Child pages
  • 2012-04-10 - LYTE-suunnittelu
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 10.4.2012 klo 16:50-17:35
Paikka: Vyyhti-päämaja - Hämeentie 153 A, Helsinki
Paikalla: Jussi L. & Heikki K.

Heikki ja Jussi tapasivat LYTE-opintokokonaisuuden suunnittelun merkeissä Vyyhti-päämajassa.

Muistio

Lyötiin lukkoon syksyn Luovan yritystoiminnan edellytykset -opintokokonaisuuden aikataulut, jotka kirjataan erikseen opintokokonaisuuden wikisivulle. Lyhyesti mainittakoon, että kokonaisuus alkaa 19.9.2012 klo 9-12 ja etenee pääasiassa keskiviikkoisin 5.12.2012 saakka. Opetusajat vaihtelevat aamupäivistä (9-12) koko päivän opetustuokioihin (9-15). Opiskelijoita otetaan mukaan enintään 15.

Kokonaisuus jakautuu kolmeen osaan, ja tarkoituksena on käsitellä yritystoiminnan mahdollisuutta opiskelijan oman yritysidean tai -suunnitelman perusteella. Opetus on keskustelevaa ja osallistujien tarpeista lähtevää.

Seuraava vaihe suunnittelussa on osaamisperustaisen suunnitelman täydentäminen, aikataulujen esillepano sekä markkinointi kulttuurin ja luovan alan opiskelijoille.

You must log in to comment.