Child pages
  • mediasuunnitelma
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VOIMAA -viestintäsuunnitelma


Ajankohta

Tavoite / Teema

Viestintäprojekti

Toimenpiteet

Kohderyhmä

Kanavat

Vastuuhenkilö(t)

Resurssi- ja materiaalitarpeet

Kustannukset

Tehty

Ydinviestien seuranta medioissa

Lopputuloksen arviointi

Jatkotoimet

Sisäinen tiedottaminen

2008-2011

Wikin käyttäminen sosiaalisen median sovelluksena avoimessa toimintaympäristössä ja projektin viestintäkanavana

Wikin sisällöntuotanto

Jatkuva päivitys projektin edetessä, kullakin työkorilla oman materiaalin tuottamisen vastuu


wiki.metropolia.fi

Milla Laasonen (ML), Päivi Keränen (PK), Matti Rantala (MR), koko operatiivinen projektiryhmä

toimiva wiki-alusta

työaika työkorivastaavilla ja muilla sisällöntuottajilla

Jatkuu koko projektin ajan


Miten kehitysvaiheet arvioidaan?

Miten kehitysvaiheet arkistoidaan?


2008-2011

Wikin käyttäminen projektin päätiedonlähteenä

Sisäinen tiedottaminen

Wikissä ajantasaisesti juoksevat asiat, tiedotus projektin etenemisestä ja keskustelumahdollisuus toimijoiden välillä. Omien työblogien kirjoittaminen.


wiki.metropolia.fi

ML, PK

toimiva wiki-alusta

työaika suunnittelijoilla ja tiedottajalla + blogien kirjoittajilla

Jatkuu koko projektin ajan

Julkaistut uutiset arkistoidaan printtiversiona mappiin

Miten kehitysvaiheet arvioidaan?

Miten kehitysvaiheet arkistoidaan?


2009-2011

Projektista tiedottaminen osallistujaorganisaatioiden sisällä

Sisäinen markkinointi

Esittelymateriaali, websivut, wiki, esite, jalkautuminen mm. opettajainkokouksiin ja opiskelijajärjestötapaamisiin, workshopit

Metropolia AMK: johto, hlöstö, hallinto, opettajat, hlöstökoulutus, opiskelijat, METKA, alumnit

voimaa.metropolia.fi
esite
esittelymateriaali
tuubi + metropooli
esim. jory- ja opettajainkokoukset

ML, MR

sähköiset julkaisukanavat

tiedottajan ja projektipäällikön työaika

Jatkuu koko projektin ajan

Esittelymateriaalit julkaistaan wikissä ja arkistoidaan mappiin, julkaistut muun median tuotokset linkitetään mahdollisuuksien mukaan wikiin ja arkistoidaan tulosteena mappiin

Miten arvioida?
Vaikuttavuus,
näkyvyys,
levikki...?

Yksityiskohtaisempi tiedotussuunnitelma projektin eri vaiheissa tarpeen?


2009-2011
HAMK


2009-2011
Fakiirimedia


2009-2011

Projektin eteneminen ja  dokumentointi raportointia varten

Projektin dokumentointi

Rahoittajan edellyttämät

Rahoittaja

Rahoittajan edellyttämät

ML, PK
2009-2011

Projektin dokumentointi raportointia varten

Projektin dokumentointi

Wiki, uutiskirjeet, arkistointisuunnitelman mukaisesti

Emo-organisaatiot, muut hankkeet

wiki.metropolia.fi sekä arkistointi mappeihin

MLYritysyhteistyö

Kevät 2009-2011

Erillinen suunnitelma työnantajan tarpeiden mukaan

Tapahtumista tiedottaminen

Erillisen, työnantajan tarpeista lähtevän suunnitelman mukaisesti.

Itella Oyj

Itellan toivomat viestintäkanavat

ML, Jussi Linkola (JL)
Syksy 2009 + alkuvuosi 2010

Erillinen suunnitelma työnantajan tarpeiden mukaan

Tapahtumista tiedottaminen

Erillisen, työnantajan tarpeista lähtevän suunnitelman mukaisesti.

Metropolialueen kunnat

Kuntien toivomat viestintäkanavat

ML, JL
Syksy 2009 + alkuvuosi 2010

Erillinen suunnitelma työnantajan tarpeiden mukaan

Tapahtumista tiedottaminen

Erillisen, työnantajan tarpeista lähtevän suunnitelman mukaisesti.

