Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vyyhti-hankkeen kohderyhmille suunnattu toiminta on toteutettu erilaisina luovaa yrittäjyyttä ja alueellisia toimijoita tukevina, verkostoitumiseen ja yhteistoiminnallisuuteen pureutuneina käytännön oppimistilanteina.

Metropolia Ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman näkökulmasta vuosi 2012 oli työntäyteinen. Suuria opintokokonaisuuksia, niiden suunnittelua ja toteuttamista. Opintojen, koulutusten ja muiden tilaisuuksien toteutustavat ovat olleet kokeiluja, joilla voi olla elinvoimaa hankkeen päätyttyäkin. Ennakkoon asetetut osallistujamäärätavoitteet ovat paikoin ylittyneet, toisaalla alittuneet vuoden 2012 aikana. Vyyhti-toiminta on kiinnostanut kohderyhmien edustajia: pienyrittäjiä, opiskelijoita ja kaupunginosatoimijoita.

Hankkeessa oli vuoden aikana runsaasti henkilöstöä palkattuna Metropoliaan erilaisiin tehtäviin, niin opiskelija-assistentteja kuin lehtoreita. Projektin työskentely on sujunut hyvässä hengessä osatoteuttajakumppanien Hub Helsinki ja Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan kanssa.

Suurimmat Metropolian luovien ja kulttuurialan opiskelijoille ja alumneille suunnatut opintojaksototeutukset keräsivät paljon ilmoittautumisia. Valitettavaa on, että vain noin kolmannes ennakkoon kiinnostuneiksi ilmoittautuneista olivat lopulta valmiit sitoutumaan myös osallistujiksi tarjottuun koulutukseen.

He, jotka Vyyhdin tuottamiin opintoihin Metropoliassa ovat osallistuneet ja sitoutuneet suorittamaan ne loppuun asti, ovat kokeneet saaneensa opinnoista aidosti hyötyä. Näiden opiskelijoiden vahvuuksia ovat ajanhallinnan ja oman työn johtamistaito. Monilla heistä on myös ollut oman yrityksen perustamisajatus jo sangen pitkällä, jolloin opintojaksojen tarjoamat sisällöt ovat konkreettisesti tukeneet opiskelijoiden tekemistä ja antaneet suuntaa jatkolle.

Vyyhti jatkaa toimintaa vuoden 2013 ajan.

Hankkeen vaiheista tiedotetaan eri kanavia pitkin, valitse seuraavista itsellesi miellyttävin:
Kotisivut http://vyyhti.metropolia.fi/
Vyyhti-wikisivu http://wiki.metropolia.fi/display/vyyhti/Vyyhti
Twitter http://twitter.com/vyyhti
Facebook-sivu https://www.facebook.com/Vyyhtiprojekti
Facebookissa myös ryhmiä, kuten Vyyhti-jumppakerho (Sähköiset jumppakerhot -sisältöä) sekä Yrittäjäaamiaiset (alueelliset yrittäjien verkostoitumisaamiaiset)

Vuoden 2012 Vyyhti-toiminnasta kiinnostuneille tiedoksi, rahoittajan viralliseen EURA-järjestelmään syötetty sisällöistä kertova raportti on luettavissa täältä.

You must log in to comment.