Child pages
 • 2011-11-10 VISCI Tools -loppuseminaari
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 10.11.2011 klo 8:45-12:00
Paikka: Haaga-Helia
Paikalla: Jussi

VISCI Tools - Tools for Virtual collaborative innovation -tutkimushankkeen loppuseminaari.

Muistio

VISCI Tools: Tools for virtual collaborative innovation (2010-11).

Unleashing innovation in organizations – Should we open or should we close?

Olivier Irrmann, PhD, Senior Researcher
Aalto-yliopisto

Perustilanne: Klassinen monikansallinen yritys – 33000 työntekijää, 1000 toimistoa 700 T&K-henkilöä jne. Miten hallitaan innovaatioprosesseja ja yhteistoimintaa.

Kaksi mallia:

 • Suljettu innovaatiojärjestelmä
 • Avoin innovaatiojärjestelmä

Ongelmana molemmissa systeemeissä: Miten saadaan innovointia tukevat prosessit, ideat ja mahdollisuudet virtaamaan?

3 tärkeää kysymystä innovatiivisille organisaatioille

 • miten yhteistoimintaa arvostetaan ja tuetaan
 • Mitkä ovat yhteistoiminnan käytännöt
 • Millaiset yhteistoiminnan välineet ja tilat meillä on
Yhteistoiminnan henkinen tila (space, ei state)

Kaikki henkilöstön jäsenet eivät arvosta innovointiin tähtäävää avointa yhteistoimintaa...

 • Elitistinen näkökulma - suljetut ryhmät
 • Avoimen virran näkökulma - heittädy mukaan virtaan

Yhteistoiminnan käytännöt

 • Mitä teet, kun saat uusia ideoita? (usein muualla kuin töissä)
  • computer – location – with people – time-related
 • Millä prosesseilla ja käytännöillä kanavoit uusia ideoitasi
  • meetings – paper – market place – fair or competition
 • Mitä tapahtuu ideoille, jotka haastavat vallitsevan tilan?
  • spaces for deviance – creativity prompts

Välineet voivat johtaa itsepetokseen

Usein lähdetään välineet edellä hommiin... esim. haluan parantaa kuntoani, menen kauppaan ja ostan lenkkarit.

Työkalut ovat usein liian erikoistuneita

 • näkemyksesi mukaista tyypillistä käyttäjää ei ole olemassakaan...
 • pitää alentaa käytön esteitä

Ihmiset kyllä käyttävät välineitä, mutta eivät siten kuin olit suunnitellut.

Mitä pitäisi tehdä?

 • idoiden jakaminen
 • kuvien jakaminen
 • äänestäminen
 • kommentointi
 • huomion saaminen
 • keskusteleleminen
 • yhteisön tunteen synnyttäminen
 • matala kynnys

=> Kaupallinen ideahallintasofta? – Blogialusta? – Ideamessut, Paperti, posterit ihmiset? – Visci Tools prototyypit?

VISCI Tools researchers | VISCI Tools -tutkijat

Katsaus VISCI Tools -tutkimusprosessiin

Juha Kronqvist & Päivi Pöyry-Lassila

CICERO - SIMLAB - HIIT

1) Innovatiiviset käytännöt 2) Teknologia 3) Johtamisperiaatteet 4) Prototyypit

 1. On päästy lähelle tieteen rajat ylittävää tutkimusta

Yhteitoiminnallinen innovointi?

 1. Kontekstiherkkyys - pitää tuntea käytännössä ympäristö, jossa innovointia tulisi tehdä
 2. Ihmiset ovat etusjijalla - työpajoissa pyritty kääntämään fokus ideoista ideoijiin, millaisia ihmisiä meillä on, miten he toimivat jne.
 3. Kohti yhteisöjä ja yhteistoiminnallisuutta - miten voidaan tukea yhteistyötä ja yhteistoimintaa? Tarvitaan yhtesömanageri, joka rakentaa ja ohjaa yhteisön toimintaa verkkovälineissä
 4. Leikillisyys ja luovuus - miten saadaan ihmiset innovoimaan? Yritetään unohtaa rationaalisuus, tehdään käsillä jne.

KONE Technology Organization - Innovaatiotoiminnan kehittäminen globaalissa yrityksessä

KONE Oyj: Sakari Kuusi, Director, Kone Technology

KONE ollut mukana pilotoimassa uutta kollaboratiivista innovaatioympäristöä. Yhtyy näkemykseen kontekstiherkkyydestä innovaatiojärjestelmän rakentamisessa. Koneella globaaleja R&D-keskuksia – Suomi, Saksa, Intia, Italia, Kiina ja Yhdysvallat... Vahva pantenttikulttuuri.

