Child pages
  • 2012-01-05 - Yritystoiminnan edellytykset, suunnittelua
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 5.1.2012 klo 9:50-11:00
Paikka:
Paikalla: Heikki K, Susanna & Jussi

Heikki saapui Jussin kutsumana keskustelemaan Yritysoiminnan edellytykset -kokonaisuudesta. Susanna osallistui keskusteluun.

Muistio

Käytiin lyhyesti läpi Vyyhti-projektin taustat, rahoitus, sisällöt jne.

Jussi esitteli Luovan yritystoiminnan edellytykset -opintokokonaisuuden työversion, sen tavoitteet ja sijoittumisen Vyyhti-koulutuskartalla. Keskusteltiin kokonaisuudesta: Pidettiin suunnitelmaa kokeilemisen arvoisena, Kannattavuuden arviointi vaatisi laskentatoimen pohjaa, eli osallistujilla tulisi olla valmiina perustiedot ennen näiden osaamistavoitteiden mukaiseen kokonaisuuteen osallistumista. Mahdollisesti 3op:n lisäpalikka sitä tarvitseville.

Heikki kommentoi toteutusmuotoa: Hyvä olisi n. 1,5kk:n kokonaisuus, 1pv viikossa ja pääpaino opiskelijoiden omassa tekemisessä. Heikki voisi vetää koko homman, mikä myös olisi selkeintä kokonaisuuden kannalta.

Aikataulullisesti onnistuisi syksy 2012, mahtuisi Heikin kalenteriin ja ehdittäisiin markkinoida opiskelijoille.

Selvitettävää: Rahoitus ja mahdollinen laajuus tälle paketille. Jos homma on ok, sovitaan syksylle valmiiksi päivät, niin päästään myös markkinoimaan kokonaisuutta opiskelijoille. Voitaisiin ensisijaisesti tarjota 3-4 vuoden opiskelijoille, joilla on omissa opinnoissa vähän tämän suuntaisia opintoja.

You must log in to comment.