Aika: 19.6.2013 klo 10:00-11:12
Paikka: Johto Cafe, Kampin keskus.
Paikalla: Jussi Mankki - Hub/Vyyhti, Tomas Ruuhisalmi, Nikita Gavrilenko & Jussi Linkola Metropolia/Vyyhti.

Palaveri Uusimaaviikon ajalle suunnitteilla olevaan Kysy-Vastaa-Palveluun liittyen

Muistio

(Tapaaminen oli hyvin keskustelupainotteinen ja tähän muistioon on pyritty kirjaamaan keskeisimmät asiat.)

Aluksi Tomas esitteli Kysy-Vastaa-Palvelun suunnitelmat tähän menessä, jonka jälkeen keskusteltiin siihen sekä koko syksyn tuotantokaareen liittyen:

 • Uusimaaviikon ajan kestävä pilotti, jonka ajalta kerätään dataa, Vyyhti mukana viikolla, jatkossa ylläpito siirretään toisaalle.
 • Hubin tilat ja mahdollinen iltatilaisuus - Vastattaisiin viikon aikana esitettyihin kysymyksiin sekä voitaisiin samalla esitellä Hubin toimintaa.
  • JussiM: kenties "Elävä Facebook" -klinikka,
  • JussiM: Hubilta löytyisi asiantuntemusta ainakin seuraaviin alueisiin: kirjanpito, palvelumuotoilija, some-ihminen, liiketaloustiede, tuotteistamisen asiantuntija
 • Tomas: Voisiko tämän järjestää 7.11. illalla, eli kerättäisiin Kysy-Vastaa-Palvelusta kyssäreitä, joita käsiteltäisiin Hubin-iltatilaisuudessa.
  • JussiM: kuulostaa hyvältä, kaikki tilaisuudet, joissa Hubiin saadaan porukkaa paikalle ovat Hubin kannalta hyödyllisiä.
  • JussiM: Entä kulut? Voidaanko maksaa osallistujille palkkaa? Miten muut kulut, onko Vyyhti-budjetissa rahaa kustannuksiin? Tällaisten tapahtumien järjestämisestä aiheutuu väistämättä kuluja, eikä pidä olettaa, että kaiken voi hoitaa talkoohengellä.
 • Nikita esitteli Pre-eventin Made in Kalliossa: Parituntinen iltapala, jossa reaaliaikaisesti vastaillaan kysymyksiin asiantuntijoiden toimesta. Tapahtuu syyskuussa.
  • JussiM: Miten asemoituu Hubin tilaisuuteen? Vaikuttaa osin päällekäiseltä.
 • Tomas: Iltapala on pre-eventti ja käynnistys Kysy-Vastaa-palvelulle, palvelu on käynnissä Uusimaaviikon ajan, Vyyhti-lopputapahtuma on keskiviikkona 6.11., joten 7.11. torstaina voitaisiin koota yhteen viikon tulosia Hubissa.
  • JussiM: Iltapalasta syyskuun alusta Uusimaaviikkoon marraskuun alkuun on liian pitkä aika, yleisön mielenkiintoa pitäisi pystyä pitämään yllä.
  • Tomas: ei ole tarkoitus alkaa iltapalalta rakentaa palvelupolkua, vaan koko syksyn ajan tiedotetaan Uudenmaan liiton kautta.
  • JussiM: pitäisikö kuitenkin käynnistää palvelu aikaisemmin, koska on tosi epärealistista, että ihmiset odottaisivat syksyn ajan tiedottamisen kautta kiinnostuneina ja aktivoituisivat juuri kyseisen viikon aikana.
  • Nikita: voisiko Hub ideoida, ehdottaa / tarjota jotain mahdollista aktivointia syksylle, jolla palvelua voitaisiin aktivoida syksyn aikana? JussiM: kyllä.
  • JussiL: voisiko palvelun avata jo ennen Uusimaaviikkoa, että olisi jotain, mitä näyttää? JussiM: aivan, kysymyksiäkin voisi jättää jo vaikka pari viikkoa aikaisemmin. Samalla saataisiin niputettua ja valmistelua perusteellisempia vastauksia.
  • JussiM: eli siis: 1) pre-evet yrittäjäiltapala, sitten 2) Hubilla some-iltapalakokkauskarkelot, sitten 3) some-palvelu auki, sitten 4) Uusimaaviikko ja aktiivinen vastaustoiminta, sitten 5) Vyyhti-lopputapahtuma ja viimeiseksi 5) Hubilla reaaliaikainen face-to-face kysy-vastaa-somepalvelu.
 • Tomas: olisiko Hubilla mahdollisuutta lähteä Uusimaaviikolla vastaamaan kysy-vastaa-palveluun? Entä onko mahdollista tiedottaa asiasta omille verkostoille?
  • JussiM: Kyllä molempiin. Hubin jäsenkirje + verkkosivut vähintään. Lisäksi ainakin Jussi voi olla myös mukana vastaamassa. Miltä alalta vastaajia kaivataan? Tomas: Alat selkeytyvät sitä mukaa kun eri yhteistyökumppaneiden puolelta selviää, ketkä lähtevät mukaan. Nikita: esim. malli- ja patenttioikeus voisi olla yksi asiantuntijuuden alue.
 • JussiM: miten on suunniteltu vastaaminen kysy-vastaa-palveluun?
  • Tomas: mahdollisestin niin, että vastaavien bio-tiedot ovat näkyvissä, jolloin kysymyksen voi osoittaa tietylle henkilölle. 
  • JussiL: myös niin, että Vyyhti "moderoi", eli jos tulee kysymys, johon ei ala näkyä vastausta, pyritään kontaktoimaan sopivaa asiantuntijaa ja pyytämään vastausta. 
  • JussiM: Sitten pitää myös antaa määräaika, johon mennessä kyseinen henkilö vastaa kysymykseen. Tämä on hyvän bisneksen periaate: kun voidaan itse määritellä säännöt, määritellään ne, ja sitten vain noudatetaan niitä.

Tomas - Miten edetään:

 • Tekeekö Vyyhti-tuotantotiimi vai Hub ehdotuksen siitä, mikä Hubin osuus olisi?
  • JussiL lähtettää palaverimuistion JussiM:lle, ja JussiM laatii ehdotelman siitä, mikä Hubin rooli syksyn tapahtumissa olisi.

 

You must log in to comment.