Child pages
 • Viikkopalaverimuistio 13.1.2009
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

paikalla: Matti, Milla, Päivi, Kaisa ja Jussi

Wikin kehittäminen

 • Wikin tarkoitus olla paitsi työväline myös tiedotuskanava
 • Rakennetta selkeytettävä, jotta muutkin kuin projektiryhmän jäsenet pystyvät löytämään etsimänsä tiedon Wikistä
 • Jussi tiedustelee Petri Silmälältä, miten saadaa rahoittajan logot näppärimmin näkymään kaikilla nykyisillä ja tulevilla sivuilla 

Taloushallinto

 • Matti muokkaa projektihakemusta ja budjettia sekä on yhteydessä osatoteuttajiin tämän viikon aikana
 • Kaisa muokkaa talouden seuranta taulukkoa, kun budjetti varmistuu
 • Laskujen hallinnoinnin vastuunjaosta sovittava > keskustellaan TosiPro-ryhmässä

Toimistotarvikkeiden hankinta

 • Tarkistettava ESR-säädökset, mitä toimistotarvikkeet pitävät sisällään
 • Lähetetään Kaisalle tieto tarvittavista tarvikkeista parin viikon sisällä (Kaisa kokoaa hankintalistan)
 • Todennäköisesti tehtävä projektille omat toimistotarviketilaukset, jotta kustannukset saadaan kohdistettua oikein

Henkilöstöasiat

 • Muiden paitsi Millan ja Päivin on tehtävä työajanseuranta 
 • Kaikkien projektissa työskentelevien työnkuvat on kirjattava ja koottava rahoittajaa varten (Matti)

Tulosteiden/kopioinnin kustannusten seuranta

 • Projektiin liittyvässä kopioinnissa käytettävä projektin omaa kopiokoodia
 • Jussi selvittää Tom Fileniukselta, onko mahdollista saada tietohallinnolta tieto tulosteiden määrästä käyttäjätunnuksen perusteella
  • jos onnistuu, lasketaan projektin tulostuksesta aiheutuva kustannus prosentuaalisesti käytetyn työajan mukaan (jos tekee projektille töitä 20% työajasta, laskutetaan 20% tulosteista projektilta)
  • jos ei, hankitaan projektille oma tulostin (selvitettävä Kaisan ja Tarjan osalta, miten toimitaan)

Tulevia tapahtumia

 
You must log in to comment.