Child pages
  • 2013-09-04 - Creative QnA -palvelun suunnittelua
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 2013-09-04 klo 11-11:30
Paikka: Vyyhti-HQ, Hämeentie 153.
Paikalla: Tomas & Jussi

Tomas ja Jussi palaveerasivat Creative QnA -palvelun ajankohtaisiin asioihin liittyen.

Vastaajaresursseista

  • Osallistuja sitoutuu maksimissaan 1 tunniksi per päivä
  • Tavoitteena on saada n. 15 vastaajaa.

Infoteksti potentiaalisille vastaajille

Creative QnA - kysymyksiä luovasta yrittäjyydestä on Uusimaa-viikolla järjestettävän Verkostot ja rajaton yrittäjyys -seminaarin yksi osakokonaisuus. Se on sosiaalista mediaa hyödyntävä online-palvelu, jossa vastataan luovan alan yrittäjyydestä kiinnostuneiden kysymyksiin.

Creative QnA -palvelussa kokeneet luovan alan yrittäjät ja asiantuntijat toimivat online-mentoreina ja vastaavat yrittäjiksi aikovien kysymyksiin erityisosaamisensa mukaan. Palvelu avautuu Facebookissa 22.10.3013, ja tämä Uusimaa-viikon yhteydessä järjestettävä kokeiluvaihe jatkuu 8.11.2013 saakka.

Palvelun toimintamalli

## Palvelun toimintamalli

1. Palvelun alusta on Facebook-sivu, jolle yrittäjyydestä kiinnostuneet voivat jättää kysymyksiä
2. Kun kysymys on jätetty, joku mukana olevista asiantuntijoista vastaa siihen.
* Asiantuntija käyttää vastaamisessa omaa Facebook-profiiliaan, eli hän toimii omalla nimellään.
* Lupaus: Vastaaminen tapahtuu vuorokauden sisällä kysymyksen jättämisestä.
* Näin ollen mukana olevat vastaajat sitoutuvat käymään sivulla vähintään kerran vuorokaudessa.
* Aikaa palvelun parissa kuluu enintään 1h vuorokaudessa, kuitenkin luultavasti paljon vähemmän.
3. Vyyhti-hankkeen henkilöstö päivystää sivun parissa aktiivisesti, ja ilmoittaa tarvittaessa avoinna olevista kysymyksistä vastaajille, ettei mikään kysymys jää vastaamatta.

## Mihin vastaaja sitoutuu?

1. Vastaajasta lisätään pieni esittely Facebook-sivun "Tietoja"-osioon.
2. Vastaaja käy sivulla vähintään kerran vuorokaudessa kokeilujakson aikana (Uusimaa-viikko 4.-8.11.2013).
3. Vastaaja vastaa omalla nimellään kysymyksiin, jotka liittyvät omaan asiantutemuskenttään.
4. Vastaaja seuraa ja reagoi mahdollisiin jatkokysymyksiin.

## Mitä tietoja vastaajasta kaivataan?

Kaikilta vastaajilta on hyvä saada palveluun pieni esittely, esimerkiksi tätä pohjaa noudattaen:

Jussi Linkola - verkkonäkyvyys
projektisuunnittelija
Metropolia Ammattikorkeakoulu


  • No labels
You must log in to comment.