Child pages
  • 2011-11-28 Arabianranta-workshop
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Projektipäällikkö osallistui ADC Helsingin järjestämään verkostoitumisworkshoppiin, jonka tavoitteena oli kehittää mahdollisuuksia Arabianrannan yrittäjien verkostoitumiseen. Parituntinen workshop oli Hub Helsingin vetämä. Workshopissa käsiteltiin Vyyhdin näkökulmasta erittäin tärkeitä aiheita. ADC:n toimitusjohtaja toivotti tervetulleeksi. Alustaja kertoi Fiskarsin yrittäjäosuuskunnan toiminnasta ja loi kuvan yksinyrittäjien haasteista: kaikkien alojen osaamista ei ole yhdellä, ei välttämättä edes resursseja välttämättömiin materiaaleihin,usein keskitytään vain yhteen tuotteeseen eikä laajenneta valikoimaa, työ on jatkuvaa taistelua elannon eteen, jolloin kehittämisnäkökulma unohtuu.

Hubin tehtävä tilaisuudessa oli pohjustaa workshopin tavoitteet ja avata verkostoitumisen haasteita. Oleellinen yleisölle jaettu perusoivallus oli, että ihmisten yhteensaattamisessa haasteellisinta on välttää pelkoreaktio. Koska pelkoreaktio voi iskeä aiemmin tuntemattomia ilmiöitä kohdattaessa, yhteistyömahdollisuudet ovat aina vähissä, kun pelko valtaa ihmismielen. Silloin selviytymisstrategiset reaktiot nousevat pintaan ja ihminen haluaa joko paeta tai taistella.

Paikalla oli kehittäjiä, rahoittajia ja tutkijoita, heihin päin hyvä verkostoitumismahdollisuus. Metropoliaa edusti peräti kaksi osallistujaa. Valitettavasti yhden illan aikana ei kuitenkaan päästy konkretiatasolle, osin ehkä siksi, ettei paikalle ollut saapunut kuin yksi paikallinen yrittäjä. Hänen sanomansa oli selkeä: yrittäjien tulisi tehdä yhteistyötä saadakseen jotain konkreettista hyötyä ja eri verkostojen merkitys on voitava konkretian kautta avata yrittäjille. He eivät voi niukkojen resurssien vuoksi käyttää turhaan aikaansa mihinkään. Oppilaitosyhteistyön mahdollisuudetkin tilaisuudessa nähtiin jokseenkin epäselvinä. Nämä opit ovat arvokkaat Vyyhtille.

Paikalla ollut Cuporen tutkija pyrki muistuttamaan, että alueella tehdään merkittävää vapaaehtoispohjaista yhteistyötä Artovan kautta. Hän myös korosti, että Kääntöpaikka on muodostunut tärkeäksi alueellisten verkostojen kehdoksi. Yrittäjä ei ollut Kääntöpaikasta kuullut. Vyyhdin kannalta oli mielenkiintoista havainnoida tilannetta. On hyvä tietää nykytilanne, kun pyritään kehittämään asioita. Konkretiaa, nopeutta ja helppoutta arvostavat yrittäjät ovat haasteellinen kohderyhmä.

Läsnä oli myös merkittävän alueellisen toimijan, Annalan kartanossa toimivan Hyötykasviyhdistyksen edustaja. He olivat valmiita antamaan omia tilojaan systemaattisemmin verkostoitumispaikaksi muun muassa yrittäjille omien tapahtumiensa yhteydessä. Toivottava on, että Vyyhti pystyisi omassa toiminnassaan edistämään juuri tämänkaltaista yhteistyön kehittymistä.

You must log in to comment.