Child pages
 • 2011-11-11 Tiimipalaveri Vyyhti HQ
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilannekatsaus loppuvuoteen

Aika: 13:30 - 16:00
Paikalla: Milla, Jussi, Susanna

Asiat:

1. Koulutussuunnittelu ja -markkinointi
a. Tilannekatsaus, tavoitteet ja loppuvuoden toimenpiteet

 • Lyhytkestoinen koulutus eli yhdistysten tulevaisuusverstas on pilotoitu.
 • Laajemman opintokokonaisuuden pilotointi sähköisistä työvälineistä päättynyt juuri, odottaa palautelomakkeista koontia.
 • Suullisessa palautteessa nostettu esiin uskaltautuminen kokeilemaan uusia välineitä sekä taitojen vahvistamisen tarve "tukiopetuksena".
 • Tarkoituksena on, että sähköiset työkalut on jatkojalostettavissa eri kohderyhmien tarpeisiin ja nyt mietittävä toteutustapoja, joilla saadaan eritasoiset osaajat oppimaan yhdessä.
 • Seuraavana askeleena lie, minkälaista kirjallista / sähköistä oppimateriaalia voisi / pitäisi tuottaa hankkeena osallistujille?
 • Maanantaina 14.11. seuraava / viimeinen opemiitti asian tiimoilta, jonka jälkeen paketoidaan laajemmin kokonaisuuksia.

Markkinoinnista:

 • tulossa vuoden 2011 puolelle vielä Joulutwitter Artova-yhteistyönä.
 • kesäopintojakson markkinointi talon sisällä alkanut
 • kutuopiskelijat tuottavat markkinointisuunnitelmat joulukuussa
 • verkkosivun koulutuskalenteri tuotetaan opiskelijatyönä, joka valmistuu joulukuussa
 • näin voidaan käynnistää ilmoittautumiset verkkosivujen kautta.

Tavoitteet: selkeät käytännöt koulutusten julkaisemiseen, oppimistavoitteiden kirjaamiseen, ilmoittautumiseen ja palautteiden keruuseen sovitaan vuoden 2011 puolella.

2. Arkistointi

a. Tavoitteet: suunnitelma valmiiksi, käytäntöihin selkeys, tarkkuus ja ohjeistus.
b. Käytännöt: Susanna ja Milla työstävät.

3. Seurantatutkimus
a. Tavoitteet prosessin luomiseksi: keskustelu avattu Yammerissa.
b. Käytännön toimenpiteet: tutkimusaineiston keruusuunnitelma oltava valmis tammikuussa 2012, jotta voidaan pilotointien yhteydessä suorittaa. Käsitellään aihetta projektiryhmän kokouksessa 21.11.2011.

4. Lähestyvä vuosiraportointi
a. Perehdytystä EURA-järjestelmän logiikkaan Susannalle

5. Viikkoraportointi
a. Viralliseen, lukijaystävälliseen viestintään soveltuvaan viikkotasoiseen raportointiin etsittiin ratkaisua.
b. Päädyttiin ottamaan kokeiluun viikkotason tapahtumien raportointiin blogi Vyyhti-saitilla siten, että viikon aikana kerätään draftiksi matskua ja perjantaisin valmis tuote julkaistaan; perjantaisin tuotettavan koosteen julkaisija on aina Vyyhti. Kokeilun onnistuminen arvioidaan vuodenvaihteessa ja mikäli työtapa koetaan mielekkääksi, vakiinnutetaan tämä.

You must log in to comment.