Child pages
  • 2012-09-06 - LYTE-kurssin valmistelupalaveri
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 6.9.2012 klo 9:00-
Paikka: Hämeentie 153 - Vyyhti HQ
Paikalla: Heikki K & Jussi L

Jussi ja Heikki tapasivat 19.9.2012 alkavan Luovan yritystoiminna edellytykset -toteutuksen merkeissä.

Muistio

Ilmoittautumistilanne

Kahdeksan ilmoittautunutta. Tämä on sopivan kokoinen ryhmä pilotointia varten, joten ilmoittauminen suljetaan. Jätetään kuitenkin mahdollisuus tiedustella paikkoja Jussilta, jos esim. tulee peruutuksia.

Kurssin valmistelut

Heikin suunnitelmat ja kurssivalmistelut ovat hyvässä vaiheessa:

  1. Tuotteen tai palvelun menestysmahdollisuudet -osio kirkastaa osallistujan yritysidean, osallistuja tuottaa ja esittelee suunnitelmansa ja suunnitelmia opponoidaan ristiin. Tärkeässä osassa on ryhmän vuorovaikutus ja opettajan ohjaava rooli sekä opiskelijoiden aktiivinen rooli.
  2. Laskennan perusteet -osion jälkeen osallistujalla on laskettuna valmis budjetti yritysidealleen. Hieman enemmän luennointia, mutta edelleen etusijalla opiskelijoiden aktiivinen rooli.
  3. Kannattavuuden arviointi ja hinnoittelu -osiossa syvennetään talousosaamista ja tuotetaan yritysidealle mm. hinnoittelumalli. Tässä osiossa jälleen luennoinnin osuus kasvaa hieman, mutta edelleen opiskelijat tekevät itse opettajan ohjauksessa.

Lähtökohta on, että osallistuja saa kurssin jälkeen konkreettisen suunnitelman yrityksensä toiminnan käynnistämiseen. Halutaan pois luennoitsijapainotteisesta opetuksesta, jossa käydään yritystoiminnan faktoja läpi. Aloitetaan opiskelijoiden tavoitteista ja tarpeista, jonka pohjalta alkaa käytännön kehitystyö, jota opettaja ohjaa.

Poissaolot & arviointi

  • Poissaolosääntönä normaali 80%
  • Arviointi hyväksytty/hylätty (koska tavoite on, että osallistuja saa itselleen valmiin, omiin tarpeisiin sopivan suunnitelman, on se riittävä lopputulos suorituksen saamiseen. Yksittäisiä liiketoimintasuunnitelmia olisi hyvin vaikea arvioida numeroilla, joten numeroarviointia ei käytetä).

Työvälineet

Runsaiden tehtäväpalautusten ja henkilökohtaisten oppimispäiväkirjojen vuoksi tullaan kussin sähköisenä ympäristönä käyttämään Metropolian Tuubi-järjestelmää.

You must log in to comment.