Child pages
 • Viikkopalaveri 5.5.2009
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Paikka ja aika: Projektipäällikön huone, klo 12-13.30
Osallistujat: Matti, Jussi, Päivi, Kaisa ja Tarja

Työajanseurannat

Kaisa kerää työajanseurannat

 • Viimeistään 25. pvä muistutusviesti työajanseurannoista (Kaisa lähettää)
  • Uusi muistutus 2. pvä
  • Matti allekirjoittaa 4. pvä ja lähettää allekirjoitetut Tarjalle
  • Kuun kirjanpito menee 10. pvä kiinni eli sen jälkeen kuluja ei voida enää lisätä

Kaikki tarkistavat, että muistutuslistalla on omalle työkorille työtä tehneet (tai muut asianosaiset)

Matti allekirjoittaa kaikki työajanseurannat (pystyy samalla seuraamaan hankkeelle kertyviä tunteja)

 • Tuire tai Anna-Maria allekirjoittaa Matin työajanseurannat
 • Projektille resursoitu työaika pitää käyttää projektiin tai tehtävä muutosesitys (tapahtuu ohjausryhmän kautta)
  • Matti seuraa työaikaresursoinnin toteutumista

Talousseuranta ja projektin laskut

Edellisen kuukauden talousseuranta viim. 15. pvä (Kaisa kokoaa)

 • Liitteenä kumulatiivisesti VOIMAAlta maksetut palkat per henkilö, omavastuuosuuden jyvittäminen (Tarja tekee)

Puhelinkulut

 • Millalla, Matilla, Päivillä ja Jussilla on projektille työpuhelimet, joiden kulut kohdistetaan projektille

Matkalaskut alkuperäisine kuitteineen Tarjalle, mukaan TEMistä kuvaus matkasta

 • Sisäpostissa lähetetään
 • Ulkomaan matkoista mukaan tuloste lääninhallituksen hyväksynnästä
  • Matkaraportti

Laskujen tarkistaminen

 • Matti tarkastaa laskut ja laittaa Kaisalle tiedoksi
  • Jos ei kuulu projektille laskun voi palauttaa kirjanpitoon (Birgitta Laitinen) tai Kaisalle (HUOM: kommentti mukaan)
 • Kaisa tulostaa laskut arkistoon
 • Liisa hyväksyy laskun

Kopiokoneet

 • Kaisa ottaa rapotin kopiokoneista

Hintavertailut ja kilpailutusasiakirjat

 • Päivi kokoaa asiakirjat ja laittaa arkistoon
 • Yhteenvetotiedot Tarjalle (maksatushakemuksen liite > Päivi täyttää)
 • Arkistot (Kaisa+Tarja+Päivi) yhdistetään vuosittain

Maksatushakemus

Tallinnassa jo alustava koonta kevään maksatushakemuksesta

 • Valmis ohjausryhmän kokoukseen 6.4.

Tulevia tapahtumia

7.5. Jussi ja Milla tapaavat klo 13.30 Toini Harran, Liittyvä voima/ Tukholmankatu 7. krs.
7.5. Matti ja Päivi tapaavat Tieto- ja viestintäteknologian klusterin klo 13
12.5. Maksatuspäivä Pasilassa

Muita asioita

Viikkopalaverit ja projektiryhmät

 • Kaisa osallistuu aina viikkopalavereihin
 • Tarja osallistuu tarpeen mukaan viikkopalavereihin (tieto etukäteen)
 • Kaisa ja Tarja osallistuvat molemmat projektiryhmän kokouksiin
  • Käytiin läpi tulevalle vuodelle sovitut projektiryhmän kokoukset

Ohjausryhmän kokoukset

 • Edeltävän kauden maksatushakemus käydään aina ohjausryhmän kokouksessa
  • kokoukset 4.6.2009, 1.10.2009 ja 4.2.2010

Maksatuspäivään kysymyksiä

 • Tehdäänkö työajanseuranta siltä ajalta, jolloin tehdään töitä vai tehdäänkö seuranta koko jaksolta.
 • Kesälomien palkat

Kesälomat

 • Tarja heinäkuun 13.7. alkaen neljä viikkoa
 • Matti ja Kaisa 15.6.-16.8.

Seuraavat viikkikset

 • 12.5. lääninhallituksen maksatuspäivän jälkeen pikaviikkis (päivän aikana ilmenneet asiat)
  • sovitaan tarvittaessa poikkeusistunto
 • hankeviestinnän asioita
 
You must log in to comment.