Child pages
  • 2012-01-23 Tapahtumatuotannon koulutuspaketti. Tosi Pro
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jussi, Milla ja Susanna suunnittelivat Tosi Pro ryhmälle tapahtumatuotannon koulutusta

Lähtökohtana toteuttaa yhteistuotantona luovuus syttyy 2012 foorumi TosiPro ryhmässä.

Koulutus lisää jatkuvuutta ja selkeyttä TosiPro ryhmäläisten tapahtumien tuotantoon

Tapahtumatuotannon eri vaiheet käydään lävitse viiden eri vaiheen mukaan

1. suunnittelu, ideointi

- tapahtumatuotannon koulutus ja yhteiset tosi pro tapaamiset

- hankkeen sisäinen ideointi

- teemat

- vastuutus (vastuunjakotaulukko)

- alustavan tuotantosuunnitelman laatiminen hankkeen sisäisesti

- työvälineet

2. sisällöntuotanto

- kärkenä kaikkien hankkeiden yhteinen foorumi

- kunkin hankkeen oma tapahtuma yhteisen foorumin sisällä

- kattoteema sovitaan mahdollisimman pian

- aikasuunnitelma + ajanhallintatyökalut

- tuotantosuunnitelma + suunnittelun tukena toimivat työkalut

- tilavaraukset (keskitetty varaus)

3. toteutus

- aikataulusuunnitelman päivitys

- tuotantosuunnitelman päivitys

- esiintyjävaraukset

- henkilöresurssit

- budjetointi

- kutsut

- yleisilme?

- hallinto (nimilistat ja logot ym)

4. viestintä

Klusterin yhteinen viestintä

* Klusterin tiedottaja hoitaa keskitetysti Klusterin sisäistä viestintää tapahtuman osalta ja tarvittaessa opastaa viestinnän oikean muodon   löytämisessä.

* Luovuus syttyy -foorumin omat internetsivut, joihin klusterin tiedottaja päivittää virallista tapahtumaan liittyvää informaatiota.

* kaikilla hankkeilla on mahdollisuus päivittää blogityyppisesti oman tapahtumansa uutisia internetsivustolla. Tarkoituksena on, että
   hankkeet jakavat oman tapahtumansa uutisvirtaa aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Tätä kautta myös tapahtuman viralliset sivut
   saavat vierailijoita.

Hankkeen oma viestintä

* sosiaalinen media

* hankkeet laativat viestintäsuunnitelman (minkälaista yleisöä tavoittelevat yleisöksi. Tarvitaanko sosiaalista mediaa, jalkautumista ym. vai   riittääkö perinteinen sähköpostilähestyminen).

* case: Vyyhdin digitaalinen jalanjälki

5. purku

- palaute (yleisöpalaute + sisäinen palaute)

- mediaseuranta

- jälkimarkkinointi

- jatkuvuus

- mitä asioita voi uusiokäyttää? Miksi?

- yhteinen purkupalaveri ja kehitysideointi

 

  • No labels
You must log in to comment.