Child pages
  • 2011-09-05 - Kick-offin suunnittelua
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ketkä: Susanna, Milla ja Nuppu

Missä: Lasipalatsin Cafe Java

Asiaa: Keskustelu Vyyhti-kickoffista 29.9.2011

Esiteltiin Nupulle hankkeen ajatus ja toimintatapa. Kerrottiin kickoffin tavoitteet: hankkeesta tiedon levittäminen muille vastaaville hankkeille, virkaihmisille, yhdistyksille ja järjestöille, jotka voivat kertoa omasta puolestaan asiasta eteenpäin omiin verkostoihinsa.

Kickoffin rakenne on yksinkertainen: DIges ry esittelee Creative Blender - yrittäjyyskasvatushankettaan, Nuppu omaa yritystään & reflektoi Crada -valmennuksen antamaa antia. Mukana mahdollisesti myös aloittanut yrittäjä X. Keskustelunavaajat yhteensä 45 minuuttia. Keskustelu jatkuu epämuodollisena paneelina, yleisö voi esittää kysymyksiä. Keskustelulla tarkoitus löytää tämän hetken käsitystä siitä, millaista oppimista tarvitaan eri kohderyhmissä. Osallistujat mahdollistavat myös jonkin toiminnallisen tehtävänannon suorittamisen, riippuen osallistujamäärästä.

Suunnittelutapaamisessa keskustelua syntyi koulutussisällöistä. Omakohtaisia kokemuksiaan esiin tuoden Nuppu nosti tärkeäksi sen, että toisin kuin nyt, yrittäjyyteen ja yritysideoihin innostamisen tulisi olla kärjessä koulutuksessa. Pitäisi antaa tietoa, mistä löytyvät kirjanpitäjät ja keneltä voi kysyä tarkemmin neuvoja. Yhdessä todettiin myös sparraamisen ja mentoroinnin tärkeys aloittavien yrittäjien tukemisessa. Pelkkä tieto ei siis riitä, tarvitaan hyvää draivia, fiilistä, tekemsen meininkiä.

Tapaamiseen osallistuneilla oli myös omakohtaisia kokemuksia siitä, miten luovan alan tutkintonimike, ammatti tai yritysidea ei mahdu virkamiesten ulkoa päin antamiin raameihin. Toisin sanoen, hyvät yritysideat voivat torppaantua siihen, ettei yrittäjän liiketoimintaideaa ymmärretä, koska tämä ei keskustele samaa kieltä virkamiesten tai päättäjien kanssa. Viranomaisten kanssa toimiessa törmää siihen, etteivät virkakoneistot ole ajan tasalla, kapulakielisyys on vaikeaa ja luovien alojen tuntemus huonoa. Näihinkin näkökulmiin on hyvä paneutua koulutustarjontaa suunnattaessa.

Tapaamisessa nostettiin esiin myös, tarvitaanko menestyksen esteitä raivaamaan eri toimijaryhmien välisiä tulkkauspalveluja? Siinäpä seuraavaa hanketta varten käytännönläheinen idea.

You must log in to comment.