Child pages
 • Viikkopalaveri 4.1.2011
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dylan klo 12:30-13:20

Osallistujat: Jussi, Milla ja Päivi

Loppujulkaisu

 • Milla sopinut haastattelusta Itellan Pirjo Yltävän ja Wilberforce Essandorin kanssa loppujulkaisua varten
 • Ulkopuoliset kirjoittajat varmistettava
 • Kirjoittajatapaamisen järjestäminen

Loppuraportti

 • Tuotettava rahoittajalla hankkeen päättyessä

Muut julkaisut

 • Työnantajaselvitys julkaistu wikissä
 • Sosiaalisen median mikrokirja edennee julkaisuvaiheeseen heti alkuvuodesta, kun Juhana on saanut muut kirjaprojektit alta pois

Tapahtumat ja juurruttaminen

 • Valmentavien opintojen kokemusten ja tulevaisuuden kartoittamista varten olisi tarpeen pitää Metropoliassa keskustelutilaisuus tms. foorumi, jossa kohtaisivat valmaopiskelijat, -opettajat, tukipalvelut (opinto- ja hakutoimisto), opiskelijakunta ja johdon edustajat
 • Tilaisuuden tarkoituksena:
  • Kokemusten kerääminen, ongelmakohdat ja hyvät käytänteet
  • Valmentavien opintojen tulevaisuus ja suhteutuminen muuhun amk:un toimintaan
  • Tiedonvälitys Hera C -hankkeen yhteydessä tulevaisuudessa järjestettävien valmentavien koulutusten järjestäjille
 • Muotona ehkä paneelikeskustelu tai vapaamuotoisempi keskustelu
 • Ajankohta joko ennen valmentavien päättymistä tai heti näiden päätyttyä, jolloin opiskelijat saa vielä mukaan keskusteluun
 • Kysymyksiä
  • Missä vaiheessa Metropolia-tasoinen linjanveto on aiheeseen liittyen? Ns. faktat selviksi ennen keskustelutilaisuutta. Toisaalta tilaisuus voi toimia myös antaen suuntaa jatkokehitykselle.
 • Milla ottaa yhteyttä Kati Isoahoon ja tiedustelee onko hänellä kiinnostusta koordinoida keskustelutilaisuuden järjestämistä (tai osallistua koordinoimiseen)

Valmentavat opinnot

 • Koulutus jatkuu 10.1.2011 Yrittäjätalon tiloissa
  • Pöydät ja tuolit toimitettu, Jussi siirtää paikoilleen ma aamupäivällä
  • Kulkutunnistinta ei vielä asennettu, yhteys Jonna Hapakoskeen
 • Riitta tulee opettamaan kulttuurialan valma-ryhmiä 14.1.
 • HAMKin ja Metropolian valma-ryhmien yhteistapaamisen vierailukohteen sopiminen työn alle heti ensi viikolla

Raportoinnit ja maksatushakemus

 • Matti palaa töihin ensi viikolla, kysymyksiä ei ole loman aikana tullut
 • Työajanseurannat toimitettu Tarjalle loppuvuoden 2010 maksatushakemusta varten
 • Kumppanien maksatushakemuksen deadline 28.1. jonka jälkeen Tarja alkaa koostaa varsinaista hakemusta

Muuta

 • Milla siirtyy tekemään hankkeelle 50% työaikaa

 

 
You must log in to comment.