Child pages
  • 2012-01-19 Vyyhti, Shared Gems 2012 ja tekno-opiskelijat
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Projektipäällikkö osallistui Shared Gems 2012 -tuotannon tiimoilta esittävän taiteen koulutusohjelman tuotantopalaveriin, jossa kartoitettiin tilojen käyttöä tapahtumapäivänä.

Palaverin jälkeen päällikkö ja suunnittelija tapasivat Metropolian esitystekniikan opiskeljoita, joille kerrottiin Shared Gems 2012 -tuotannon tarjoamista työmahdollisuuksista seminaarin tekniikan toteuttamisessa. Vastaanotto oli myönteistä.

Opiskelijoille tiedotettiin myös mahdollisuudesta osallistua kesäopintojaksolle.

You must log in to comment.