Child pages
 • Viikkopalaveri 27.1.2009
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

paikalla: Matti, Milla, Päivi, Kaisa ja Jussi

Hankehakemus työn alla

 • Fakiirin projektiin liittyvien alv-kustannusten osalta pyydetään verottajalta ennakkopäätös
 • Päätös vaikuttaa merkittävästi talouteen
MAKSATUSHAKEMUKSET

Rahoittajalta tullut tieto, että vuoden 2008 maksatushakemus on toimitettava 2 kuukauden kuluessa rahoituspäätöksen tekemisestä

 • Aloitetaan hakemusvalmistelut samantien, jotta hakemus saadaan valmiiksi mahdollisimman pian päätöksen jälkeen (nopeuttaa myös varsinaisen maksatuksen tapahtumista)

Käytiin läpi vuoden 2008 toteumaa Metropolian osalta

Tietojen keruu maksatushakemukseen

 • Päivi kerää kokonaistyöajanseurantalomakkeet ja toimittaa Kaisalle
 • Matti vastaa maksatuskauden toiminnan tiivistelmä -osiosta
 • Kaisa huolehtii muiden liitteiden osalta tiedot kirjanpidosta hakemukseen

Kopiointi- ja tulostuskustannukset

 • Kaisa tarkistaa Tarjalta, miten kertyneet kopiokustannukset saadaan merkittyä raporttiin
 • Jussi tiedustelee uudemman kerran Tompalta, käyttäjätunnuksen perusteella saadaan tulostusmäärät näkyviin  

Henkilöstölistaukset

 • HAMK on toimittanut listan
 • Matti tekee projektin henkilöstölistauksen Metropolian osalta ASAP (tämän viikon aikana) > lähettää sen tarkistettavaksi asianosaisille
  • Tietoja projektiin osallistuvista työntekijöistä voi lähettää Matille
 • Osatoteuttajien projektihenkilöstö esitellään tiistain palaverissa, jotta kaikille muodostuu kuva, kehen voi missäkin asiassa olla yhteydessä
TIISTAIN 3.2. PROJEKTIPALAVERI

Matti on tehnyt asialistan wikiin, täydennyksiä listalle toivotaan

 • Päivän tavoitteena yhteinen käsitys hallinnollisista käytännöistä, jonka perustalle sisällöllinen työskentely voidaan käynnistää
 • Valmistellaan asialistalla olevat asiat käsittelyä varten
 • Vartin väli-check -tapaaminen ma 2.2 klo 12
TYÖAJANSEURANNAT

Kaikki pitävät yllä kokonaistyöajanseurantaa tekemistään työtunneista päivittäin (pl. Päivi ja Milla)

 •  Ajantasainen työajanseuranta mahdollistaa resurssien käytön ennakoinnin ja mahdollisten muutoshakemusten tekemisen hyvissä ajoin, mikäli toteutunut resurssien käyttö ei istu käytäntöön
 
You must log in to comment.