Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vyyhti-hankkeen verkkovaikuttavuutta käsittelevä merkintä on julkaistu hankkeen verkkosivuilla. Mielestämme kyseessä on yksi tärkeä vaikuttavuuden muoto tämän päivän hankeympäristössä. Toivottavasti kirjoitus synnyttää ajatuksia ja ideoita vaikuttavuuden mittaamiseen ja määrittämiseen laajemminkin.

You must log in to comment.