Child pages
 • Kyselyn suunnittelua
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vyyhti-koulutusten suunnittelun tueksi rakennettiin kysely tätä sivua hyödyntäen. Kysely valmistui siirrettiin tuotantoon :)

Linkit valmiisiin kyselyihin

Kahden varsin erilaisen kohderyhmän takia päätimme tehdä kaksi erillistä kyselyä, näitä linkkejä saa myös jakaa eteenpäin asiasta mahdollisesti kiinnostuneille:

Tai kohderyhmä ole varma, voidaan jakaa tätä linkkiä, missä kerrotaan kyselystä ja ohjeistetaan valitsemaan itselle sopiva kysely:


Näin sitä suunniteltiin

Taustatietoja
Unknown macro: {bgcolor}

Kysytään samalla rahoittajaa kiinnostavia seuranta-asioita taustatietoina

 • Sukupuoli
 • Ikä
  1. 15-24
  2. 25-44
  3. 45-54
  4. 55-64
  5. yli 64
 • Asema työmarkkinoilla
  1. Yrittäjä
  2. Työssä avoimilla työmarkkinoilla
  3. Freelancer
  4. Opiskelija
  5. Työtön
  6. Pitkäaikaistyötön
  7. Työelämän ulkopuolella
Unknown macro: {bgcolor}

Tähän liittyen voisi miettiä jatkokysymyksiä, eli halutaanko esim. opiskelijoita kysyä jotain erilaista täsmentävää kysymystä kuin yrittäjiltä?

 • Koulutus
  1. Perusasteen koulutus, suorittanut enintään peruskoulun tai kansakoulun.
  2. Keskiasteen koulutus, suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai lukion.
  3. Keskiasteen jälkeinen koulutus, joka ei ole korkea-asteen koulutusta, suorittanut erikoisammattitutkinnon.
  4. Korkea-asteen koulutus, suorittanut opistoasteen tutkinnon, ammatillisen korkea-asteen tutkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, alemman korkeakoulututkinnon, ylemmän korkeakoulututkinnon, lisensiaatin tutkinnon tai tohtorin tutkinnon.
Vyyhti-koulutukset
 • Haluaisin päivittää osaamistani vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, liittyen:
  1. Luovan alan yrittäjyyteen
  2. Yhteisöjohtamiseen
  3. Verkosto-osaamiseen
  4. Yhteistoiminnallisuuteen
  5. Verkkovälineisiin ja -toimintaan
  6. Muuhun, mihin ____?
  • Avoin: kuvaile omin sanoin, mitä uutta tietoa ja osaamista tarvitset
 • Mitkä seuraavista koulutuskokonaisuuksista tai aihepiireistä olisivat sinulle hyödyllisiä?
  1. Ajatuksesta liikeideaksi
  2. Uuden ajan yritystoiminta
  3. Toiminta-ajatus
  4. Kilpailuympäristön analyysi
  5. Rahoitus (lähteet, suunnitelma)
  6. Toimintasuunnitelma
  7. Markkinointi ja asiakkuudet
  8. Yritysmuodot
  9. Perustamisasiakirjat
  10. Sopimukset
  11. Taloudenpito
  12. Lainsäädäntö, viranomaispalvelut
  13. Yksin vai yhdessä? Tapahtuuko kasvua yksin puurtamalla? Uskallanko rekrytoida?
  14. Herra vai renki? Miksi monet kasvavat yritykset myydään ulkomaille?
  15. Verkostoituminen, verkottuminen ja suhdetoiminnan jalo taito
  16. Startup-toiminta
  17. Yhteiskunnallinen yrittäjyys
  18. Osuuskuntatoiminta
  19. Kaaoksen hallinta – työn- ja ajanhallintamenetelmät
  20. Yritysmuodot
  21. Verkostoituminen verkossa – sähköiset välineet, sosiaalinen media
  22. Verkkosivutyöpaja
  23. Vuorovaikutustaidot
  24. Kansainvälinen toiminta
  25. Kulttuuriset taidot
  26. Yhteistoiminnan fasilitointi
  27. Johtaminen
  28. Yhteisöjohtaminen – virtuaaliyhteisöt, fyysiset yhteisöt
  • Avoin kysymys: Mikä olisi oma unelmiesi koulutusjakso juuri nyt?
 • Voin osallistua koulutukseen
  1. Arkisin 9-12
  2. Arkisin 13-16
  3. Arkisin 17-20
  4. Viikonloppuisin
  5. Reaaliaikaisesti etänä
  6. Omaan tahtiin etänä
  7. Ei mahdollisuutta osallistua
You must log in to comment.