Child pages
  • 2012-01-18 Vyyhti ja LAD
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 12:00-13:00

Paikka: Vyyhti HQ

Läsnä: Milla ja Päivi K

Asia: Miten LAD ja Vyyhti voivat hyötyä toistensa hanketoiminnoista

Sovittu: Selvitetään, miten Vyyhti voi osallistua LADin konseptien toteutussuunnittelun ja -testausvaiheen tutkimiseen yhteisöjohtajuuden näkökulmasta. Lisäksi mietitään, olisiko Vyyhti-koulutuksista iloa LADin toiminnassa mukana oleville yhdistystoimijoille.

You must log in to comment.