Child pages
  • 2013-12-10 Vyyhti-hankkeen itsearviointikokous
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kutsutut:

Jussi Mankki
Jussi Linkola
Nikita Gavrilenko
Sanna Ristaniemi
Pirjo Tulikukka
Päivi Savolainen

10.12.2013
12:00 - 16:30

Läsnä:
Kaikki kutsutut + Veli-Pekka Ristaniemi (Vyyhtipelin fasilitaattori)

Kokous alkoi kello 12:30

http://vyyhti.metropolia.fi/blogi/hankkeen-itsearviointi-tuloksia-ja-huomioita/

 

Kuulumiset
-Sanna kertoi kaikille, että Vyyhdin työsopimukset jatkuvat (Susanna, Sanna, Jussi)
-Päivi kertoi, että Helkassa asiat rullaavat vanhaan tapaan sujuvasti
-Jussi L kertoi, että loppuseminaarin jälkeinen aika on mennyt pääsääntöisesti raportointiin sekä seminaarin ja hankkeen tulosten purkamiseen
-Pirjo kertoi, että töitä on riittänyt. Pirjo kertoi myös matkakuulumisia.
-Jussi M kertoi myös matkakuulumisia. Hänellä on myös muutama artikkeli työn alla Vyyhdin teemalla
-Nikita kertoi työsopimuksensa Vyyhdissä päättyvän pian. Hän kertoi muuttavansa helmikuussa Pudabestiin vuodeksi
-Susanna kertoi, että Vyyhdin vierailu Saksassa oli onnistunut. Hän kertoi projektiryhmälle myös, että Vyyhtiin on tulossa siirtovaikutustutkija sekä tulosten juurruttaja, jotka    tekevät yhteistyötä Vyyhdin toimijoiden kanssa tulosten jalkauttamisessa.
Itsearviointikyselyn tulokset

http://bit.ly/Vyyhtiarvio2013
Jussi esitteli itsearviointikyselyä käyden lävitse ensin vastausprosenttia ja edellisen vuoden tuloksia. Itsearviointikysely käytiin lävitse keskustelemalla kyselyssä esille tulleista hajontaa aiheuttaneista seikoista, joita ei ollut paljon. Pääsääntöisesti Vyyhdissä oltiin hyvin yksimielisiä hankkeen etenemisestä.

Muut esilletulevat asiat 

Päätetään, että keskustellaan muut esilletulevat asiat Vyyhtipelin purun jälkeen.

Kahvitauko

Keskustelua Vyyhdin asioista. Pääasiassa keskusteltiin hankkeen aikana tapahtuneista asioista ja pohdittiin elämää hanketyön jälkeen.

Vyyhtipeli
Fasilitaattorina Veli-Pekka Ristaniemi

http://vyyhti.metropolia.fi/blogi/pelifasilitaattorin-ensimmainen-pelikokemus/

Kahvitauko
Vyyhtipelin purku
Veli-Pekka Ristaniemi

Vapaata keskustelua
Muita esilletulevia asioita

16:30 Yhteinen illanvietto alkaa
+Liisa Seppänen,
Milla Laasonen ja
Tomas Ruuhisalmi

 

  • No labels
You must log in to comment.