Child pages
 • 2012-02-08 - Hub ja Metropolia
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 8.2.2012 klo 9-11:00
Paikka: Hub Helsinki, Annankatu 31-33C
Paikalla: Tuomas ja Jussi

Koordinointitapaaminen Vyyhti-toimenpiteisiin liittyen

Muistio

 1. Hubin esitys hostin tehtävän tutkimiseen. Kuinka hostin tehtävää tutkitaan, analysoidaan ja raportoidaan?
  • Materiaalia hostauksesta on olemassa, artikkeleja ulkomailta, Hub Helsingiltä ja kokemuksia perehdytysworkhopeista. Aloittamassa on uusia hosteja, joten perehdytysmalli ja materiaali on ajankohtainen. Art of Hosting -koulutus (hostaus, osallistava johtaminen).
  • Suunnitelma voisi olla esim. seuraavanlainen: Nyt aloittavien hostien perehdyttämisprosessi kuvataan esim. oppimispäiväkirjojen & perehdytysmateriaalien päivittämisen ja kehittämisen sekä hostaukseen liittyvien tapahtumien kautta. Tästä prosessi tiivistetään "perehdytys- tai koulutusmalliksi", eli luodaan uuden hostin oppimispolku. Kokemuksia kirjataan ylös matkan varrelta, ja loppuraporttiin voidaan laatia esim. artikkelit hostin toimenkuvasta, hostin perehdytysmallista ja uuden hostin omakohtaiseen oppimispäiväkirjaan perustuvista kokemuksista hostiksi kasvamisen vaiheista.
 2. Siirtovaikutustutkimuksen toteuttaminen. Millä menetelmillä kerätään aineisto, kuinka tutkitaan, analysoidaan ja raportoidaan.
  • Kysymyspatteristo on esillä. Sovittiin, että ennen seuraavaa Vyyhti-projektikokousta (28.2.) työstetään seurantakyselykysymyksiä wikissä ja projektikokouksessa esitellään ehdotus ja päätetään yhteisesti kyselyn muoto. Tavoite on, että lomakkeen jokainen kysymys pitää kyetä perustelemaan erikseen, mitä sillä halutaan selvittää ja miten sitä voidaan analysoida. Pitää esim. kysyä suoraan, käytätkö tällä hetkellä koulutuksessa opittuja työkaluja/menetelmiä/asioita omassa toiminnassa? Varsinaisen analysoinnin ja yhteenvedon osalta selvitetään vastuut pikaisesti.
 3. Uusia toimintamalleja tukevat koulutukset. Olisiko Hubissa sopivia koulutuksia integroitavissa Vyyhti-toimintaan?
  • Spark Cafe -toiminta? Hubin jäsenten oma tapahtuma, jolla on kysyntää myös ulkopuolella. Voisi ehkä myydä ulkopuolisille..? Tätä voisi selvitellä. Yrittäjyyteen liittyviä sisältöjä, teemoja esim. henkinen hyvinvointi sekä kannattavuusasiat...
  • Hubcatalyst.fi -seminaarisarja. Hubin tarjontaa yrityksille, ei ehkä integroitavissa Vyyhtiin sinänsä, mutta varmasti sopivia aiheita yrittäjille, jotka voisivat kiinnostaa Vyyhti-kohderyhmää. Kenties jotain integrointimahdollisuuksiakin olisi... selvitellään asiaa. Hubcatalyst -brandin alle kuitenkin rakentuvat esim. mahdolliset host-koulutukset myöhemmin.
 4. Hankkeessa tuotettava kirja. Hubilta artikkeleja, esim. hostin tehtävästä? Jussi esittelee mikrokirjaformaatin.
  • Yllä mainittuja asioita, eli erilaisia artikkeleja voisi olla luvassa. Uusien hostien oppimispäiväkirjoja voisi pyrkiä julkaisemaan Vyyhdin ja Hubin blogeissa...

Käytännön asioita

 • miten saadaan tieto kulkemaan parhaiten Hubin ja Metropolian välillä? Miitti kerran viikossa?
  • Otetaan viikkomiittinkikäytäntö käyttöön viikon 9 jälkeen. Pari seuraavaa viikkoa ei onnistu matkojen ja lomien vuoksi.
 • Google Docseissa olevat Siirtovaikutuskysely ja Väliraportti 2012. Väliraporttia kannattaa täyttää pitkin vuotta.
  • Raportti 2012 pitää jakaa. Tuomas ei tällä hetkellä pääse siihen kiinni.
 • Vyyhti-aamiainen 17.4. Hubilla. Sovitaan suunnittelupaltsu. – Teema jotain yrittäjyyteen liittyvää (esim. nopean toiminnan yrittäjyys). Pitää suunnitella, sisältö ja vastuut & tavoiteltava kohderyhmä. Hub-aamiaiset ovat aika kevyen prosessin tilaisuuksia, esim. alustus ja keskustelu esim. uusien kontaktien kanssa. Tarvitseeko tavata ennen 28.2. projektikokousta? Ehkä ei?

Maksatusasiat hoidetaan erikseen Pian kanssa
Tuomaksen työn osalta työajanseurannat ovat erityisen tärkeät pitää ajan tasalla ;)

You must log in to comment.