Child pages
  • 2011-10-19 Creative Entrepreneurship for a Competitive Economy
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 18.10.-21.10.2011
Paikka: Tallinna
Osallistujat: Laasonen Milla & Linkola Jussi

Matkustaminen

  1. 18.10.2011 klo 11:30-14:00 laivamatka Helsingistä Tallinnaan, Viking Express
  2. Majoittuminen – Sokos Hotel Viru Tallinn
  3. 19.-21.10.2011 Creative Entrepreneurship for a Competitive Economy -konferenssi hotelli Virun konferenssitiloissa
  4. 21.10.2011 klo 17:30-19:30 laivamatka Tallinnasta Helsinkiin, Tallink Silja M/S Superstar

Seminaarin kokemukset

Kaikki esitykset löytyvät videoituina ja blogimuotoon tiivistettyinä konferenssin kotisivuilta: http://creativeestonia.eu/?page=materials

Linkkejä, tviittejä yms: http://storify.com/linkola/creative-entrepreneurship-for

Vyyhti-hankkeen keskeiset tulokset

Luovien alojen haasteet ovat samankaltaiset eri maissa

Ongelmat, joiden parissa luovan alan yrittäjät ja ohjausjärjestelmät painiskelevat, ovat Euroopan tasolla hyvin samanlaisia. Vertailukohtana Helsingissä järjestetyssä Rysä 2011 -konfrerenssissa oli esillä paljon samoja asioita pienten kulttuurin ja luovan alan yrittäjien näkökulmasta Suomessa. Haasteena on löytää toimivia ratkaisuja siihen, miten pienet toimijat selviävät yrittäjyyden, työntekijyyden ja tukijärjestelmien välissä, miten luovan alan toimijat, "taiteilijat" saadaan mukaan muuhun bisnekseen ja miten luodaan yhteistoimintaa eri toimijoiden välille. Muutamia puheenvuoroja:

Toomas Hendrik Ilves: On tärkeää ymmärtää luovia aloja kokonaisuutena – On kehitettävä yhteisymmärrys siitä, mitä luovilla toimialoilla tarkoitetaan. Luovat alat eivät täysin näy taloustilastoissa, joten alaa on vaikea mitata rahassa.

Luova yrittäjyys ei ole uusi ilmiö, vaan se on kehittynyt ajan saatossa. Historiallisesti ajateltuna useimmat taiteilijat tarvitsivat päivätyön taiteensa oheen. Vasta teknologia ja massatuotanto loivat markkinat kulttuurille ja taiteelle.

Hallinnointiin tulee kiinnittää huomiota. Viron kaltaisella pienellä maalla ei ole varaa nälkää näkevän taiteilijan kuvaan – taiteilijat tulee pitää kiireisinä ja luovina.

Tom Fleming: Luovat alat tarvitsevat käytännöllisemmän lähestymistavan – Konferenssin tavoitteena on määritellä, kuinka luovuus voi kontribuoida yhteiskuntaan ja talouteen. On liikaa strategioita ja liian vähän käytännöllisiä lähestymistapoja. Uusia ideoita esitellään Tallinnan Manifestissa, juuri julkaistussa avoimessa kehitystyökalussa.

Justin O`Connor – Kulttuuri on jaettua, se on meidän kaikkien luomaa. Kartoitukset ovat kuolleet, vaikutustutkimukset ovat kuolleet. Tarvitsemme todellista tutkimusta, joka syntyy kumppanuuksien kautta.

Dan Hill: Design aiheuttaa systemaattista muutosta kaupunkeihin ja alueisiin – Design-ajattelua tarvitaan kaikenlaisten ongelmien ratkaisemiseen. Esimerkiksi organisaatioiden toiminta, kaupungit, hallitus ja terveidenhoita, kaikessa ongelmanratkaisussa tarvitaan designia.

Sitran Desing Lab on mukana urbaaneissa design-projekteissa, joissa suunnitellaan palveluja ja tuotteita valtiollisten organisaatioiden tarpeista.

Pia Areblad: Sektoreiden ristipölytystä – http://www.tillt.se/ TILLT-projektissa taiteilijat ovat osallistuneet yritysten ongelmanratkaisuun. On havaittu, että taiteilija osaa lukea rivien välistä ja ajatella systeemin ulkopuolelta ja siten auttaa ratkaisemaan ongelmia uusilla tavoilla.

The Bristol Experience: Sosiaalinen pääoma on vähintään yhtä arvokasta kuin taloudellinen pääoma – Bristol on pieni kaupunki, mutta se on onnistunut yhdistämään huipputeknologian ja luovat toimialat tavalla, joka houkuttelee ihmisiä tehden siitä yhte innovatiivisimmista paikoista.

Luovuuden näkökohta on innovaation tärkein asia. Pitää antaa lupa tehdä uusia asioita, pitää ottaa riskejä ja hylätä byrokratia. Onnistumisen edellytys on yleisön, vieraiden ja työntekijöiden ymmärtäminen.

Kansainväliset kontaktit

Tapasimme monia arvokkaita kontakteja, ihmisiä. Luovilla aloilla tai ohjausjärjestelmissä toimiva henkilöitä esim. Ruotsista, Tanskasta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Hollannista ja UK:sta. Useat olivat halukkaita yhteistyöhän, vaikka emme ehtineet kovin tarkkaan perehtyä toistemme toimintaan. Olemme kuitenkin vakuuttuneita siitä, että Vyyhti-hankkeen kansainvälisen tapahtuman järjestämisessä näistä kohtaamisista tulee olemaan hyötyä. Tämä vahvisti myös konferenssipuheissa esiin tulleen ajatuksen, että aito yhteistyö rakentuu ihmisten kautta eikä välttämättä organisatorisen päätösen kautta.

Tilaisuuden järjestelyt olivat toimivat

Omia tilaisuuksiamme, koulutuksia jne. silmällä pitäen järjestelyistä voi ottaa oppia. Tekniikka pelasi upeasti - valaistus, presentaatiot, AV-tekniikka ja tilat yleensä olivat toimivat. Oli hienoa seurata ja nauttia esityksistä, kun kaikki tekniset osa-alueet toimivat hienost. Tähän liittyen tilaisuuden moderaattori Tom Fleming hoiti tehtävänsä hienosti. Todella tarkkanäköiset yhteenvedot aina esiintyjien välillä, sopivasti huumoria ja innostumista, asiantuntevuutta ja rentoutta. Lisäksi iltatilaisuudet keskiviikkona ja torstaina. Rohkeaa ohjelmaa, ei perinteisiä nähtävyyksiä vaan rosoa, undergroundia ja ravistelevaa ohjelmaa.

You must log in to comment.