Esimerkki-innovaatioita: MonoSpace, JumpLift, MaxiSpace – haetaan siis tuoteinnovaatioita ja uusia ratkaisuja. – Ihmiset OVAT keskiössä.

Uusi innovaatioprosessi

Aiemmin Hyvinkään R&D-keskuksella oli vetäjän rooli. Nyt maailmalla olevat keskukset ovat itsenäisempiä. 10% R&D-ihmisistä tuottaa 90% innovaatioista, loput eivät jostain syystä osallistu, näe omaa rooliaan innovaatioprosessissa...

Ratkaisua on haettu uudesta innovaatiotyökalusta: Prosessi – Työväline – Ajattelevat ihmiset. Ei löytynyt juuri sopivaa alustaa, valittiin sopivin, jota päätettiin käyttää. Selkeä viesti johdolta: "Innovaatio on jokaisen työntekijöiden velvollisuus".

KONE Oyj: Ari Hänninen, Project Manager

Mitä löydettiin? Epäluottamus työkaluun ja muihin työntekijöihin - jos käytän innovaatioalustaa ideani julkaisemiseen, saattaako joku varastaa sen? Prosessin epäselvyys. Interaktion hitaus –

Miten järjestelmä sovitettiin osaksi jokaipäiväistä työskentelyä. Haluttiin järjestelmään erilaisia käyttäjiä – Big Boss of innovation – Fasilitaattorit jne. Aktiivinen ohjaus, palkitseminen. Koulutus ja tiedottaminen. Oikeat ihmiset avainrooleissa. Fokusoidut ideakampanjat (esim. mikä olisi hyvä liikelahja)

Käyttäjämäärät ja järjestelmän aktiivisuus on kasvanut huomattavasit. Hyvinkään rooli on jäänyt pienemmäksi, muista R&D-keskuksista on tullut innovaatioaihioihita itsenäisemmin.

Tänään

 • Tiedämme, että "se toimii"
 • Tiedämme "suorituskyvyn" (aktiivisuus – läpimenoajat – hyväksytyt ideat)
 • Tiedämme haasteiden syyt ja tiedämme mitä tehdä niille
 • Voimme suunnitella KONE Innovaation tulevaisuutta.

VISCI Toolsin kanssa tehdyssä prosessissa voidaan puhua sosiaalisesta innovaatiosta.

Ideointia tukeva teknologia

VISCI Tools -tutkijat ja -ohjelmistokehittäjät

Lasse Korpela

Simlabissa kehitettyä... Innovaation Front End. On haluttu kehittää innovaatioprosessin alkuhetkeä, jolla voidaan tukea uusien ideoiden syntymistä ja kehittymistä.

ideaPlatform

 • käyttäjäkeskeinen suunnittelu lähtökohtana
 • tavoitteena on ollut suunnitella välineiden ekosysteemi, joka kokonaisuutena tukee innovaatioprosessin alkua uudella tavalla

http://www.ideaplatform.net/ - täältä löytyvät kehitetyt jutut, vaatii rekisteröitymisen.

Kolmenlaisia työkaluja

 • development of ideas
 • storing/gatherin ideas
 • visualizing information/ideas

HIIT Taneli Vähäkangas

VisciPad: Proactive Information Retrieval – EtherPadiin lisätty hakukoneita ja hakujärestelmiä, jotka tekevät hakuja EtherPadiin kirjoitetun tekstin pohjalta.

Content-Based Search and Visualisation: Yrittäjä tai keksijä kirjoittaa ideansa. Algoritmi ehdottaa relevantteja dokumentteja ja näyttää niihin liityvät yhteydet visuaalisesti. Käytetään siis laajoja tekstiaineistoja hakujen pohjalla ja eri laskumenetelmillä haetaan samankaltaisia dokumentteja.

Sentiment Analysis: Yritetään teksiaineiston perusteella analysoida, onko jokin kommentti positiivinen vai negatiivinen. Pohjana käytetty Twitter-aineistoa

TEKES-puheenvuoro

Sampsa Nissinen Teksin Tilaohjelma

Edistetään tiloihin liittyvää tutkimusta ja tilojen käyttöä, sekä fyysisten että virtuaalisten. Lähtökohtana muuttuva työ.

Puhetta Teksin muuttuneista rahoitusmalleista. Teemahakuja ym.

You must log in to comment.