Child pages
  • 2013-08-14 HUB Helsingin SoMe Kitchen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
@HUB Helsinki // Paikalla Jussi Mankki (HUB) ja Tomas Ruuhisalmi (Vyyhti)
Tapaamisen tarkoituksena käsitellä Creative QnA -palveluun linkitettävää SoMe-kokkaus -iltamaa. Pääasialliset puheenaiheet: sisältö, osallistujat, tiedotus ja vastuunjako.

 

Tapaamisen tarkoituksena käsitellä Creative QnA -palveluun linkitettävää SoMe-kokkaus -iltamaa. Pääasialliset puheenaiheet: sisältö, osallistujat, tiedotus ja vastuunjako.

 

Food Masterssilla olisi seuraavasti päiviä vapaana lokakuun aikana.

2.10, 8.10, 10.10, 15.10, 23.10, 24.10 ja 29.10

 

23.10 on valittu toteutuspäivämäärä.

 

HUBin tiloihin mahtuu noin 50 ihmistä. Tämä siis tapahtuman maximi osallistujamäärä.

 

Epävirallinen ja alustava osallistujajako:

10 hlö HUB

10 hlö Vyyhti

3 hlö Metropolian opiskelijat

25 hlö Creative QnA sidonnaiset

Pyritään siis saamaan Creative QnA yhteistyötahot osallistumaan. Mikäli paikat eivät täyty, niitä tullaan tarjoamaan mm. kaupunginosayhdistyksille ja Metropolian opiskelijoille.

 

Tiivistelmä käydystä keskustelusta:

Tomas: Miten kytketään HUBin tapahtuma tapahtumakokonaisuuteen ja sitä kautta Creative QnA -palveluun?

Jussi: pitää kehittää tarina. Harjoituksen idea on tuoda esiin kommunikaatiota yms. hauskalla tavalla. Miten ryhmät muodostuvat, entä johtajuus? Yllätyselementti on tärkeä. Miten ryhmä tomiii // se saadaan toimimaan. Miten ihmiset reagoivat osana ryhmää? Tarkoituksena saada esiin ryhmissä tapahtuvia ilmiötiä (esim liittoutuminen yms.) 

Tomas: Sisältö on siis selkeä?

Jussi: Kyllä. Tosin pitää kehittää jokin, joka saa ihmiset tulemaan paikalle. MasterChef tyyppinen, paras tiimi kisa. Tiimit ennestään ei tuttuja. Arvonta on toimivin vaihtoehto kasata ryhmät.

Tomas: Jos teen graafisen matskun, joka tukee Vyyhdin käyttämää grafiikkaa ja näin ollen tapahtumakokonaisuutta?

Jussi: Tämä on ok. 

Tomas // Jussi: Ensi viikon alkuun mennessä perusgrafiikka kasaan. Jussi ja Food Masters Dick kehittävät tähän grafiikkaan tarinallisen myyntipuheen, josta löytyy aiemmin mainittu HOOKKI, joka saa ihmiset kiinnostumaan

Tomas: Varmasti olisi kaikille hyödyllisempää, jos yrittäjäillasta saataisiin osallistuijia tilaisuuteen. Tällöin voitaisiin vapauttaa paikkoja esim. Vyyhdin paikkavarauksista.

Jussi: Hyvä ajatus. Se on myös HUBin ja tapahtuman kannalta edullisempaa. Pyritään saamaan paikalle pääasiassa yrittäjiä, jotka ovat Creative QnA:n potentiaalisia käyttäjiä. Jos paikat eivät täyty siitä pitää olla avoin ajoissa, jotta ei pidetä tapahtumaa tyhjille kattiloille.

 

Tiivistys:

 

Pyritään osallistamaan tapahtumaan pääasiassa yrittäjiä HUBin piiristä, Yrittäjäillasta, Creatvie QnA piiristä ja täyttämään loput paikat esim muutamalla opiskelijalla. 
 
Tomas tuottaa 19. pv mennessä graafisen pohjan tapahtumalle, johon Jussi kirjoittaa juonellisen mainospuheen Food Mastersin kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Näin ollen saadaan aktiivinen markkinointi mahdollisimman pian käyntiin, sillä muutoin tapahtuma on selkeä. 
 
Prioriteetti on nyt saada osallistujia tapahtumaan ja tavoitteena on myydä mahdollisimman paljon EI OOTA.
  • No labels
You must log in to comment.