}
Unknown macro: {tr}
Unknown macro: {td}

Liikeidean kirkastaminen; oman osaamisen arviointi ja esilletuonti, osaamisen/tuotteen kiteyttäminen toimita-ajatukseksi. Konseptisuunnittelun menetelmät...

Unknown macro: {td}

Toimintaympäristö; oman yrityksen toimintaympäristö, millaisia yrityksiä alalla on, ketä asiakkaat ovat, mitä asiakkaat tarvitsevat?

Unknown macro: {tr}
Unknown macro: {td}

Liikeidea suhteessa toimintaympäristöön; millaisella strategialla markkinoille? miten voisin erikoistua? voiko liikeideaa täsmentää toimintaympäristöanalyysin perustella? Mikä on minulle sopiva yritysmuoto?

Työskentelymenetelmät

Keskusteleva lähiopetus, ryhmätyöskentely, vertaisarviointi, verkostoituminen

Aikataulu syksyllä 2012

Unknown macro: {table}
Unknown macro: {tr}
Unknown macro: {th}

Päivä

Unknown macro: {th}

aika

Unknown macro: {th}

paikka

Unknown macro: {tr}
Unknown macro: {td}

19.9.2012, keskiviikko

Unknown macro: {td}

9-12

Unknown macro: {td}

Hämeentie 153 B, 403, Athene (AY-4103)

Unknown macro: {tr}
Unknown macro: {td}

26.9.2012, keskiviikko

Unknown macro: {td}

9-12

Unknown macro: {td}

Hämeentie 153 B, 403, Athene (AY-4103)

Unknown macro: {tr}
Unknown macro: {td}

3.10.2012, keskiviikko

Unknown macro: {td}

9-15

Unknown macro: {td}

Hämeentie 153 B, 403, Ryhmätyötila (AY-409)

Unknown macro: {tr}
Unknown macro: {td}

10.10.2012, keskiviikko

Unknown macro: {td}

9-15

Unknown macro: {td}

Hämeentie 153 B, 403, Athene (AY-4103)

Unknown macro: {tr}

Laskennan perusteet (3 op)

Opettaja

Heikki Karhama

Toteutusaika

17.10.-7.11.2012

Teema

Yrittäjyysosaaminen

Kohderyhmä

Osio on suunnattu yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille ja muille yrittäjiksi aikoville sekä jo yrittäjinä toimiville henkilöille, jotka haluavat oppia yrityksen laskentatoimen perusteita.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on omaksua laskentatoimen perusteet ja budjetin laatiminen. Osio valmentaa kokonaisuuden viimeiseen, kannattavuuden arviointi ja hinnoittelu -jaksoon.

Sisältö

Tuotteen tai palvelun menestymismahdollisuudet -osiossa hiotun yritysidean perusteella tehdään budjetointi- ja laskentaharjoituksia. Opetellaan yrityksen laskentatoimen perusasioita ja sovelletaan niitä omaan yritysideaan.

Aikataulu syksyllä 2012

Unknown macro: {table}
Unknown macro: {tr}
Unknown macro: {th}

Päivä

Unknown macro: {th}

aika

Unknown macro: {th}

paikka

Unknown macro: {tr}
Unknown macro: {td}

17.10.2012, keskiviikko

Unknown macro: {td}

9-12

Unknown macro: {td}

Hämeentie 153 B, 403, Athene (AY-4103)

Unknown macro: {tr}
Unknown macro: {td}

24.10.2012, keskiviikko

Unknown macro: {td}

9-15

Unknown macro: {td}

Hämeentie 153 B, 403, Athene (AY-4103)

Unknown macro: {tr}
Unknown macro: {tr}
Unknown macro: {td}

31.10.2012, keskiviikko

Unknown macro: {td}

9-15

Unknown macro: {td}

Hämeentie 153 B, 403, Athene (AY-4103)

Unknown macro: {tr}
Unknown macro: {td}

7.11.2012, keskiviikko

Unknown macro: {td}

9-15

Unknown macro: {td}

Hämeentie 153 B, 403, Athene (AY-4103)

Unknown macro: {tr}

Kannattavuuden arviointi ja hinnoittelu (3 op)

Opettaja

Heikki Karhama

Toteutusaika

14.11.-5.12.2012

Teema

Yrittäjyysosaaminen

Kohderyhmä

Kokonaisuus on suunnattu yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille ja muille yrittäjiksi aikoville sekä jo yrittäjinä toimiville henkilöille, jotka haluavat arvioida yrityksensä kannattavuutta ja saada uusia näkökulmia hinnoitteluun.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen osallistuja osaa arvioida yrityksen kannattavuutta kannattavuuslaskelmien avulla. Hän osaa laskea kannattavuuden edellyttämät myyntituotot ja ymmärtää erilaisia hinnoittelustrategioita.

Sisältö

Liiketoimintamallin ja tuotteen ominaispiirteiden analyysi, asiakkaat, kilpailu ja kustannukset. Palvelun tai tuotteen asemointi. Hinnoittelustrategia ja käytännön hinnoittelumalli.

Työskentelymenetelmät

Lähiopetus, harjoitukset, soveltaminen omaan palvelu- ja/tai yritysideaan

Aikataulu syksyllä 2012

Unknown macro: {table}
Unknown macro: {tr}
Unknown macro: {th}

Päivä

Unknown macro: {th}

aika

Unknown macro: {th}

paikka

Unknown macro: {tr}
Unknown macro: {td}

14.11.2012, keskiviikko

Unknown macro: {td}

9-12

Unknown macro: {td}

Hämeentie 153 B, 403, Athene (AY-4103)

Unknown macro: {tr}
Unknown macro: {td}

21.11.2012, keskiviikko

Unknown macro: {td}

9-15

Unknown macro: {td}

Hämeentie 153 B, 403, Athene (AY-4103)

Unknown macro: {tr}
Unknown macro: {tr}
Unknown macro: {td}

28.11.2012, keskiviikko

Unknown macro: {td}

9-15

Unknown macro: {td}

Hämeentie 153 B, 403, Athene (AY-4103)

Unknown macro: {tr}
Unknown macro: {td}

5.12.2012, keskiviikko

Unknown macro: {td}

9-15

Unknown macro: {td}

Hämeentie 153 B, 403, Athene (AY-4103)

Unknown macro: {tr}
You must log in to comment.