Paikka: Kamarimusiikkisali, Ruoholahti

Aika: 4.4.2012 klo 10:15-10:35

Läsnä: Musiikin koulutusohjelman päälliköt, lehtorit, suunnittelijat (24 hlö)

Asia: Projektipäällikkö esitteli Vyyhti-hanketta ja sen tarjoamia koulutusmahdollisuuksia musiikin opiskelijoille. Erityistiedotettavina olivat Shared Gems 2012 ja Yrittäisinkö? -kesäopintojakso. Myös Vyyhti-valmennuksen toimintalogiikka käytiin lävitse.

Keskustelua herätti: Miten saada tieto kulkemaan opiskelijoille? Myönteisellä vireellä pohdittiin yhteistyön syventämismahdollisuuksia, potentiaalisia osallistujia ja yrittäjiä löytyy opiskelijakunnasta. Portfoliotyöskentelyn ottaminen työvälineeksi.

Sovittu: Projektipäällikkö tiedottaa Muru ry:lle Vyyhtin tarjoamista kokonaisuuksista. Lehtori Unkari-Virtanen tavataan Vyyhti HQ:lla 12.4., pohditaan jatkokehittelymahdollisuuksia, miten Vyyhti voisi toimia Mupeda-opintojen tukena.

Lisäksi: Portfoliotyöskentelyn kehittäminen oman osaamisen tuotteistamisen tueksi musiikin erityispiirteet huomioiden selvitetään, voisiko työstää yhdessä lehtoritiimin kanssa. Opiskelijaryhmän käynnistyneen yritysidean jalostamiseen tarjotaan tukea.

You must log in to comment.