Child pages
 • Viikkopalaveri 5.1.2010
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pikapalaverissa paikalla Päivi, Milla ja Jussi

Työajanseurannoissa kohtalaisen paljon korjattavaa

 • joulupyhien kohdalle ei saa olla merkittynä tunteja mihinkään kohtaan (sama viikonloppujen osalta)
 • loma-termin sijasta pitäisi käyttää vapaajakso-termiä (tämän voi kyllä korjata jo tulostettuun lomakkeeseen, jos on ainoa virhe)
 • tunteja ei saa olla merkittynä 31. päivälle jos kuussa on vain 30. päivää (wink)
 • vapaajaksoltakin on merkittävä tunnit
 • lisäksi oli joitain kohtia, joissa selite ja tunnit eivät täsmänneet (esim. merkitty muuta työtä, mutta kaikki tuntisarakkeet nollilla)
 • jos henkilö tekee Metropoliassa töitä ainostaan projektille, ei muut työtunnit sarakkeeseen saa merkitä mitään (pienistä tuntimääristä riittää Tarjalle pelkkä kopio työsopparista)
 • Tekniset virheet korjattu ja kerätään allekirjoitukset korjattuihin lomakkeisiin heti, kun ihmiset palaavat lomilta

Keskusteltiin työnalla olevista (ja pian työnalle tulevista ts. muistettavista) jutuista

 • Jussi: Community Management sekä HOK Elanto- ja Itella -kehittämisyhteistyöt, uusien kumppanien hankinta, oman työn aukikirjoitus/mallinnus
 • Päivi: Maksatusvalmistelut, työajanseurannat, arviointikysely, ohjausryhmän kokouskutsu, TTRY-artikkeli
 • Milla: Amk-valmentavan kehittämistiimin työn loppuunsaattaminen, TTRY-artikkeli, Focus-artikkeli

Tulevia tapahtumia

12.1. Vuoden ensimmäinen virallinen viikkopalaveri
13.1. TosiPron kokous klo 13-15, H2007 (semmasuunnittelu)
20.1. TosiPron kokous klo 13-15 (raportointi)
26.1. Projektiryhmän kokous Hämeenlinnassa klo 9.30?
27.1. TosiPron kokous klo 9-11 (projektikäsikirjan suunnittelu)
29.1. Kulttuurialan AMK-valmentavan koulutuksen kehittämistiimin työn tulosten esittelytilaisuus
4.2. Ohjausryhmän kokous

 

 
You must log in to comment.