(huomio lisätty jälkeenpäin tapaamisen ulkopuolella)

Vyyhti ja Kamu-hanke tapasivat Kamun toimistolla Sofianlehdonkadulla 16.9.2013. Tapaaminen järjestettiin Kamu-hankkeen ohjaursyhmässä tulleen yhteistyöehdotuksen takia. Oltiin todettu, että pelillisyyshankkeet tarvitisisivat ajatusten, opittujen asioiden ja käytänteiden jakamista ja sitä varten oltiin pohdittu yhteisen seminaarin järjestämistä.


Metropolia ammattikorkeakoulu

 Vyyhti- ja KAMU-hankkeiden yhteistyöpalaveri

MUISTIO

  Aika:              16.9.2013 klo 10-12, Metropolia Sofianlehdonkatu

Paikalla:        Susanna Snellman, Sanna Ristaniemi, Mai Salmenkangas (siht.)

 

1.    Taustaa

 -       Vyyhti-hanke (2011-2013)/ viestinnän koulutusohjelma

o   kohderyhmänä luovan alan yrittäjät, kaupunginosatoimijat ja luovan alan korkeakouluopiskelijat

o   taustaa

§  Sanna tehnyt teatteri-ilmaisun ohjauksen lopputyönä esityksen, jossa pelattiin oikeasti jättimäistä lautapeliä

§  Susanna tehnyt viestinnän YAMK-työnä pelin kaupunkiosayhdistystoimijoiden yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi

o   Vyyhtipeli

§  Fasilitoitu hyötypeli

§  nopeaan ongelmanratkaisuun, menetelmän nimi ”Jumi”

§  toimii parhaiten ryhmäyttäjänä, oikeiden kysymysten löytämisessä

§  tietyt toiminnat pelistä on osattava, jotta kykenee vetämään peliä

§  järjestetty fasilitointikoulutusta teatteri-ilmaisunohjaajaopiskelijoille

§  hankkeen loppupuolella tuotu muita sisältöjä ja mietitty muita kohderyhmiä

o   järjestetty Shared gems -peliseminaareja (http://sharedgems.fi/)

§  yhden kerran Vyyhti-hankkeen rahoittamana

§  rahoittaja katsoi kohderyhmän liian suppeaksi, toisen kerran viestinnän koulutusohjelman rahoituksella

o   toinen Vyyhdin kehittämä tuote: Sähköinen jumppakerho

o   hanke päättyy varsinaisesti vuoden 2013 loppuun, tuloksia kirjoitetaan auki vielä huhtikuun loppuun 2014 asti

o   Vyyhti-hankkeen loppuseminaari järjestetään 6.11. Musiikkitalossa Verkostot ja rajaton yrittäjyys -teemalla

o   hakemassa lump sum -rahoitusta esittävän taiteen koulutusohjelmaan

§  pelien testaaminen toiselle kohderyhmälle: opot tai soteala

§  muutamaksi kuukaudeksi syksyn 2014 aikana

-       KAMU -kaveriohjausta maahanmuuttajille -hanke (2013-14)

o   keskiössä kaveriparien muodostaminen sosionomi- ja Keskuspuiston maahanmuuttajaopiskelijoiden keskelle

o   pelejä kehitetty välineenä kohderyhmään tutustumiseen ja ryhmäyttämisen tueksi

§  sosionomiopiskelijat tehneet innovaatio-opintoina KAMU-pelejä keväällä 2013

§  ohjaajina Jouni Piekkari ja Marja Kannelsuo

§  sisällöt ja ohjeet dokumentoidaan nettiin

§  valmisteilla pienimuotoinen fasilitaattorin opas KAMU-peleihin

·         jos tarvitaan case-esimerkkejä, Vyyhdistä on tarjolla

o   järjestetään kerran lukukaudessa pajaseminaari, jossa testataan pelejä tai käytetään draamallisia menetelmiä

§  testaamista jatketaan myös KAMU-toiminnassa opiskelijoiden kanssa

o   hankkeen resurssit pelien kehittämiseen ja tulosten juurruttamiseen todella rajalliset, tässä vaiheessa ei kuitenkaan tarkoituksena hakea lisärahoitusta

 

2.    Mahdollinen yhteistyö

 -       Uudenmaan ELY-keskuksesta tullut viesti, että Metropoliassa syytä tehdä enemmän yhteistyötä pelien markkinoinnissa

-       Metropoliassa pelillisyys nousussa

o   tarvetta erottaa toisistaan pelit (painotus teknisellä toteutuksella) ja fasilitoidut pelimenetelmät (painotus sisällöissä, yhteiskehittelyssä, fasilitoinnissa)

o   mitä nimityksiä tulisi käyttää?

o   kun pelit on kehitetty oppilaitosympäristössä, onko kyse leikillistämisestä vai pelillistämisestä?

o   jos yhteinen tilaisuus Metropolian toimijoiden kesken, mahdollista määritellä asiaa yhteistuumin

-       mahdollisia yhteistyökumppaneita yhteiseen seminaariin

o   Vyyhti

o   KAMU

o   Virtuaalipotilas-hanke/ Jaana-Maija Koivisto

o   Game Cluster -hanke/ Juha Huhtakallio

o   Laureassa kehitetty vanhuksille pelejä

-       pitäisikö Vyyhdissä laatia toinenkin lump sum -hakemus?

o   sisältöinä pienimuotoisesti verkoston luominen ja peleihin liittyvä seminaari

o   koko klusterin hakemus? tai viestinnän koulutusohjelman hakemus, jollakin osuudella myös sosiaaliala mukaan?

o   mahdollista valmistella hakemusta, jossa pelien näkyväksi tekemistä laajemminkin

-       yhteisseminaarin luonne

o   aamupäivällä Metropolian sisäistä työskentelyä

§  tutustuminen toinen toisiin

§  aikana määritellään mm. peleihin liittyvä määritelmä

§  ulkopuolelta puheenvuoron pitäjä (esim. Mauri Laakso)

o   iltapäivällä kaikille avoimet

§  pelien pelaamista

§  muidenkin pelien esittäytyminen

-       Susanna ja Sanna valmistelevat lump sum -hakemusta

-       Mai on yhteydessä Hyton johtajiin, onko mahdollista osallistua omarahoitusosuudella uuteen hankkeeseen

 

16.9.2013/ MS

  • No labels
You must log in to comment.