Child pages
 • Viikkopalaveri 9.11.2010
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Neuvotteluhuone H2007, klo 12.05-13.10

Osallistujat: Elena, Päivi, Jussi ja Birgitta

AMK-valmentavat opinnot

Tällä hetkellä työllistävät eniten opetuksen seurantajaksot, joissa opiskelijat tutustuvat kiinnostuksen kohteenaan olevan alan tutkintoon johtavaan opetukseen paikan päällä 

 • opiskelijoiden orientoiminen jaksolle
 • lukujärjestysten kartoittaminen
 • asiasta sopiminen opettajien kanssa

Opetuksen seurantajakso kestää kaksi viikkoa ja opiskelija

 • suunnittelee mitä haluaa jakson aikana selvittää ja saada tietää
 • osallistuu tutkintoon johtavaan koulutukseen seuraamalla
 • haastattelee, joko opettajaa tai muita opiskelijoita
 • kirjoittaa oppimispäiväkirjan tunneista, joille on osallistunut
 • raportoi kokemuksensa muulle ryhmälle
 • opettajakoordinaattoreilta tarvitaan ohjausta tämän toteutukseen

Elena suunnitellut omia vuorovaikuksen ja viestinnän opintojaksojaan

Samaan aikaan tehtävä tietysti myös raportointia

 • Aloittaneista opiskelijoista seurantaraporttiin kirjattava perustiedot
 • Haku- ja valintavaiheen mallintaminen valmistuu vähitellen, jäsentely ja työnjako tehty Jussin, Elenan ja Birgitan kesken

Jussi, Elena ja Birgitta ovat sopineet säännölliset tapaamiset tiistaisin viikkopalverin jälkeen

 • Birgitta osallistuu tästä lähin viikkopalavereihin (smile)

Uusien opiskelijoiden ottaminen mukaan

 • Hakumenettelyn on oltava oikeudenmukainen ja yhdenvertainen, valintatehtävät läpäistävä hyväksyttävästi
 • Liikkuvaan junaan vaikea hypätä mukaan
 • Tilanne varmistettava Matilta

Arkistointi

Kaikki materiaali arkistoidaan, mm. opetusmateriaalit, opettajille/opiskelijoille jaettava materiaali, läsnäoloseurannat (allekirjoituksilla), opettajien työajanseurannat, lukujärjestykset, muistiot jne.

 • HUOM: Kaikessa aineistossa EU-lippu- ja vipuvoimaa -logot sekä VOIMAA-logo 

Valmentavien opintojen materiaalin arkistointi

 • Hakuvaiheen materiaalit kerätään arkistoon Hämeentiellä
 • Valmentavien opintojen toteutuskaudella Birgitta kerää arkistoa Leppävaarassa, Elena Hämeentiellä - koulutusjaksot päättyessä Leppävaaran arkisto siirretään Hämeentiellä ja yhdistetään muuhun arkistoon

Työajanseurannat

Valmentavien opettajien työajanseurannat kuukausittain aina kuun taitteessa ko. työntekijän allekirjoitettamana printtinä Matille allekirjoitettavaksi (opettajakoordinaattori koordinoi)

 • HUOM: Vaikka henkilö olisi tehnyt työtä vain yhdessä kuussa, työajanseurantalomakkeet on kerättävä koko neljän kuukauden maksatusjaksolta (tammi-huhtikuu, touko-elokuu ja syys-joulukuu)
 • Täysipäiväisen opettajan laskennallinen työaika on 8h/päivä, projektityön on sisällyttävä tähän määrään, eikä ylityötä voida merkitä lomakkeelle
 • Projektille tehtyjen tuntien osalta on eriteltävä tehdyt työtehtävät (muiden työtuntien osalta riittää merkintä "muuta työtä")
 • Ongelmatilanteessa, kysy Päiviltä :)

Mikrojulkaisu

Oman projektiporukan tuottamat artikkelit kasassa, viimeistä viilausta vaille - Juhana luvannut huolehtia puuttuvista artikkeleista

Muut asiat

Elena, Birgitta ja Jussi suunnittelevat Berliinin matkaa ja konferenssi osallistumisia viikkopalaverin jälkeen

Tulevat tapahtumat:

(edellisessä palaverissa läpikäydyt, ei uusia tapahtumia tiedossa)

4.11. -> Matti työvapaalla

12.11. Sujuvasti verkossa - ja Typo3-koulutukset (Milla)

16.11. Rekryverkoston tapaaminen (Milla)
16.11. Jussi logistiikkakeskuksessa
16.11. Jollaksen työpaikkaohjaajakoulutus alkaa (Jussi)
17.11. TosiPro kokoustaa (Päivi ja Milla)
18.11. Päivi ja Milla wikiyttämässä Tivin valmentavan opiskelijoita

24.11. Creada-valmennus (Milla)

30.11. Elena, Jussi ja Birgitta Berliiniin

10.12. Jollaksen arviointitapaaminen

14.12. Projektiryhmän kokous
15.12. TosiPro jouluisa tapaaminen

Vuosi 2011

25.1. Projektiryhmän kokous

10.2. Ohjausryhmän kokous

28.2. Loppujulkaisun aineistot valmiit

1.3. Projektiryhmän kokous

31.3. Valmentavien opintojen pilotoinnit päättyvät

12.4. Projektiryhmän kokous

17.5. Projektiryhmän kokous

vk 23 VOIMAA-päätöstapahtuma

vk 23-24 VOIMAA loppuarviointi

 

 
You must log in to comment.