Child pages
  • 2011-10-13 Vyyhti ja EER2012, Uudenmaan liitto
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 13.10.2011
Paikka: Uudenmaan liitto, Helsinki, Pasila

Milla Laasonen tapasi Arto Bryggaren ja Eero Venäläisen hankeyhteistyön merkeissä.

Asia: European Entreprenurial Region 2012 -teemavuosi ja Vyyhti-yhteistyö
Uudenmaan liitto yhteistyökumppaneineen edistää EER2012 -hankkeellaan alueellisesti nuorta yrittäjyyttä vuonna 2012 toteuttamalla useita yrittäjyyteen liittyviä, eri yleisöille suunnattuja tapahtumia.

Vyyhti-hankkeen osalta sisältö ja kiinnostus yrittäjyyden tukemiseen sekä yrittäjämäiseen ajatteluun on yhdistävä tekijä.

EER2012-kumppaneita ovat koulutussektorilta mm. Aalto-yliopisto ja Laurea ammattikorkeakoulu. Hankkeen sisältöihin liittyy vahvasti WDC-vuoden design-leima.

Keskusteltiin
Vyyhti-hanke esittäytyi, keskusteltiin toteuttamistavoista. Läsnäolijat pitivät hyvänä, että yrittäjille ja opiskelijoille tarjotaan konkreettisia, sopivan pieniä kokonaisuuksia opiskeltavaksi sekä yrittäjämäistä toimintatapaa lähdetään tarjoamaan uudistavana voimana myös kolmannen sektorin toimijoille.

Koolla olleet myös tukivat vahvasti ajatusta, että valmiuksia yrittäjämäisen toimintatavan omaksumiselle luovilla aloilla jo opiskeluaikana saadaan parhaiten kasvatettua harjoittelemalla yritystoimintaa käytännössä.

Hyvänä ajatuksena pidettiin, että hanke kehittää toiminta-aikanaan kulttuurin ja luovan alan opiskelijoiden yrittäjyysosaamista ja toimintamallia rohkaisemalla opiskelijakuntaa yrityksen perustamiseen, tukemalla osaamisen kasvua, huomioiden yritystoiminnassa tarvittavaa vastuuntuntoa, rohkeutta ja riskienhallintaa.

Erityisen arvokkaana pidettiin pyrkimistä myös siihen, että ihmiset tuodaan keskusteluyhteyteen kokeneempien toimijoiden kanssa.

Sovittu:
Vyyhti-hankkeen kesäopintokokonaisuuden päätösseminaari toteutetaan siten, että Vyyhti-kurssilaiset osallistuvat EER2012 -hankkeen Vapaa-ajan Design -seminaariin 29.6.2011 Musiikkitalossa Helsingissä.

Seminaari keskittyy yrittäjien menestystarinoihin ja haasteellisiin kokemuksiin erityisesti design-alalla, puhujat ovat alansa tunnettuja nimiä, ohjelma tarkentuu kevään mittaan.

Tilaisuus on Metropolian opiskelijaosallistujille samalla mahdollisuus verkostoitua Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun yrittäjiin sekä toisten korkeakoulujen opiskelijoihin.

Vyyhti huolehtii osaltaan myös, että tieto seminaarista kulkee Metropolian kulttuurin ja luovan alan opiskelijoille sekä liiketalouden / business schoolin puolelle. Metropolialaisia opiskelijoita toivotettiin tervetulleeksi yhteensä noin 100 henkeä.

Vyyhti myös saa tiedottaa omassa blogissaan EER2012 -tapahtumista sitä mukaa, kun alustavat suunnitelmat realisoituvat.

Lisäksi mahdollista:
Vapaa-ajan Design -seminaari 29.6.2012 tuottanee työharjoittelumahdollisuuksia seminaarituotannoista kiinnostuneille kulttuurituotannon opiskelijoille, tästä erillinen neuvottelu kulttuurituotannon koulutusohjelman kanssa.

You must log in to comment.