Child pages
  • 2011-10-07 Tiimipalaveri Vyyhti HQ
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tiimitapaaminen Tuottamolla kello 10-11:30. Tila: luokkahuone 412.

Susanna, Jussi ja Milla kävivät läpi projektin toteutussuunnittelun vaiheita, koulutussisältöjä ja lähikuukausien käytännön toimia.

Asiat:

1. Pilotoitavia koulutusmoduleita ja niiden erilaisia toteutustapoja kokeillaan vuodenvaihteessa eri kohderyhmien kanssa.

1a. Sovittiin, että Susanna laatii yhteenvedon koulutussuunnittelun nyt toteutettaviksi sovituista sisällöistä ja tuotantoaikatauluista google docseihin. Sisältöjen kuvaukset sekä oppimistavoitteet avataan tulevien kahden viikon aikana siten, että koulutussuunnittelutiimi saa ennen lokakuista kokoustaan dokumentaation arvioitavakseen.

1b. Koulutussuunnittelutiimin asiantuntijajäsenet sparraavat ideoita vielä eteenpäin kokouksessaan lokakuun loppupuolella.

1c. Lopputuotteena syntyy osaamisperustainen ops yrittäjämäiseen toimintaan ja monialaiseen verkostoitumiseen, joka julkaistaan valmistuttuaan Vyyhti-wikin Luovassa tilassa. Varsinainen koulutuskalenteri rakentuu Vyyhti-webbiin.

2. Todettiin myös, että Milla laatii tänään koko hankkeen toteuttamissuunnitelmasta tarkemman vaiheistuksen taulukkomuotoisesti sekä määrittää välietapit selkeästi toteuttajakohtaisesti vastuualueittain.

2a. Toimintasuunnitelman visualisoimista tarvitaan, jotta ohjausryhmän on helpompi hahmottaa ja seurata hankkeen väli- ja päätavoitteiden ajoittumista ja arvioida, miten hyvin tavoitteet on saavutettu.

2b. Millalla on työn alla myös koko hankkeen viestintäsuunnitelma.

2c. Viestintäsuunnitelmaan tullaan liittämään koulutusten markkinointisuunnitelma, jota työstetään opiskelijatyönä parhaillaan kulttuurituotannon koulutusohjelman opiskelijoiden toimesta.

You must log in to comment.