Muut yritykset

Yritysten toivomat viestintäkanavat

ML, JL

Erillinen selvityksen laatimissuunnitelma

Työnantajaselvitys

Erillisen, yritysten tarpeista lähtevän suunnitelman mukaisesti.

Itella Oyj

Erillinen suunnitelma

ML, Fakiirimedia (F)

Erillinen selvityksen laatimissuunnitelma

Työnantajaselvitys

Erillisen, yritysten tarpeista lähtevän suunnitelman mukaisesti.

Metropolialueen kunnat

Erillinen suunnitelma

ML, Fakiirimedia (F)

Erillinen selvityksen laatimissuunnitelma

Työnantajaselvitys

Erillisen, yritysten tarpeista lähtevän suunnitelman mukaisesti.

Muut työnantajat

Erillinen suunnitelma

ML, Fakiirimedia (F)Ulkoinen tiedottaminen

2009-2011 porrastetusti

Tiedottaminen projektin tavoitteista, tapahtumista, toiminnasta, etenemisestä, tuloksista, päättymisestä

Kohderyhmätiedottaminen

Projektin saattaminen korkeakoulujen opettajien ja henkilöstön tietouteen

Opettajat

Nettisivu, wiki, esitteet, uutiskirjeet, RSS, esittelymateriaali, haastattelut, tutkimustulokset, näkyvyys esim. Opettaja-lehti

ML

tiedottajan palkka


Joulukuu 2009 - tammikuu 2010 aikana julkaistu Youtubessa VOIMAA-aiheisia reportaaseja neljä kappaletta. Linkitys VOIMAA-wikiin tehty.

Julkaistut uutiset, uutiskirjeet, muut tiedotteet, artikkelit linkitetään mahdollisuuksien mukaan wikiin, tulosteet arkistoidaan mappiin, ja täytetään rahoittajan mediaseurantalomake maksatuspäätökseen. Lisäksi omaan arkistoon ja rahoittajalle kappaleet printtituotteista / valokopiot lehtiartikkeleista

Miten arvioida?
Vaikuttavuus,
näkyvyys,
levikki...?

Yksityiskohtaisempi tiedotussuunnitelma projektin eri vaiheissa tarpeen


2009-2011 porrastetusti

Tiedottaminen projektin tavoitteista, tapahtumista, toiminnasta, etenemisestä, tuloksista, päättymisestä

Kohderyhmätiedottaminen

Projektin saattaminen opettajiksi opiskelevien tietouteen

Opettajiksi opiskelevat

Nettisivu, wiki, esitteet, uutiskirjeet, RSS, näkyvyys opiskelijajärjestöiden kautta

ML

tiedottajan palkkaJulkaistut linkitetään mahdollisuuksien mukaan wikiin, tulosteet arkistoidaan mappiin, ja täytetään rahoittajan mediaseurantalomake maksatuspäätökseen. Lisäksi omaan arkistoon ja rahoittajalle kappaleet printtituotteista / valokopiot lehtiartikkeleista

Miten arvioida?
Vaikuttavuus,
näkyvyys,
levikki...?

Yksityiskohtaisempi tiedotussuunnitelma projektin eri vaiheissa tarpeen


2009-2011 porrastetusti

Tiedottaminen projektin tavoitteista, tapahtumista, toiminnasta, etenemisestä, tuloksista, päättymisestä

Kohderyhmätiedottaminen

Perinteinen tiedottaminen ja sosiaalisen median työvälineiden hyödyntäminen

Etujärjestöt

Lehdistötiedotteet, nettisivu, wiki, esitteet, uutiskirjeet, RSS, esittelymateriaali, haastattelut

ML

tiedottajan palkkaJulkaistut linkitetään mahdollisuuksien mukaan wikiin, tulosteet arkistoidaan mappiin, ja täytetään rahoittajan mediaseurantalomake maksatuspäätökseen. Lisäksi omaan arkistoon ja rahoittajalle kappaleet printtituotteista / valokopiot lehtiartikkeleista

Miten arvioida?
Vaikuttavuus,
näkyvyys,
levikki...?

Yksityiskohtaisempi tiedotussuunnitelma projektin eri vaiheissa tarpeen


2009-2011 porrastetusti

Tiedottaminen projektin tapahtumista, toiminnasta

Koulutuksesta tiedottaminen

Tiedottaminen projektin toiminnasta

Maahanmuuttajataustaiset työssäkäyvät

Nettisivu, wiki, esitteet, uutiskirjeet, RSS, esittelymateriaali

ML

tiedottajan palkkaJulkaistut linkitetään mahdollisuuksien mukaan wikiin, tulosteet arkistoidaan mappiin, ja täytetään rahoittajan mediaseurantalomake maksatuspäätökseen. Lisäksi omaan arkistoon ja rahoittajalle kappaleet printtituotteista / valokopiot lehtiartikkeleista

Miten arvioida?
Vaikuttavuus,
näkyvyys,
levikki...?

Yksityiskohtaisempi tiedotussuunnitelma projektin eri vaiheissa tarpeen


2009-2011 porrastetusti

Tiedottaminen projektin tapahtumista, toiminnasta

Tiedottaminen mahdollisuuksista

Tiedottaminen projektin toiminnasta

AMK-opiskelusta kiinnostuneet maahanmuuttajat

Nettisivu, mainokset, wiki, esitteet, uutiskirjeet, RSS, esittelymateriaali, INFOPANKKI -palvelu

ML

tiedottajan palkkaJulkaistut linkitetään mahdollisuuksien mukaan wikiin, tulosteet arkistoidaan mappiin, ja täytetään rahoittajan mediaseurantalomake maksatuspäätökseen. Lisäksi omaan arkistoon ja rahoittajalle kappaleet printtituotteista / valokopiot lehtiartikkeleista

Miten arvioida?
Vaikuttavuus,
näkyvyys,
levikki...?

Yksityiskohtaisempi tiedotussuunnitelma projektin eri vaiheissa tarpeen


2009-2011 porrastetusti

Tiedottaminen projektin tavoitteista, tapahtumista, toiminnasta, tuloksista

Sidosryhmätiedottaminen

Perinteinen tiedottaminen ja sosiaalisen median työvälineiden hyödyntäminen

Muut mahdolliset sidosryhmät

Nettisivu, wiki, esitteet, uutiskirjeet, RSS, esittelymateriaali

ML

tiedottajan palkkaJulkaistut linkitetään mahdollisuuksien mukaan wikiin, tulosteet arkistoidaan mappiin, ja täytetään rahoittajan mediaseurantalomake maksatuspäätökseen. Lisäksi omaan arkistoon ja rahoittajalle kappaleet printtituotteista / valokopiot lehtiartikkeleista

Miten arvioida?
Vaikuttavuus,
näkyvyys,
levikki...?

Yksityiskohtaisempi tiedotussuunnitelma projektin eri vaiheissa tarpeen


2009-2011 porrastetusti

Tiedottaminen projektin tavoitteista, tapahtumista, tuloksista, päättymisestä

Ulkoinen tiedottaminen

Tiedottaminen projektin tavoitteista, tapahtumista, tuloksista

Suuri yleisö

Lehdistötiedotteet, nettisivu, wiki, esitteet, esittelymateriaali

ML

tiedottajan palkkaJulkaistut linkitetään mahdollisuuksien mukaan wikiin, tulosteet arkistoidaan mappiin, ja täytetään rahoittajan mediaseurantalomake maksatuspäätökseen. Lisäksi omaan arkistoon ja rahoittajalle kappaleet printtituotteista / valokopiot lehtiartikkeleista

Miten arvioida?
Vaikuttavuus,
näkyvyys,
levikki...?

Yksityiskohtaisempi tiedotussuunnitelma projektin eri vaiheissa tarpeen


2009-2011 porrastetusti

Tiedottaminen projektin tavoitteista, tekijöistä, toiminnasta, etenemisestä, tuloksista, päättymisestä

Esittelymateriaali

Sähköinen esittelymateriaali; kalvot, pp-esitykset, perustiedot kootusti ja lähetettävissä sähköisesti

Sisäiseen ja ulkoiseen viestintään tarvittava esittelymateriaali sähköisesti

wiki.metropolia.fi, muistitikku, DVD

ML

tiedottajan palkkaJulkaistut linkitetään mahdollisuuksien mukaan wikiin, tulosteet arkistoidaan mappiin, ja täytetään rahoittajan mediaseurantalomake maksatuspäätökseen. Lisäksi omaan arkistoon ja rahoittajalle kappaleet printtituotteista / valokopiot lehtiartikkeleista

Miten arvioida?
Vaikuttavuus,
näkyvyys,
levikki...?

Yksityiskohtaisempi tiedotussuunnitelma projektin eri vaiheissa tarpeen


2009-2011 porrastetusti

Tiedottaminen projektin tavoitteista, tekijöistä ja toiminnasta

Esite (painotuote + sähköinen versio)

Tekstin ja graafisen ilmeen työstäminen halutuksi ja rahoittajan ohjeistuksen huomioiden

Opettajat, opettajiksi opiskelevat, alan etujärjestöt, maahanmuuttajataustaiset työntekijät, AMK-opiskelusta kiinnostuneet maahanmuuttajat, selvitystyössä mukana olevat yritykset

Painotuote

ML

tiedottajan palkkaJulkaistut linkitetään mahdollisuuksien mukaan wikiin, tulosteet arkistoidaan mappiin, ja täytetään rahoittajan mediaseurantalomake maksatuspäätökseen. Lisäksi omaan arkistoon ja rahoittajalle kappaleet printtituotteista / valokopiot lehtiartikkeleista

Miten arvioida?
Vaikuttavuus,
näkyvyys,
levikki...?

Yksityiskohtaisempi tiedotussuunnitelma projektin eri vaiheissa


2009-2011 porrastetusti

Tiedottaminen projektin tavoitteista, tapahtumista, toiminnasta, etenemisestä, tuloksista, päättymisestä

Nettisivu

voimaa.metropolia.fi -osoitteesta "sisäänheittosivu" wikiin

Opettajat, opettajiksi opiskelevat, alan etujärjestöt, maahanmuuttajataustaiset työntekijät, AMK-opiskelusta kiinnostuneet maahanmuuttajat, selvitystyössä mukana olevat yritykset

Nettisivu, wiki, esite, uutiskirje, RSS, esittelymateriaali

ML

tiedottajan palkkaJulkaistut linkitetään mahdollisuuksien mukaan wikiin, tulosteet arkistoidaan mappiin, ja täytetään rahoittajan mediaseurantalomake maksatuspäätökseen. Lisäksi omaan arkistoon ja rahoittajalle kappaleet printtituotteista / valokopiot lehtiartikkeleista

Miten arvioida?
Vaikuttavuus,
näkyvyys,
levikki...?

Yksityiskohtaisempi tiedotussuunnitelma projektin eri vaiheissa


2009-2011 porrastetusti

Tiedottaminen projektin tavoitteista, tapahtumista, toiminnasta, etenemisestä, tuloksista, päättymisestä

Täsmätiedotus

Tiedotteet tilattavissa sähköpostiin, säännöllisen (1*kk) uutiskirjeen lähetys

Projektista kiinnostuneet, lisätietoja säännöllisesti haluavat yksilöt ja organisaatiot

Nettisivu, wiki, esitteet, uutiskirjeet, RSS, esittelymateriaali, haastattelut

ML

tiedottajan palkkaJulkaistut linkitetään mahdollisuuksien mukaan wikiin, tulosteet arkistoidaan mappiin, ja täytetään rahoittajan mediaseurantalomake maksatuspäätökseen. Lisäksi omaan arkistoon ja rahoittajalle kappaleet printtituotteista / valokopiot lehtiartikkeleista

Miten arvioida?
Vaikuttavuus,
näkyvyys,
levikki...?

Yksityiskohtaisempi tiedotussuunnitelma projektin eri vaiheissa


2009-2011 porrastetusti

Tiedottaminen projektin tavoitteista, tapahtumista, toiminnasta, etenemisestä, tuloksista, päättymisestä

Tiedotusvälineet

Mediarekisterin ja vakiintuneiden tiedotuskäytäntöjen työstäminen yhteistyössä muiden Metropolian T&K-hankkeiden tai EU-projektien kanssa; lehdistötiedotteet, pressikuvat

Tiedotusvälineet

Lehdistötiedotteet, nettisivu, wiki, esitteet, esittelymateriaali, haastattelut

ML

tiedottajan palkkaJulkaistut linkitetään mahdollisuuksien mukaan wikiin, tulosteet arkistoidaan mappiin, ja täytetään rahoittajan mediaseurantalomake maksatuspäätökseen. Lisäksi omaan arkistoon ja rahoittajalle kappaleet printtituotteista / valokopiot lehtiartikkeleista

Miten arvioida?
Vaikuttavuus,
näkyvyys,
levikki...?

Yksityiskohtaisempi tiedotussuunnitelma projektin eri vaiheissa

Valtavirtaistaminen

2009-2011

Valtavirtaistaminen

Näytteilleasettajana tapahtumissa

Messuosallistumiset, seminaari / konferenssiosallistumiset

Kohderyhmänä esim. opiskelijat ja maahanmuuttajataustaiset työssäkäyvät

Messut, tapahtumat, seminaarit Suomessa ja EU-alueella

ML, MR, PK
2009-2011

Valtavirtaistaminen

Yleisölle ja osallistujille jaettavan PR-materiaalin tekeminen

Esimerkiksi kangaskassit, muistitikut, hiirimatot, kynät, pinssit, materiaalikansiot

Osallistujat + eri kohderyhmiä

eri tilanteissa

ML, MR, PK

Kustakin tuotteesta hankinta kilpailutuksineen2009-2011

Valtavirtaistaminen

Tutkimustulosten ja kehittämistyön julkaiseminen

Tutkimustuloksista ja kehittämistyöstä tiedottaminen, julkaisutilaisuuksia, julkaisuja

Rahoittaja, tiedotusvälineet, etujärjestöt, kunnalliset päätöksentekijät metropolialueelta, AMK-kenttä / T&K-toiminta, teemaan liittyvät asiantuntijaorganisaatiot, kaikki projektissa mukana olleet ja heidän omat intressiryhmänsä

Oma julkistamistilaisuutensa

ML, MR

Tutkimus sähköisenä ja painotuotteena2009-2011

Valtavirtaistaminen

AV-materiaalien tuottaminen

AV-materiaalia, viestinnän opiskelijoiden kanssa yhteistyössä

Opettajat, opettajiksi opiskelevat, AMK-opiskeluvalmiuksia tarvitsevat maahanmuuttajat, yritysten edustajat, projekteja tekevät

esim. wiki.metropolia.fi, youtube.com, muistitikut, DVD

ML, MR, Teija Voudinmäki

Tuotantokustannukset2009-2011

Valtavirtaistaminen

Osaamisen / tietotaidon vaihtaminen

Tematiikkaan liittyvien kokemusten vaihtaminen korkeakouluvista koottavissa verkostossa    muiden AMK:n kanssa; valmiit verkostot kuten HERA

Verkostokontaktit


ML, MR
2009-2011

Valtavirtaistaminen

Seminaarit yms.

Hankkeen myötä järjestettävät tilaisuudet

Opettajahenkilöstö

sisäinen tiedotus organisaatioissa

ML
2009-2011

Valtavirtaistaminen/Juurruttaminen

Benchmarking

kansainvälisellä ja kotimaisella areenalla; tiedottaminen, raportointi

Voimaa-hanketoimijat, rahoittaja, tiedotusvälineet, etujärjestöt, kunnalliset päätöksentekijät metropolialueelta, AMK-kenttä / T&K-toiminta, teemaan liittyvät asiantuntijaorganisaatiot, kaikki projektissa mukana olleet ja heidän omat intressiryhmänsä

wiki.metropolia.fi, uutiskirje

MLJuurruttaminen

2009-2011

Juurruttaminen


Tilaisuuksista tiedottaminen eri kohderyhmille; esim. lehti-ilmoituksilla. OPSin ja toteutussuunnitelman laatiminen erillisten suunnitelmien mukaan   

AMK:t

Wiki, tiedotteet, nettisivu, esitteet, uutiskirjeet, esittelymateriaali  

ML
2009-2011

Juurruttaminen


Tilaisuuksista tiedottaminen eri kohderyhmille; esim. lehti-ilmoituksilla. OPSin ja toteutussuunnitelman laatiminen erillisten suunnitelmien mukaan 

Yritykset

Wiki, tiedotteet, nettisivu, esitteet, uutiskirjeet, esittelymateriaali 

ML
2009-2011

Juurruttaminen

Hyvien käytäntöjen levittäminen

wikisivujen saattaminen mahdollisimman laajaan käyttöön erilaisia foorumeita hyödyntäen; hyvien sosiaalisen median käyttöön pohjautuvien hankehallintomallien jakaminen; mahdolliset opinnäytetyöt; jatkoprojektisuunnitelmista tiedottaminen

kaikki mahdolliset kohderyhmät

Wiki

MLGraafinen ilme

2009

Graafinen ilme

Graafinen ilme: logo, värimaailma, fontit

Rahoittajan asettamat vaatimukset + emo-organisaatioiden + osallistuvien organisaatioiden ilmeet

kaikki PR, tiedotus- ja viestintämateriaali

kaikki PR, tiedotus- ja viestintämateriaali

ML, Tiina Madisson 
You must log in to comment.